NEV-DAMA a.s.

Důležité informace k letní dovolené-old

Výběr zájezdu

Jednotlivá střediska i ubytovací kapacity se od sebe vzájemně často velmi liší a logicky tak ne každé středisko či ubytovací kapacita musí zcela vyhovovat osobním potřebám a náročnosti každého bez rozdílu. Než si vyberete Váš zájezd, zvažte opravdu důkladně, co od své letní dovolené očekáváte, zda kladete důraz na cenu, způsob dopravy, vzdálenost z ČR, věhlas oblasti, komornost či naopak živost střediska, určitý typ pláží, šíři nabídky výletů nebo na polohu a/či kvalitu a/či vybavenost ubytovací kapacity apod. Abychom Vám výběr i orientaci v katalogu ulehčili, snažili jsme se jednotlivá střediska i ubytovací kapacity přiblížit co možná nejvěrněji a pro co největší přehlednost obdobně strukturovat i všechny popisy. Samozřejmě že názory se různí, ale převážná většina z Vás by naše názory uvedené na následujících stránkách měla potvrdit.

Termíny pobytu a časy začátku / konce ubytování

U naprosté většiny zájezdů vlastní a autobusovou dopravou je vypsané ubytování vždy na 7 nocí a nástupním i posledním dnem pobytu je sobota, resp. u některých ubytovacích kapacit neděle. Výjimkou jsou některé ubytovací kapacity na Sardinii, u kterých není nutno zcela striktně dodržovat pobyty od / do soboty, ale ve většině termínů si lze nástupní a poslední den pobytu zvolit libovolně či si vyžádat jinak dlouhé pobyty než celé násobky týdenních. Libovolně volitelnou délku pobytu nabízíme též u většiny ubytovacích kapacit nabízených v oblasti jižní Francie a v kapitole „Alpy a jezera“, u kterých je po celou sezónu či po její část délka pobytu libovolně volitelná, případně omezená minimálním počtem dní. Letecké zájezdy v tomto katalogu nabízíme na 7 nocí. U všech pobytů s vlastní dopravou bez rozdílu je možné nastoupit ubytování v první den pobytu až v odpoledních či večerních hodinách, zpravidla po 14. až 17. hodině a nejpozději do 18. až 22. hodiny. V případě příjezdu po 22. hodině není možné garantovat, že budete ubytováni. U pobytů s autobusovou a leteckou dopravou je ubytování zabezpečováno přednostně dle organizačních možností cestovní kanceláře / konkrétní ubytovací kapacity, nejpozději však jako při dopravě vlastní. Ubytování musí být ukončeno v poslední den pobytu v ranních či dopoledních hodinách, zpravidla do 9. až 10. hodiny, ne však před 6. až 9. hodinou. U pobytů s vlastní dopravou si lze samozřejmě individuálně domluvit i odjezd v den dřívější, i zde se je však nutno časově přizpůsobit možnostem cestovní kanceláře / konkrétní ubytovací kapacitě. Přesné informace k Vámi zvolené ubytovací kapacitě obdržíte v odjezdových pokynech, na vyžádání Vám je však rádi poskytneme i předem.

Vlastní doprava

Vy, kteří jste se rozhodli pro dopravu vlastním vozem, můžete samozřejmě počítat s tím, že Vás před cestou vybavíme podrobnými odjezdovými pokyny s informacemi o doporučených trasách, povinných poplatcích, orientačních cenách pohonných hmot mimo území ČR a plánkem či přesným popisem cílového místa. Tyto odjezdové pokyny se snaží na veškeré změny (poplatků, dopravního značení, uzavírky…) co nejflexibilněji reagovat, nelze je však garantovat a případně takto vzniklé dodatečné náklady kompenzovat. Pro jednoduchost utvoření Vaší představy o vzdálenostech a základních trasách z ČR jsme tyto informace umístili vždy i na titulní stranu každého střediska. V případě Vašeho zájmu Vám samozřejmě rádi zprostředkujeme i trajektovou přepravu na Elbu, Sardinii a Korsiku.

Autobusová doprava

Autobusová doprava je v letní sezóně 2018 zajišťována renomovanými společnostmi Vega Tour (do Itálie a Chorvatska) a Rubeš (do Španělska), a to velkokapacitními moderními vozy zahraniční výroby. Všechny autobusy jsou vybaveny bezpečnostními pásy a systémy ABS a ESP, jakož i dalšími nejmodernějšími evropskými bezpečnostními standardy. Cestujícím s odbavením pomohou technický průvodci či v jejich nepřítomnosti zkušení a příjemní řidiči, kteří během cesty zajistí maximální komfort.

Předem si Vás dovolujeme upozornit, že z důvodu velkého počtu vypsaných nástupních míst mohou být svozy při cestě tam a rozvozy při cestě zpět zabezpečeny i dalšími autobusy, mikrobusy a osobními vozy (ve zcela výjimečných případech, kdy rentabilita a komplikovanost svozu neumožní jiné řešení, připouštíme též použití autobusové či vlakové linkové dopravy), a že zde tedy existuje i možnost přestupů po trase. Jedná se zejména o přestupy v Praze, Brně a Plzni a taktéž o přestupy při rozvozech a svozech v rámci jednotlivých středisek, kde pro tento účel mohou být využity stejné dopravní prostředky jako při svozech a rozvozech v rámci ČR. Se systémem svozů a rozvozů úzce souvisí i možné časové prodlevy, kdy jeden autobus čeká na druhý. Jen ve výjimečných případech však jsou tyto prodlevy delší než 45 minut.

Vzhledem k celé řadě nepříjemných zkušeností z let minulých, vzhledem k limitovanému zavazadlovému prostoru autobusů, vzhledem k zajištění určité kultury cestování a zejména vzhledem k nutnosti dodržování mezinárodně platných předpisů o provozní hmotnosti autobusů ošetřujících jejich přetěžování, je omezena horní hranice hmotnosti přepravovaných zavazadel. Každý účastník autobusového zájezdu má nárok na přepravu jednoho hlavního zavazadla do hmotnosti 15 kg / Španělsko resp. 20 kg / Itálie, Chorvatsko a jednoho příručního zavazadla do hmotnosti 5 kg. Další zavazadla je možné přepravovat jen po předchozí dohodě, a to za příplatek uvedený v ceníku dopravce (např. další zavazadlo - 990 Kč). V případě, že u některého zákazníka bude překročen výše uvedený hmotnostní limit přepravovaných zavazadel, mají řidič autobusu či zástupce cestovní kanceláře právo některé / některá z jeho zavazadel z přepravy vyloučit. Přeprava zvířat není možná. Každý cestující je povinen si za asistence řidiče svá zavazadla naložit do autobusu, v případě přestupu po trase si je přeložit a v cílovém místě si zavazadla převzít. Cestovní kancelář ani dopravce nepřebírají odpovědnost za případnou záměnu přepravovaných zavazadel a, s výjimkou přepravy samotné, také za jejich ztrátu. Hlavní zavazadlo doporučujeme označit jménem, adresou pobytu v ČR a místem pobytu v destinaci.

Dále upozorňujeme, že cestovní kancelář negarantuje hlídání zavazadel před ubytováním v příjezdový den a po ukončení ubytování v odjezdový den, a že trasa autobusu nemusí být vždy zcela shodná s doporučenými trasami z ČR vypsanými vždy na úvodní stránce každého střediska, u kterého je autobusová doprava nabízena. V průběhu cesty jsou, cca po každých 3 až 4 hodinách jízdy, prováděny povinné bezpečnostní přestávky. Naší snahou je co nejbližší příjezd k dané ubytovací kapacitě, avšak, logicky, vždy dle dopravních možností pro autobus.

Příprava zasedacího pořádku v autobuse je plně v kompetenci cestovní kanceláře, která samozřejmě přihlíží k Vašim konkrétním požadavkům, ale přesně požadovaná místa nemůže garantovat. Na cestách do Španělska je povinnost usadit dítě do 2 let do vlastní autosedačky.

Všichni účastníci autobusové dopravy jsou z bezpečnostních důvodů povinni dbát pokynů řidičů či technického průvodce, pokud je v autobusu přítomen. Ve všech autobusech platí zákaz kouření, vyhrazujeme si taktéž právo vyloučit ze zájezdu podnapilé osoby, osoby pod vlivem omamných látek i osoby chovající se vulgárně (a to i slovně) vůči ostatním zákazníkům, řidičům či průvodcům a to bez nároku na jakoukoli náhradu. Každý cestující je také odpovědný za dodržování všech celních a právních předpisů cílové země zájezdu i všech zemí tranzitních.

Autobusová doprava ucelených skupin od 20 osob je zajišťována z jakéhokoli místa na území ČR a autobusová doprava ucelených skupin pronajímajících si celý autobus může být vzhledem k odjezdovým časům, trase i programu po vzájemné dohodě upravena dle přání objednavatele.
Klienti jsou oprávněni se dovolávat svých práv dle závazných pravidel pro autobusovou dopravu v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 181/2011, a to přímo u autobusového dopravce, zejména pokud jde o zákaz diskriminace cestujících, práva cestujících v případě nehody, k níž došlo v souvislosti s autobusovým provozem a jejímž důsledkem je úmrtí nebo zranění cestujících či ztráta nebo poškození zavazadel.

V případě Vašeho zájmu o jiné nástupní místo, než které je níže uvedeno, se na toto informujte v cestovní kanceláři. Bude-li změna trasy možná, rádi Vám vyjdeme vstříc. Pokud by doprava z Vámi požadovaného místa možná byla a představovala by zvýšení nákladů na přepravu, nabídneme Vám tuto službu za adekvátní příplatek.

nástupní místa a časový harmonogram autobusové dopravy dle jednotlivých středisek:

Itálie - Lignano, Bibione, Caorle, Lido di Jesolo a Rosolina Mare
nástupní místa abecedně a cena svozu po ČR: (příplatek k ceně dopravy uvedené u střediska)

0 Kč / os. Benešov, Brno, České Budějovice, Dobříš, Jihlava, Písek, Praha, Příbram, Soběslav, Tábor
100 Kč / os. Beroun (čerpací stanice ÖMV na dálnici D5), Kladno, Olomouc, Prostějov, Slaný, Vyškov
150 Kč / os. Chomutov, Kolín, Louny, Mladá Boleslav, Ostrava, Plzeň, Poděbrady, Rokycany
200 Kč / os. Hradec Králové, Cheb, Jablonec nad Nisou, Karlovy Vary, Liberec, Most, Pardubice, Sokolov, Teplice, Turnov, Ústí nad Labem

odjezdové dny z ČR: 27.04., 04.05., 11.05., 18.05., 25.05., 01.06., 08.06., 15.06., 22.06., 29.06., 06.07., 13.07., 20.07., 27.07., 03.08., 10.08., 17.08., 24.08., 31.08., 07.09., 14.09., 21.09. - Lignano, Bibione, Caorle; 01.06., 08.06., 15.06., 22.06., 29.06., 06.07., 13.07., 20.07., 27.07., 03.08., 10.08., 17.08., 24.08., 31.08., 07.09., 14.09.  - Lido di Jesolo, Rosolina Mare

časový harmonogram - odjezd z ČR v pátek v odpoledních či večerních hodinách (např. Praha v 19.30), příjezd do pobytového místa v sobotu zpravidla mezi 8. a 12. hodinou, odjezd z pobytového místa následující sobotu zpravidla mezi 17. a 21. hodinou, návrat do ČR v neděli v ranních či dopoledních hodinách (Praha zpravidla mezi 6. a 9. hodinou)

Itálie – Lido di Spina, Lido di Savio, Rimini, Riccione, Cattolica, Pesaro, Marcelli di Numana
nástupní místa abecedně a cena svozu po ČR: (příplatek k ceně dopravy uvedené u střediska)

0 Kč / os. Beroun (čerpací stanice ÖMV na dálnici D5), Brno, Jihlava, Plzeň, Praha, Rokycany
100 Kč / os. Benešov, Dobříš, Kladno, Olomouc, Písek, Prostějov, Slaný, Vyškov
150 Kč / os. České Budějovice, Chomutov, Kolín, Louny, Mladá Boleslav, Ostrava, Poděbrady, Příbram, Soběslav, Tábor
200 Kč / os. Hradec Králové, Cheb, Jablonec nad Nisou, Karlovy Vary, Liberec, Most, Pardubice, Sokolov, Teplice, Turnov, Ústí nad Labem

odjezdové dny z ČR: 01.06., 08.06., 15.06., 22.06., 29.06., 06.07., 13.07., 20.07., 27.07., 24.08., 31.08., 07.09., 14.09.

časový harmonogram - odjezd z ČR v pátek v odpoledních hodinách (např. Praha ve 14.30), příjezd do pobytového místa v sobotu zpravidla mezi 8. a 12. hodinou, odjezd z pobytového místa následující sobotu zpravidla mezi 16. a 20. hodinou, návrat do ČR v neděli v dopoledních či odpoledních hodinách (Praha zpravidla mezi 8. a 12. hodinou)

Itálie - Gargano:
nástupní místa abecedně a cena svozu po ČR: (příplatek k ceně dopravy uvedené u střediska)

0 Kč / os. Beroun (čerpací stanice ÖMV na dálnici D5), Brno, Jihlava, Plzeň, Praha, Rokycany
100 Kč / os. Benešov, Dobříš, Kladno, Olomouc, Písek, Prostějov, Slaný, Vyškov
150 Kč / os. České Budějovice, Chomutov, Kolín, Louny, Mladá Boleslav, Ostrava, Poděbrady, Příbram, Soběslav, Tábor
200 Kč / os. Hradec Králové, Cheb, Jablonec nad Nisou, Karlovy Vary, Liberec, Most, Pardubice, Sokolov, Teplice, Turnov, Ústí nad Labem

odjezdové dny z ČR: 01.06., 08.06., 15.06., 22.06., 29.06., 06.07., 13.07., 20.07., 27.07., 24.08., 31.08., 07.09., 14.09.

časový harmonogram - odjezd z ČR v pátek v dopoledních hodinách (např. Praha v 11.30), příjezd do pobytového místa v sobotu zpravidla mezi 7. a 10. hodinou, odjezd z pobytového místa následující sobotu zpravidla mezi 14. a 18. hodinou, návrat do ČR v neděli v poledních či odpoledních hodinách (Praha zpravidla mezi 12. a 15. hodinou)

Chorvatsko - Istrie, Severní a Střední Dalmácie
nástupní místa abecedně a cena svozu po ČR: (příplatek k ceně dopravy uvedené u střediska)

0 Kč / os. Brno, Jihlava, Mikulov, Praha
100 Kč / os. Benešov, Beroun (čerpací stanice ÖMV na dálnici D5), Dobříš, Kladno, Olomouc, Písek, Prostějov, Slaný, Vyškov
150 Kč / os. České Budějovice, Chomutov, Kolín, Louny, Mladá Boleslav, Ostrava, Plzeň, Poděbrady, Příbram, Rokycany, Soběslav, Tábor
200 Kč / os. Hradec Králové, Cheb, Jablonec nad Nisou, Karlovy Vary, Liberec, Most, Pardubice, Sokolov, Teplice, Turnov, Ústí nad Labem

odjezdové dny z ČR: 08.06., 15.06., 22.06., 29.06., 06.07., 13.07., 20.07., 27.07., 03.08., 10.08., 17.08., 24.08., 31.08., 07.09., 14.09. - Istrie; 25.05., 01.06., 08.06., 15.06., 22.06., 29.06., 06.07., 13.07., 20.07., 27.07., 03.08., 10.08., 17.08., 24.08., 31.08., 07.09., 14.09. - Severní a Střední Dalmácie

časový harmonogram - odjezd z ČR v pátek v odpoledních či večerních hodinách (např. Praha v 19.30 / Istrie či 14.30 / ostatní), příjezd do pobytového místa v sobotu zpravidla mezi 8. a 12. hodinou, odjezd z pobytového místa následující sobotu zpravidla mezi 16. a 20. hodinou, návrat do ČR v neděli v dopoledních či odpoledních hodinách (Praha zpravidla mezi 8. a 12. hodinou)

Španělsko - Tossa de Mar, Lloret de Mar, Santa Susanna, Callela, Blanes, Malgrat de Mar
nástupní místa abecedně a cena svozu po ČR: (příplatek k ceně dopravy uvedené u střediska)

0 Kč / os. Beroun, Bílina, Děčín, Cheb, Chomutov, Kadaň, Karlovy Vary, Klášterec nad Ohří, Most, Ostrov nad Ohří, Plzeň, Praha, Rokycany, Rozvadov, Sokolov, Teplice, Ústí nad Labem, Žebrák
300 Kč / os. Jednotlivé svozy budou realizovány při naplnění podmínky minimálního počtu účastníků, kterým jsou 4 osoby / svozové místo: Brno, Česká Lípa, České Budějovice, Hradec Králové, Jablonec nad Nisou, Jihlava, Kolín, Liberec, Mladá Boleslav, Pardubice, Písek, Příbram, Tábor, Velké Meziříčí, Žatec

odjezdové dny z ČR: 01.06., 08.06., 15.06., 22.06., 29.06., 06.07., 13.07., 20.07., 27.07., 03.08., 10.08., 17.08., 24.08., 31.08., 07.09., 14.09., 21.09.

časový harmonogram - odjezd z ČR v pátek v ranních hodinách (např. Praha v 8.30), příjezd do pobytového místa v sobotu zpravidla mezi 7. a 12. hodinou, odjezd z pobytového místa následující sobotu zpravidla mezi 14. a 19. hodinou, návrat do ČR v neděli v odpoledních či večerních hodinách (Praha zpravidla mezi 15. a 18. hodinou)

Španělsko - Salou, Peňíscola, Oropesa
nástupní místa abecedně a cena svozu po ČR: (příplatek k ceně dopravy uvedené u střediska)

0 Kč / os. Beroun, Bílina, Děčín, Cheb, Chomutov, Kadaň, Karlovy Vary, Klášterec nad Ohří, Most, Ostrov nad Ohří, Plzeň, Praha, Rokycany, Rozvadov, Sokolov, Teplice, Ústí nad Labem, Žebrák
300 Kč / os. Jednotlivé svozy budou realizovány při naplnění podmínky minimálního počtu účastníků, kterým jsou 4 osoby / svozové místo: Brno, Česká Lípa, České Budějovice, Hradec Králové, Jablonec nad Nisou, Jihlava, Kolín, Liberec, Mladá Boleslav, Pardubice, Písek, Příbram, Tábor, Velké Meziříčí, Žatec

odjezdové dny z ČR: 01.06., 08.06., 15.06., 22.06., 29.06., 06.07., 13.07., 20.07., 27.07., 03.08., 10.08., 17.08., 24.08., 31.08., 07.09., 14.09., 21.09.

časový harmonogram - odjezd z ČR v pátek v ranních hodinách (např. Praha v 8.30), příjezd do pobytového místa v sobotu zpravidla mezi 7. a 12. hodinou, odjezd z pobytového místa následující sobotu zpravidla mezi 14. a 19. hodinou, návrat do ČR v neděli v odpoledních či večerních hodinách (Praha zpravidla mezi 15. a 18. hodinou)

důležité upozornění:
U některých z výše vypsaných měst se nástupním místem rozumí dálniční či silniční tah ve vzdálenosti do 10 km, např. Jihlava - 111. km dálnice D1 u čerpací stanice ÖMV či Poděbrady - 35. km dálnice D11 u čerpací stanice ÖMV.

Cena zahrnuje

Odstavec s tímto názvem, respektive odstavec s názvem jemu obdobným (např. „v ceně na osobu je zahrnuto“) naleznete u každého ceníku ubytovací kapacity. U ubytování v apartmánech jsou služby zahrnuté v ceně rozepsány všechny bez výjimky. Naopak u ubytování hotelového typu (resp. i u kapacit s názvem Garni, Meublé, Pension apod., tedy u kapacit nabízejících v základní ceně stravování minimálně ve formě snídaní) jich několik chybí. Jedná se o služby, které jsou zahrnuty v ceně všech těchto kapacit hotelového typu bez rozdílu, tedy o denní a závěrečný úklid, ložní i koupelnové prádlo a spotřeby vody i el. energie.

Denní a závěrečný úklid

U všech kapacit hotelového typu i u všech privátních pokojů je závěrečný úklid již zahrnut v základní ceně zájezdu. U apartmánového ubytování však tomu tak vždy není. U některých apartmánových kapacit je závěrečný úklid již zahrnut v základní ceně, u jiných je vypsán za povinný či fakultativní příplatek (v Kč při úhradě v ČR, resp. v příslušné zahraniční měně při úhradě v místě pobytu) a u dalších si zákazníci provádí závěrečný úklid sami. Jak je to se závěrečným úklidem u každé konkrétní ubytovací kapacity, jednoznačně vyplývá z jejího ceníku, resp. z informací uvedených u něho, když, jedná-li se o závěrečný úklid ve formě povinného příplatku, je toto vždy specifikováno výslovně a v případě, kdy o závěrečném úklidu výslovně hovořeno není, se má za to, že si závěrečný úklid provádí zákazníci sami. I za předpokladu, že závěrečný úklid je zahrnut v ceně zájezdu, případně je hrazen formou fakultativního či povinného příplatku, je zapotřebí provést běžný úklid typu zametení podlahy, vynesení odpadkového koše atd. a především kuchyňskou linku zanechat v absolutním pořádku včetně odmražené lednice, umytého nádobí apod. U některých ubytovacích kapacit si lze úklid kuchyňské linky také extra fakultativně přiobjednat. Dovolujeme si upozornit na skutečnost, že informace v tomto katalogu uvedené reflektovaly stav k době jeho přípravy a že tudíž mohou nastat případné změny úhrad v místě pobytu třeba již i pro nadcházející letní sezónu. U všech kapacit hotelového typu i u všech privátních pokojů je v základní ceně zájezdu zahrnut též denní úklid. V některých ubytovacích kapacitách se pojmem denní úklid rozumí úklid pokoje obden, tedy každý druhý den.

Kauce za apartmán

Již nyní si Vás dovolujeme upozornit, že v případě ubytování v apartmánech se v převážné většině případů na místě skládá vratná kauce, především jako jistina za nepoškození jeho zařízení a vybavení, případně ve vztahu k závěrečnému úklidu (viz předcházející odstavec). Výše kauce je různá, je odvislá od zvyklostí dané země či destinace i od konkrétní ubytovací kapacity. V Itálii se kauce pohybuje zpravidla v rozmezí od 50 do 200 € (v některých případech ji lze skládat i v Kč), ve Španělsku kolem 100 €, ve Francii od 200 do 500 €. Naopak v Chorvatsku se kauce zpravidla neskládá. Stále přibývá i ubytovacích kapacit, u kterých lze kauci skládat platební kartou či pouze jejím prostřednictvím (formou tzv. předautorizace, kterou si ubytovatel ověřuje platnost karty a dostatek prostředků na ní pro případné krácení kauce – částka může být blokována až 31 dnů, přičemž tuto skutečnost nejsme schopni nikterak ovlivnit). Při předání pokoje / apartmánu v neporušeném a případně uklizeném stavu (dle konkrétních podmínek) bude kauce vrácena zpět, resp. předautorizace nebude uplatněna. Informace o výši kauce jsou u převážné většiny ubytovacích kapacit uvedeny v rámci jejich ceníku, vždy jsou pak obsahem odjezdových pokynů, které obdržíte před cestou.

Delegátské služby cestovní kanceláře

V převážné většině pobytových míst Vám bude k dispozici také česky mluvící zástupce naší cestovní kanceláře - delegát (viz informace u ceníku každé ubytovací kapacity, resp. střediska). Kromě toho, že bude přímo zajišťovat Vaše ubytování či jen dohlížet na jeho hladký průběh, bude jeho úkolem i spoluorganizování autobusové dopravy (především při nástupu cesty zpět do ČR) a případných výletů. Tím nejdůležitějším však bude jeho pomoc při nepředvídaně vzniklých problémech a případných nemocech či úrazech a taktéž Vaše informovanost o podrobnější nabídce střediska a zajímavých místech v blízkém okolí. Pro některé ubytovací kapacity funguje přímo v místě naše kancelář s pevně stanovenou otevírací dobou, u ubytovacích kapacit dalších je delegát k dispozici přímo v jejich rámci a to buď denně či několikrát týdně formou vypsaných úředních hodin a u řady kapacit jiných je delegát k zastižení pouze na mobilním telefonu formou asistenční služby. U některých ubytovacích kapacit však není delegát k dispozici vůbec. A především pro tyto případy budete vždy vybaveni mobilním telefonním spojením na naše pracovníky v ČR. Ve výjimečných případech si cestovní kancelář vyhrazuje právo v okrajových termínech sezóny delegátské služby suplovat prostřednictvím svého místního partnera.

Pobytové taxy

U některých ubytovacích kapacit je v ceně zájezdu již pobytová taxa zahrnuta, u jiných je splatná až v místě formou povinného příplatku, když informaci o tom, jak je tomu u každé konkrétní ubytovací kapacity, naleznete u jejího ceníku. Některé lokality o zavedení pobytové taxy teprve uvažují. Dovolujeme si upozornit na skutečnost, že informace v tomto katalogu uvedené reflektovaly stav v k době jeho přípravy, a že je tudíž nutné počítat s možnou změnou třeba již i pro nadcházející letní sezónu, jelikož výše pobytové taxy závisí na rozhodnutí konkrétního samosprávního celku, jež může být přijato kdykoli nezávisle na vůli CK.

Důležité upozornění

Veškeré informace uvedené v katalogu vycházejí ze skutečností známých nebo předpokládaných v době jeho přípravy. Z tohoto důvodu si dovolujeme upozornit na možnost některých odlišností od skutečnosti a vyhrazujeme si právo na možnost jejich dodatečné změny. Například se jedná o drobné úpravy formy či rozsahu stravování, úpravu složení či změnu charakteru a typu lůžek, zavedení či změnu výše pobytových tax, závěrečných úklidů, klubových karet apod. Uváděné vzdálenosti i polohy jednotlivých služeb a ubytovacích kapacit v rámci konkrétního střediska jsou pouze orientační, resp. přibližné. Některé služby, příp. vybavenost vypsané v odstavci „vybavenost a služby“ apod. u každé ubytovací kapacity jsou, a to i přesto, že nejsou výslovně uvedeny za poplatek, službami hrazenými samostatně. Například se jedná o konzumaci v baru a restauraci, úhradu telefonních hovorů a připojení k internetu, poplatky za půjčení kajaku či lodičky atd. Současně upozorňujeme, že u některých ubytovacích kapacit, kde je nabízen pobyt pro malé děti (věková hranice vždy specifikována u konkrétní kapacity) zdarma či za pevnou částku výrazně nižší, než je základní cena pobytu, je ubytování míněno bez nároku na lůžko (a obsazenost pokoje či apartmánu je tedy brána bez jejich započítání) a případné stravování je samostatně splatné na místě - podrobnější informace žádejte v cestovní kanceláři.

Dále si dovolujeme poukázat na povinnost respektování vypsané otevírací doby a dalších povinností. Například se jedná o bazény, jejichž využívání je zpravidla podmíněno používáním koupací čepice a slipových plavek. Bazény nejsou otevřeny 24 hodin denně, ale pouze v časech vypsaných příslušnou ubytovací kapacitou, o omezení využívání některých služeb věkovou hranicí (např. omezení vstupu do posilovny, sauny apod. pro děti určité věkové hranice či povolení jejich vstupu jen v doprovodu dospělé osoby atd.) nebo o respektování klidu v popoledních a nočních hodinách. Upozornit nesmíme opomenout též na velikosti parkovacích míst, zejména pak těch garážových (a to nejen ve vztahu k výšce vjezdu), která jsou dimenzována na vozy standardních velikostí a častokrát tedy autům větším nedovolují nejen zaparkování pohodlné, ale nezřídka vůbec žádné. V rámci dále nejednou nabízeného ubytování pod „obecným“ názvem (např. „Privátní apartmány“, „Residenční komplexy“, „Apartmánové domy“… atd.) je zpravidla zahrnuto velké množství apartmánů v daném středisku a to zpravidla včetně těch, které jsou nabízeny katalogem jmenovitě. Cestovní kancelář nemůže také vždy zcela ovlivnit uvedení a ukončení provozu některých služeb vypsaných v odstavci „vybavenost a služby“ u popisu jednotlivých ubytovacích kapacit. Namátkou se jedná o animační programy, které jsou zpravidla realizovány jen ve 2 až 3 měsících hlavní sezóny, nebo o provoz bazénů, jenž je v průměru také jen 3 měsíce, tedy cca od poloviny června do poloviny září. Zájem o veškeré služby či nabídky, které jsou nabízeny zdarma nebo fakultativně za příplatek splatný v místě pobytu (např. dětská postýlka, ložní prádlo, …), je nutno uvést na smlouvu o zájezdu, jinak nemusejí být ubytovatelem akceptovány. Dětské postýlky jsou standardně určeny dětem nedovršených 2 let; v případě zájmu o dětskou postýlku pro dítě starší se na toto informujte předem. Pokud je v ubytovací kapacitě k dispozici wi-fi připojení, nelze klientovi garantovat kvalitu signálu v celém objektu. V poslední době je též stále častějším jevem omezení kouření v rámci nejen společných prostor některých ubytovacích kapacit, ale častokrát i na pokojích a v apartmánech, když daná pravidla v tomto ohledu je vždy nutno respektovat.
Zákazník byl před uzavřením smlouvy o zájezdu informován o pasových a vízových požadavcích a zdravotních formalitách, které jsou nutné pro cestu a pobyt a o obvyklých cenách a lhůtách pro jejich vyřízení. Každý cestující je osobně odpovědný za dodržování pasových, celních, zdravotních a dalších předpisů země, do které cestuje, a rovněž tak i za platnost svých cestovních dokladů podle předpisů ČR. Veškeré náklady, které vzniknou nedodržením těchto předpisů, nese cestující. K vycestování do států Evropské unie lze kromě platného cestovního pasu použít i platný občanský průkaz. Současně upozorňujeme, že děti do 15 let musí mít při cestách do zahraničí vlastní cestovní pas.

Není-li u jednotlivého zájezdu stanoveno jinak, neposkytuje cestovní kancelář žádný program v místě pobytu. Tiskové chyby v katalogu jsou vyhrazeny.

Cena zájezdu, garance ceny

Ceny zájezdů v tomto katalogu jsou uváděny v českých korunách (Kč), není-li specifikováno jinak.
Při tvorbě těchto cen byly zohledněny ovlivňující faktory, jako je výše cen za dopravu, ceny paliv a směnný kurz české koruny k rozhodné měně, když pro účely tohoto katalogu je rozhodný stav takových cen a kurzů ke dni 25. 10. 2017 (dále jen „den stanovení ceny zájezdu“). Cestovní kancelář tímto garantuje, že nedojde-li ke zvýšení cen ovlivňujících faktorů (u směnného kurzu pak až nad hranici přesahující 10 %), pak cena zájezdu zůstává nedotčena. V opačném případě, tj. při zvýšení cen ovlivňujících faktorů (u směnného kurzu nad 10 %) oproti jejich cenám ze dne stanovení ceny zájezdu, má cestovní kancelář právo jednostranně a způsobem uvedeným ve Všeobecných podmínkách prodeje zájezdů Cestovní kanceláře FISCHER, a.s. zvýšit cenu zájezdu, a to o souhrn rozdílů cen ze dne vydání rozhodnutí o zvýšení ceny zájezdu a cen ze dne stanovení ceny zájezdu.

Smluvní vztah, cestovní smlouva

Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří a zákazníkem se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) a zákona č. 159/1999 Sb. (zákon o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu) - oba v platném znění. Smlouva o zájezdu se uzavírá mezi cestovní kanceláří (pořadatelem zájezdu) a zákazníkem v písemné nebo ústní formě a obsahuje vyplněný formulář a další smluvní ujednání. Pokud je smlouva o zájezdu uzavřena ústně nebo on-line, vydá cestovní kancelář zákazníkovi potvrzení o zájezdu. Nabídka zájezdů CK na internetových stránkách CK je výzvou k podávání nabídek a objednávka služeb se považuje za návrh k uzavření smlouvy o zájezdu. CK tímto vylučuje aplikaci ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku. Smlouva může být uzavřena přímo v cestovní kanceláři nebo prostřednictvím jejího obchodního zástupce (provizní prodejce, další cestovní kancelář či agentura), který jedná na základě a v mezích uzavřené obchodní smlouvy či udělené plné moci. Cestovní kancelář nemá stanoven pro své zájezdy minimální počet zákazníků za účelem zrušení zájezdu. Cestovní kancelář je však oprávněna ad hoc takový minimální počet zákazníků pro daný zájezd stanovit, a v takovém případě bude informovat o této skutečnosti zákazníka vždy před uzavřením smlouvy o zájezdu. Cestovní kancelář informuje zákazníky, že další skutečnosti týkající se zájezdů, jakož i práv a povinností účastníků smlouvy o zájezdu, jsou uvedeny ve Všeobecných podmínkách prodeje zájezdů Cestovní kanceláře FISCHER, a.s. jakožto majitele obchodní značky a ochranné známky NEV-DAMA, jejichž znění je dostupné na internetových stránkách www.nev-dama.cz. Všeobecné podmínky prodeje zájezdů Cestovní kanceláře FISCHER, a.s. rovněž tvoří nedílnou součást smlouvy o zájezdu.

Cestovní pojištění

V tabulkových cenách zájezdů není zahrnuto žádné cestovní pojištění. Jeho vyřízení Vám můžeme nabídnout naším prostřednictvím (včetně pojištění storna zájezdu) nebo se obraťte přímo na některou z pojišťoven. Nesjednáním pojištění přebírá zákazník plnou odpovědnost za důsledky škod vzniklých v souvislosti s neuzavřením tohoto pojištění. Cestovní pojištění se nevztahuje na tu část zájezdu, kde Cestovní kancelář FISCHER, a. s. není dodavatelem kombinace služeb. Po uzavření smlouvy o zájezdu není možné změnit typ nebo rozsah pojištění.

Povinné smluvní pojištění dle zákona 159/1999 Sb.

NEV - DAMA je obchodní značkou Cestovní kanceláře FISCHER, a. s., která je řádně pojištěna pro případ úpadku, a to v rozsahu a za podmínek stanovených zákonem č. 159/1999 Sb. v platném znění. Rozsah pojistného plnění, podmínky pro uplatnění nároku zákazníka z pojištění pro případ úpadku a specifikace pojistitele jsou uvedeny na internetových stránkách www.nev-dama.cz v sekci Důležité informace.

Copyright

Veškerý obrazový materiál i další údaje v tomto katalogu uvedené podléhají ochraně dle příslušných předpisů práva duševního vlastnictví a jakékoli jejich využití nad rámec povolený právními předpisy je možné jen po předchozí dohodě s cestovní kanceláří či s příslušnou třetí osobou, které taková práva náleží.

Zastupitelské úřady ČR v zahraničí

Velvyslanectví ČR v Itálii:

Ambasciata della Repubblica Ceca, via dei Gracchi 322, Roma; tel.: 0039.06.3609571-3

Generální konzulát ČR:

Consolato Generale della Repubblica Ceca, via G.B. Morgagni 20, Milano; tel.: 0039.02.87158281

Honorární konzulát ČR v Itálii - Benátky

Consolato Onorario della Repubblica Ceca, Cannaregio 3821, Venezia; tel.: 0039.041.2413984

Honorární konzulát ČR v Itálii - Udine

Consolato Onorario della Repubblica Ceca, Via San Francesco 34, Udine, tel.: 0039.0432.509445

 

 

Velvyslanectví ČR v Rakousku

Botschaft der Tschechischen Republik, Penzingerstrasse 11-13, 1140 Wien; tel.: +431/89958-0

Honorární konzulát ČR Salzburg

Bergerbräuhofstrasse 27, 5021 Salzburg, tel.: 0043 662/879624

Honorární konzulát ČR Linz

Europaplatz 1a, 4021 Linz, tel.: 0043 732/6596-2060 nebo 3104

Honorární konzulát ČR Klagenfurt

Pierlstrasse 33, 9020 Klagenfurt, tel.: 0043 463/57480

Honorární konzulát ČR Graz

Bahnhofgürtel 59, 8020 Graz, tel.: 0043 316/6070-200

Honorární konzulát ČR Wattens

Blattenwaldweg 8, 6112 Wattens, tel.: 0043 5224/587749

 

 

Velvyslanectví ČR ve Francii:

Ambassade de la République Tchéque, 15, Avenue Charles Floquet, 75007 Paris, tel.: 00331/40651300

 

 

Velvyslanectví ČR ve Švýcarsku:

Ambassade de la République Tchéque, Muristrasse 53, Bern, tel.: 0041.31.3504070

×

Abychom Vám mohli spravovat Vaše oblíbené zájezdy je nutné se registrovat a nebo přihlásit

Nebo se můžete zaregistrovat Zapomněli jste přihlašovací údaje?