Důležité informace

Důležité informace k lyžařským zájezdům do Itálie, Francie a Slovinska

zpět na rozcestník důležitých informacíVážení přátelé lyžování a snowboardingu v Alpách,

upřímně si vážíme toho, že se zřejmě opět chystáte vybrat si některý z našich zimních zájezdů do Alp. Jelikož si Vašeho zájmu vysoce ceníme, i letos jsme se snažili učinit maximum, abychom Vás nezklamali. Troufáme si říci, že předkládaná nabídka produktů je znovu kvalitní, pestrá a vyvážená. Rovněž obvyklé bonusy ve formě slev či garance sněhu, jež se tak osvědčily již v sezónách minulých, nám jsou příslibem, že si na následujících stranách katalogu, či v ještě širší podobě na našem webu www.nev-dama.cz najde „ten svůj“ zájezd opravdu každý. Loni jsme úspěšně rozšířili spektrum námi nabízených produktů, proto i letos v pevně vypsaných termínech organizujeme zájezdy do Itálie na zkrácené pobyty s autobusovou dopravou. Přejeme Vám při výběru toho pravého zájezdu šťastnou ruku a pak už jen to počasí aby vyšlo…

S úctou Vaše cestovní kancelář

Výběr zájezdu

Jednotlivá horská střediska i ubytovací kapacity se od sebe vzájemně často velmi liší, a proto ne každé středisko či ubytovací kapacita vyhovuje potřebám a náročnosti každého bez rozdílu. Než si vyberete „ten Váš“ zájezd, zvažte, a to prosíme opravdu důkladně, co od své zimní dovolené očekáváte, zda kladete důraz na cenu, na kvalitu a / či rozsah lyžařské / snowboardové nabídky, na polohu, kvalitu a / či vybavenost hotelu či apartmánů, na vzdálenost z ČR / SR, na prestiž oblasti, na klid či naopak „živost“ střediska nebo na škálu polyžařského vyžití apod. Abychom Vám výběr i orientaci v katalogu ulehčili, snažili jsme se jednotlivá střediska i ubytovací kapacity přiblížit co možná nejvěrněji a pro co největší přehlednost obdobně strukturovat i všechny popisy.

Termíny pobytu a časy začátku / konce ubytování

U zájezdů, kde je v tabulkové ceně zahrnuto ubytování na 7 nocí, je nástupním i posledním dnem pobytu zpravidla sobota. Výjimkou jsou jen některé ubytovací kapacity, u kterých je nástupním i posledním dnem pobytu neděle, a též část silvestrovských pobytů. Přesné termíny pobytů jsou specifikovány u každého ceníku v rámci „předvypsaných“ termínů. U pobytů kratších než 7 nocí je nástupní i poslední den pobytu stanoven v některých případech pevně (jedná se např. o třídenní, čtyřdenní či pětidenní pobyty od čtvrtka do neděle, od neděle do čtvrtka či pátku vypsané u řady středisek) a „předvypsané“ termíny u ceníku s tímto pak přímo korespondují, v jiných naopak pevně stanoven není a je libovolně volitelný, častokrát s podmínkou minimálního počtu nocí (jedná se např. o předvánoční a jarní lyžování v Itálii). U pobytů s vlastní dopravou je možné nastoupit ubytování v první den pobytu až v odpoledních či večerních hodinách, zpravidla po 14. až 18. hodině a nejpozději do 19. až 23. hodiny dle pravidel ubytovací kapacity. V případě příjezdu po 23. hodině není možné garantovat Vaše ubytování. U pobytů s autobusovou dopravou je ubytování zabezpečováno přednostně dle organizačních možností cestovní kanceláře / konkrétní ubytovací kapacity, nejpozději však jako při dopravě vlastní. Ubytování musí být ukončeno v poslední den pobytu v ranních či dopoledních hodinách, zpravidla do 9. až 10. hodiny, ne však před 7. až 9. hodinou. U pobytů s vlastní dopravou si lze samozřejmě individuálně domluvit i odjezd v den dřívější, i zde se je však nutno časově přizpůsobit možnostem cestovní kanceláře / provozní době recepce konkrétní ubytovací kapacity či možnostem ubytovatele. Přesné informace k Vámi zvolené ubytovací kapacitě obdržíte v odjezdových pokynech, na vyžádání Vám je však rádi poskytneme i předem.

Sjezdové tratě a přepravní zařízení

U sjezdových tratí značí (na lyžařských mapkách i ve skiareálech samých) jejich obtížnost téměř výhradně barva. Černé sjezdovky jsou určené pro lyžaře nejzdatnější a ve Francii některé z nich nejsou upravovány či jsou upravovány jen zřídka nebo nepravidelně. Červené sjezdovky jsou určeny středně zdatným lyžařům a pro lyžaře méně zdatné a začátečníky jsou sjezdové tratě značeny barvou modrou, případně zelenou. U některých sjezdovek neplatí barvou udaný stupeň jejich náročnosti po celé jejich délce, ale vztahuje se k jejich úseku s náročností maximální. Úprava sjezdových tratí je z důvodu bezpečnosti lyžařů prováděna většinou v době mimo provoz přepravních zařízení, který je různý v závislosti na středisku, termínu a také na jejich konkrétní poloze. I v souvislosti s uvedeným jsou přepravní zařízení zpravidla v provozu od 8.00 až 9.30 do 15.30 až 17.30. Funkčnost vleků a lanovek však může být také omezena z důvodu špatných sněhových či klimatických podmínek, lavinového nebezpečí nebo eventuálně z důvodů technických. Za takto způsobené výluky se zpravidla provozovatel přepravních zařízení (a proto návazně i CK) předem zprošťuje odpovědnosti a neposkytuje proto až na řídké výjimky náhradu. V rámci každého lyžařského areálu je bezpodmínečně nutné dodržovat pravidla pro pohyb na značených sjezdových tratích, obzvláště důležité je pak respektovat nařízení týkající se uzavření některých tras a to ať již z důvodu jejich malé vysněženosti nebo pro hrozící nebezpečí pádu lavin či pořádání závodů. Dodržovat je nutno ale i veškerá pravidla další, která se středisko od střediska liší. Zpravidla jsou uvedena v hlavních světových jazycích na lyžařských mapkách či na informačních tabulích u hlavních nástupních míst lyžařského areálu a většinou zahrnují i zákonem či místní vyhláškou daná omezení, jejichž porušení může být dokonce i pokutováno. Řada středisek předkládá též nabídku volného terénu. Zde si jen dovolujeme připomenout, že na sjezdy mimo vyznačené tratě se nevztahuje základní cestovní pojištění a proto Vám doporučujeme, chystáte-li se okusit i tento způsob zdolávání svahů, podrobněji se informovat v některé z pojišťoven či si pečlivě přečíst naši nabídku pojištění na straně 15. Upozornit ještě musíme i na určitou disproporci mezi údaji o sjezdovkách a přepravních zařízeních uváděných na následujících stránkách katalogu vzhledem k údajům prezentovaným přímo jednotlivými skiareály. Častokrát jsou námi publikované hodnoty odlišné od těch oficiálních, a to většinou nižší. Všechna střediska (resp. střediska, ve kterých jsme tu možnost měli) jsme se snažili měřit a počítat „stejným metrem“ a získat tak údaje co možná nejvíce vzájemně porovnatelné. Pravdou však zůstává, že celá řada údajů ve všech alpských střediscích je opravdu relativních a je proto třeba tyto informace brát spíše jen jako orientační (některá střediska do svých součtů zahrnují i neupravované sjezdy mimo oficiální sjezdovky, traverzy atd., což uvádíme v sekci "Důležité informace" příslušných úvodních stran středisek). A na závěr této kapitoly ještě jedno upozornění, bezesporu nejdůležitější. Od roku 2005 platí v Itálii zákon, který všem dětem, které nedovršily 14 let, dává za povinnost používat homologované lyžařské přilby. Ve všech ostatních zemích tímto katalogem prezentovaných jsou lyžařské přilby pro děti jen doporučené.

Vlastní doprava

Vy, kteří jste se rozhodli pro dopravu vlastním vozem, můžete samozřejmě počítat s tím, že Vás před cestou vybavíme podrobnými odjezdovými pokyny s informacemi o doporučených trasách, případných omezeních, povinných poplatcích, cenách pohonných hmot mimo území ČR a plánkem či přesným popisem cílového místa. Tyto odjezdové pokyny se snaží na veškeré změny (poplatků, dopravního značení, uzavírky...) co nejflexibilněji reagovat, nelze je však garantovat a případně takto vzniklé dodatečné náklady kompenzovat. Pro jednoduchost utvoření Vaší představy o vzdálenostech a základních trasách z ČR jsme tyto informace umístili vždy i na úvodní stranu každého lyžařského střediska. Podrobnější informace naleznete též na úvodní stránce některých hlavních oblastí. Již nyní si Vás dovolujeme upozornit, že výše zmíněné doporučené trasy vycházejí z našich dlouholetých zkušeností a častokrát se rozcházejí s trasami doporučovanými GPS navigacemi. Důvod je prostý - některé GPS navigace bohužel ještě nemají předvolené zimní uzávěry některých horských průsmyků a také nedokáží objektivně zhodnotit kvalitu, převýšení a tedy i „řidičskou“ náročnost některých silničních tahů.

Autobusová doprava

Autobusová doprava je i v zimní sezóně 2016 / 2017 zajišťována renomovanou společností Vega Tour, a to velkokapacitními vozy zahraniční výroby průměrného stáří 2 roky. Všechny autobusy jsou vybaveny bezpečnostními pásy a systémy ABS, ESP a SPA. Nadstandardní je také rozsah služeb, které cestujícím zpříjemní cestu: deky na přikrytí, Wi-Fi připojení k internetu (služba dostupná v závislosti na pokrytí sítě mobilním operátorem), polohovatelná sedadla vyjíždějící do uličky, teplé a studené nápoje, zdarma magazíny o lyžování. Po celou dobu jízdy bude cestujícím k dispozici technický doprovod. S odbavením pomohou zkušení a příjemní řidiči.

Předem si Vás dovolujeme upozornit, že z důvodu velkého počtu vypsaných nástupních míst mohou být svozy při cestě tam a rozvozy při cestě zpět zabezpečeny i dalšími autobusy, mikrobusy a osobními vozy (ve zcela výjimečných případech, kdy rentabilita a komplikovanost svozu neumožní jiné řešení, připouštíme též použití autobusové či vlakové linkové dopravy), a že zde tedy existuje i možnost přestupů po trase. Jedná se zejména o přestupy v Praze, Brně a Plzni a taktéž o přestupy při rozvozech a svozech v rámci jednotlivých lyžařských středisek, kde pro tento účel mohou být využity stejné dopravní prostředky jako při svozech a rozvozech v rámci ČR. Ve Francii garantujeme, že každý autobus zaváží maximálně 2 střediska (pouze ve výjimečných případech 3), klienti se tedy vyhnou nepříjemnému zdržení při rozvozu do všech destinací na trase. Se systémem „svozů a rozvozů“ úzce souvisí i možné časové prodlevy, kdy „jeden autobus čeká na druhý“. Jen ve výjimečných případech však jsou tyto prodlevy delší než 45 minut.

Vzhledem k celé řadě nepříjemných zkušeností z let minulých, vzhledem k limitovanému zavazadlovému prostoru autobusů, vzhledem k zajištění určité kultury cestování a zejména vzhledem k nutnosti dodržování mezinárodně platných předpisů o provozní hmotnosti autobusů ošetřujících jejich přetěžování je omezena horní hranice hmotnosti přepravovaných zavazadel. Každý účastník autobusového zájezdu má nárok na přepravu jednoho hlavního zavazadla do hmotnosti 25 kg (případně zavazadla do 20 kg a tašky na lyžařské boty), jednoho příručního zavazadla do hmotnosti 5 kg a jednoho páru lyží či jednoho snowboardu. Další zavazadla je možné přepravovat jen po předchozí dohodě, a to za příplatek uvedený v ceníku dopravce (např. taška středních rozměrů do 10 kg, další lyže či snowboard - 500 Kč). V případě, že u některého zákazníka bude překročen výše uvedený hmotnostní limit přepravovaných zavazadel, mají řidič autobusu či zástupce cestovní kanceláře právo některé / některá z jeho zavazadel z přepravy vyloučit. Přeprava zvířat není možná. Každý cestující je povinen si za asistence řidiče svá zavazadla naložit do autobusu, v případě přestupu po trase si je přeložit a v cílovém místě si zavazadla převzít. Cestovní kancelář ani dopravce nepřebírají odpovědnost za případnou záměnu přepravovaných zavazadel a, s výjimkou přepravy samotné, také za jejich ztrátu.

Dále upozorňujeme, že WC v autobusech (v těch, které ho mají) jsou ve většině případů v zimním období mimo provoz. Důvodem je zejména zákaz jejich vyprazdňování ve většině horských středisek. Příprava zasedacího pořádku v autobuse je plně v kompetenci cestovní kanceláře, která samozřejmě přihlíží k Vašim konkrétním požadavkům, ale přesně požadovaná místa nemůže garantovat. Všichni účastníci autobusové dopravy jsou z bezpečnostních důvodů povinni dbát pokynů řidičů či technického doprovodu. Ve všech autobusech platí zákaz kouření, vyhrazujeme si taktéž právo vyloučit ze zájezdu podnapilé osoby, osoby pod vlivem omamných látek i osoby chovající se vulgárně (a to i slovně) vůči ostatním zákazníkům, řidičům či průvodcům a to bez nároku na jakoukoli náhradu. Každý cestující je také odpovědný za dodržování všech celních a právních předpisů cílové země zájezdu i všech zemí tranzitních. Dále upozorňujeme, že cestovní kancelář negarantuje hlídání zavazadel před ubytováním v příjezdový den a po ukončení ubytování v odjezdový den a že trasa autobusu nemusí být vždy zcela shodná s doporučenými trasami z ČR vypsanými vždy na úvodní stránce každého střediska, u kterého je autobusová doprava nabízena. V průběhu cesty jsou, cca po každých 3 až 4 hodinách jízdy, prováděny povinné bezpečnostní přestávky. Údaje o trase a přesné charakteristice cesty jsou v kompetenci dopravce, jenž je může v průběhu zimní sezóny měnit v závislosti na aktuální dopravní situaci a sjízdnosti silnic na trasách do destinací.

Autobusová doprava ucelených skupin od 20 osob je zajišťována z jakéhokoli místa na území ČR a autobusová doprava ucelených skupin pronajímajících si celý autobus může být vzhledem k odjezdovým časům, trase i programu po vzájemné dohodě upravena dle přání objednavatele. V případě Vašeho zájmu o jiné nástupní místo, než které je níže uvedeno, se na toto informujte v cestovní kanceláři. Bude-li změna trasy možná, rádi Vám vyjdeme vstříc. Pokud by doprava z Vámi požadovaného místa možná byla a představovala by zvýšení nákladů na přepravu, nabídneme Vám tuto službu za adekvátní příplatek. Ceny autobusové dopravy jsou uvedeny vždy v úvodním odstavci ceníkových stránek každého střediska. Příplatky za svozy u autobusové dopravy do italského střediska Sestriere a do Francie z různých nástupních míst v ČR jsou uvedeny v následujícím odstavci „nástupní místa a cena svozu po ČR“.

ubytovací kapacity s možností využití autobusové dopravy

Ne ke každé ubytovací kapacitě se dá zajet autobusem, ne ke každé je vhodné zajíždět v návaznosti na další trasu či na časovou náročnost s tím spojenou. Na následujících „popisových“ stránkách Itálie a Francie proto najdete ubytovací kapacity označené piktogramem autobusu nepřeškrtnutého či přeškrtnutého (u Slovinska není autobusová doprava zajišťována a tudíž jsou zde jen piktogramy autobusu přeškrtnuté). Pevně věříme, že význam piktogramů je zcela jasný - u ubytovacích kapacit s piktogramem autobusu nepřeškrtnutého autobusová doprava zajišťována je, naopak u ubytovacích kapacit s piktogramem autobusu přeškrtnutého autobusová doprava zajišťována není. Naší snahou je co nejbližší příjezd k dané ubytovací kapacitě, avšak, logicky, vždy dle dopravních možností pro autobus. Obdobné piktogramy jsme umístili i do stránek ceníkových. V souvislosti s uvedeným si Vás ještě dovolujeme upozornit na význam odstavců „podrobnější informace k autobusové dopravě do Itálie, resp. do Francie“ viz níže, ve kterých si je nutno každý termín pobytu vypsaný u ceníku každé konkrétní ubytovací kapacity zkonfrontovat se zde vypsaným odjezdovým dnem autobusové dopravy. Prvním důvodem je skutečnost, že pobytové termíny jsou zpravidla vypsány po celou zimní sezónu a autobusová doprava jen v termínech některých (například k pobytům vánočním a silvestrovským není autobusová doprava vypsána u žádného střediska). Druhým důvodem jsou pak atypické termíny pobytu v rámci některých ubytovacích kapacit oproti kapacitám ostatním „většinovým“. A konečně třetím důvodem je skutečnost, že u některých ubytovacích kapacit jsou kromě standardních týdenních pobytů se zajištěnou autobusovou dopravou nabízeny i pobyty jiné, kratší, ke kterým autobus vypravován není. Například se jedná o střediska Val di Fiemme a Monte Bondone, u kterých je autobus nabízen jen pro celotýdenní pobyty od / do soboty a zájezdy na 3 a 4 dny jsou možné jen vlastní dopravou.

podrobnější informace k autobusové dopravě do Itálie mimo Sestriere / týdenní pobyty

nástupní místa v ČR:
abecedně - Beroun (čerpací stanice ÖMV na dálnici D5), Brno, Hradec Králové, Jablonec nad Nisou, Jihlava (čerpací stanice ÖMV na dálnici D1), Liberec, Mladá Boleslav, Most, Nový Jičín (čerpací stanice LXM Group na dálnici), Olomouc, Ostrava, Pardubice, Plzeň, Poděbrady (čerpací stanice ÖMV na dálnici D11), Praha, Prostějov, Rokycany, Teplice, Uherské Hradiště, Ústí nad Labem, Vyškov, Zlín

důležité upozornění:
v případě menšího počtu než 5 osob z některého z výše vypsaných míst a ve výjimečných případech organizačního charakteru si cestovní kancelář vyhrazuje právo na změnu nástupního místa proti poskytnuté slevě z ceny autobusové dopravy dle následujícího klíče: alternativní nástupní místo ve vzdálenosti od objednaného do / reciproční sleva na osobu - 50 km / 100 Kč, resp. 100 km / 200 Kč, resp. 150 km / 300 Kč

odjezdové dny z ČR:
01.12., 08.12., 15.12*, 06.01. (6 nocí), 12.01., 19.01., 16.01., 02.02., 09.02., 16.02., 23.02., 02.03., 09.03., 16.03., 23.03., 30.03.

časový harmonogram autobusové dopravy:
odjezd z ČR v pátek, resp. v sobotu (pouze u termínu pobytu od 08.01.) dle svozového místa ve večerních hodinách (např. Praha ve 22.00), příjezd do pobytového místa v sobotu, resp. v neděli zpravidla mezi 8. a 13. hodinou, odjezd z pobytového místa následující sobotu zpravidla mezi 15. a 20. hodinou, návrat do ČR v neděli v ranních či dopoledních hodinách (Praha zpravidla okolo 6.00)
* upozornění: v termínu pobytu 16.12.-23.12. je výjimečně odjezd z pobytového místa následují pátek tj. 22.12. ve večerních hodinách, přičemž ubytování je klientovi k dispozici až do odjezdu autobusu, návrat do ČR v sobotu v ranních či dopoledních hodinách (Praha okolo 08.00)

podrobnější informace k autobusové dopravě do Francie a do italského střediska Sestriere

nástupní místa a cena svozu po ČR:
(příplatek k ceně dopravy uvedené u ceníkových stránek každého střediska obsluhovaného autobusovou dopravou):

0 Kč / os. Beroun (čerpací stanice ÖMV na dálnici D5), Plzeň, Praha, Rozvadov
150 Kč / os. České Budějovice, Hradec Králové, Chomutov, Karlovy Vary, Liberec, Mladá Boleslav, Pardubice, Poděbrady, Tábor, Ústí nad Labem
200 Kč / os. Brno, Jihlava (čerpací stanice ÖMV na dálnici D1)
300 Kč / os. Olomouc, Ostrava, Prostějov, Zlín

časový harmonogram autobusové dopravy:
odjezd z ČR v pátek dle svozového místa v poledních až podvečerních hodinách (např. Praha v 19.30), příjezd do pobytového místa v sobotu zpravidla mezi 12. a 16. hodinou, odjezd z pobytového místa následující sobotu zpravidla mezi 15. a 19. hodinou, návrat do ČR v neděli v dopoledních až odpoledních hodinách (Praha zpravidla okolo 9.00); při čekání na ostatní autobusy ve svozových místech (Moûtiers, Briançon či Chambéry) je třeba zpravidla počítat s delší pauzou, kterou můžete využít na nákup v obchodním centru

jednotlivá střediska / odjezdové dny z ČR:

středisko /odjezd 08.12.
2017
15.12.
2017
05.01.
2018

12.01.
2018

19.01.
2018
26.01.
2018
02.02.
2018
09.03.
2018
16.03.
2018
23.03.
2018
30.03.
2018
Alpe d’Huez --- --- ano ano ano ano ano ano ano ano ano
Auris en Oisans / Oz en Oisans --- --- ano ano ano ano ano ano ano ano ano
Flaine --- --- --- --- --- ano --- --- ano --- ---
La Plagne ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano
La Rosière --- --- ano ano ano ano ano ano ano ano ano
Les 2 Alpes --- --- ano ano ano ano ano ano ano ano ano
Les Arcs --- --- ano ano ano ano ano ano ano ano ano
Les Menuires ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano
Les Orres --- --- ano ano ano ano ano ano ano ano ano
Les Sybelles --- --- ano ano ano ano ano ano ano ano ano
Méribel / Mottaret ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano
Orcières 1850 --- --- ano ano ano ano ano ano ano ano ano
Puy St. Vincent --- ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano
Risoul / Vars --- ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano
Saint Francois Longchamp --- --- ano ano ano ano ano ano ano ano ano
Serre Chevalier --- ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano
Tignes ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano
Val Cenis --- --- ano ano ano ano ano ano ano ano ano
Val Thorens ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano
Valmeinier / Valloire --- --- ano ano ano ano ano ano ano ano ano
Sestriere (Itálie) --- ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano

* upozornění: u termínu pobytu 16.12.-23.12. je výjimečně odjezd z pobytového místa následují pátek tj. 22.12. ve večerních hodinách, přičemž ubytování je klientovi k dispozici až do odjezdu autobusu, návrat do ČR v sobotu v ranních či dopoledních hodinách (Praha okolo 08.00)

Ubytování

Kvalitativní kategorii ubytovacích kapacit na našich stránkách značí tři symboly. Symbolem hvězdičkahvězdičkahvězdičkahvězdičkahvězdičkahvězdička a hvězdičkahvězdičkaS až hvězdičkahvězdičkahvězdičkahvězdičkaS jsou označeny kapacity, u kterých je toto označení oficiální, tedy od příslušného orgánu mají, dle místně platných kritérií, přidělené hodnocení kvality v určité výši s jeho označením příslušným počtem hvězdiček, když jejich vyšší počet adekvátně představuje i vyšší kvalitu. Celá řada kapacit však takovéto hodnocení postrádá, respektive jsou ubytovacími subjekty, u kterých se hodnocení hvězdičkami oficiálně nepoužívá. A právě u těchto jsme použili hodnocení naše, hodnocení od hvězdička do hvězdičkahvězdičkahvězdičkahvězdičkahvězdička, když kritéria pro jejich přidělení jsme se snažili zachovat obdobná s hodnotícími kritérii oficiálních orgánů v příslušné oblasti.

Přestože jsme se snažili typy a vybavenost všech jednotlivých ubytovacích jednotek popsat co možná nejpřesněji, jsou i tak, ve výjimečných případech, drobné odlišnosti možné (atypické apartmány či pokoje z hlediska skladby a charakteru jednotlivých lůžek, oddělení některých místností např. jen nábytkovou stěnou, chybějící trezor v jednom pokoji z celého hotelu, speciální apartmán pro vozíčkáře, který nemá zástěny sprchového koutu, …) a cestovní kancelář nemůže přidělení odlišné typologie vždy zcela ovlivnit. Současně upozorňujeme, že uvedené údaje o prostornosti jednotlivých ubytovacích jednotek mají charakter jen informativní a od skutečnosti se mohou, ve výjimečných případech, lišit i o více než 10 %. Samostatnou kapitolou jsou v tomto ohledu popisy privátních apartmánů a více ubytovacích kapacit / residencí prodávaných pod jedním „obecným“ názvem. Zde berte popis apartmánů opravdu spíše jako orientační, protože vzhledem ke skutečnosti, že se častokrát jedná i o několik stovek bytů různých majitelů, popis přesně charakterizující všechny možné alternativy skladby a charakteru lůžek, polohy, prostornosti, vybavenosti atd. je doslova nevytvořitelný. U popisů kapacit především v rámci francouzských lyžařských středisek je také velmi často používán termín „kabina“. Jedná se o malou ložnici, která je zpravidla bez okna, častokrát je řešena jako dřevěná vestavba a oddělená nemusí být vždy dveřmi, ale třeba jen závěsem, zašupovací stěnou či také nemusí být oddělena vůbec.
Ubytování infanta (dítěte nedovršených 2 let věku), bez ohledu na to, zda spí v dětské postýlce či nikoli, není zpravidla možné nad rámec plného obsazení pokoje/apartmánu. V případě požadavku ubytování „infanta“ nad rámec maximální obsazenosti je třeba se striktně řídit informacemi uvedenými pod ceníkem u každé kapacity v bodu „děti do 2 let nad rámec maximální obsazenosti“. Tato služba je vždy na vyžádání, a to před potvrzením objednávky.

Základní popis pokojů

pokoj 1 - pokoj s 1 samostatným lůžkem, sociální zařízení zpravidla se sprchou
pokoj 2 - pokoj s manželskou postelí či 2 samostatnými lůžky, sociální zařízení zpravidla se sprchou
pokoj 3 - pokoj s manželskou postelí a 1 samostatným lůžkem či se 3 samostatnými lůžky, sociální zařízení zpravidla se sprchou
pokoj 4 - pokoj se 2 manželskými postelemi či s manželskou postelí a 2 samostatnými lůžky či se 4 samostatnými lůžky, sociální zařízení zpravidla se sprchou
Převážnou většinu podstatných odlišností od základního popisu pokojů i případné další specifikace, upřesnění či i další nabízené typy naleznete u každé konkrétní ubytovací kapacity (jedná se například o upřesnění charakteru 3. a 4. lůžek, přítomnost balkonu, všechna sociální zařízení s vanou, nemožnost manželské postele v rámci dvoulůžkového pokoje, nabídku nadstandardních pokojů apod.).

Cena zahrnuje

Odstavec s tímto názvem, respektive odstavec s názvem jemu obdobným (např. „cena na osobu zahrnuje“) naleznete u každého ceníku ubytovací kapacity. U ubytování v apartmánech jsou služby zahrnuté v ceně rozepsány všechny bez výjimky. Naopak u ubytování hotelového typu (resp. i u kapacit s názvem Garni, Meublé, Pension apod., tedy u kapacit nabízejících v základní ceně stravování minimálně ve formě snídaní) jich několik chybí. Jedná se o služby, které jsou zahrnuty v ceně všech těchto kapacit hotelového typu bez rozdílu, tedy o denní a závěrečný úklid, ložní i koupelnové prádlo a spotřeby vody i el. energie.

Závěrečný úklid

U většiny ubytování apartmánového typu je již závěrečný úklid zahrnut v základní ceně zájezdu, v některých případech však může být vypsán i za povinný či fakultativní příplatek (v Kč při úhradě v ČR, resp. v příslušné zahraniční měně při úhradě v místě pobytu) nebo si klienti provádějí závěrečný úklid sami. Jak je to se závěrečným úklidem u každé konkrétní ubytovací kapacity, jednoznačně vyplývá z jejího ceníku, resp. z informací u něho uvedených, když, jedná-li se o závěrečný úklid ve formě povinného příplatku, je toto vždy specifikováno výslovně, zatímco v případě, kdy o závěrečném úklidu výslovně hovořeno není, má se za to, že si závěrečný úklid provádějí klienti sami. I za předpokladu, že závěrečný úklid je zahrnut v ceně zájezdu, případně je hrazen formou fakultativního či povinného příplatku, je zapotřebí provést běžný úklid typu zametení podlahy, vynesení odpadkového koše atd. a především kuchyňskou linku zanechat v absolutním pořádku včetně odmražené lednice, umytého nádobí apod. U některých ubytovacích kapacit si lze úklid kuchyňské linky extra fakultativně připlatit. Dovolujeme si upozornit na skutečnost, že informace uvedené na těchto webových stránkách reflektovaly stav k době jeho přípravy a že tudíž mohou nastat případné změny úhrad v místě pobytu třeba již i pro nadcházející zimní sezónu.

Kauce za apartmán

Již nyní si Vás dovolujeme upozornit, že v případě ubytování v apartmánech se v převážné většině případů na místě skládá vratná kauce, především jako jistina za nepoškození jeho zařízení a vybavení, případně ve vztahu k závěrečnému úklidu (viz předcházející odstavec). Výše kauce je různá, je odvislá od zvyklostí dané země či destinace i od konkrétní ubytovací kapacity. V Itálii se kauce pohybuje zpravidla v rozmezí od 50 do 200 €, ve Francii se kauce pohybuje zpravidla v rozmezí od 300 do 500 € a ve Slovinsku se kauce neskládá. Stále přibývá i ubytovacích kapacit, u kterých lze kauci skládat platební kartou či pouze jejím prostřednictvím (formou tzv. předautorizace, kterou si ubytovatel ověřuje platnost karty a dostatek prostředků na ní pro případné krácení kauce – částka může být blokována až 31 dnů, přičemž tuto skutečnost nejsme schopni nikterak ovlivnit). Při předání pokoje / apartmánu v neporušeném a případně uklizeném stavu (dle konkrétních podmínek) bude kauce vrácena zpět, resp. předautorizace nebude uplatněna. Přesné informace k Vámi zvolené ubytovací kapacitě naleznete v ceníku.

Skipasy

U všech zájezdů jsou již skipasy zahrnuty v základní ceně. Při objednávání Vámi zvoleného zájezdu je třeba, abyste oznámili, jaký typ skipasu preferujete (viz slevy a příplatky v rámci skipasů v ceníkové části katalogu, příp. viz ceníky fakultativně nabízených lyžařských permanentek), a zdali požadujete také jeho rozšíření na odjezdový den (u některých zájezdů na 3 až 6 dní pobytu je lyžování v odjezdový den již zahrnuto v základní ceně). Využíváte-li autobusovou dopravu CK, tak takovéto rozšíření z převažujícího důvodu ukončení ubytování ráno a odjezdu autobusu ze střediska až v odpoledních či večerních hodinách, často přímo doporučujeme, zejména pak v Itálii. Na základě řady zkušeností z minulých let upozorňujeme i na nemožnost změny typu skipasu (jeho délky či plošné platnosti) v místě pobytu u některých lyžařských středisek, případně na relativně složité řešení některých změn tohoto typu. U všech lyžařských středisek je při čerpání kteréhokoli ze zlevněných skipasů (např. typ „junior“) či skipasů zdarma (to jsou i ty, u kterých je čerpána sleva ve shodné výši se slevou pro nelyžaře) pro malé / menší děti (např. typ „bimbo“) nutno doložit platný cestovní doklad k ověření data narození. Dále si dovolujeme poukázat na skutečnost, že v některých lyžařských střediscích, kde mají děti určité věkové kategorie slevu na skipas shodnou se slevou pro nelyžaře (či rozdíl mezi slevou pro nelyžaře a slevou dítěte je menší než 30 % výše slevy nelyžaře), je každá tato sleva (resp. čerpání každého skipasu zdarma či skipasu velmi zvýhodněného) podmíněna doprovodem jednoho z lyžujících rodičů či, dle střediska, jiného dospělého rodinného příslušníka nebo dospělé osoby čerpající skipas stejného typu co do jeho plošné platnosti i délky a termínu platnosti. U ubytovacích kapacit zejména hotelového typu, které nabízejí pro 1 či i 2 děti určité věkové kategorie pobyt, základní stravování a případně i skipas zdarma (v cenících je u příslušné slevy uvedeno zdarma), nelze již, logicky, odečíst slevu z tabulky skipasů v úvodu ceníku předmětného lyžařského střediska a zároveň platí též podmínka uvedená výše, tj. čerpání takového dětského skipasu je podmíněno doprovodem minimálně jedné dospělé osoby se stejným skipasem co do jeho plošné platnosti i délky a termínu platnosti. Není-li tato podmínka splněna, je možné dětský skipas dokoupit za cenu nejbližší následující věkové kategorie nabízených skipasů. Dovolujeme si upozornit, že zakoupený skipas je nepřenosný, což znamená, že si jej nelze, a to ani v rámci jednotlivých dní, mezi sebou měnit či půjčovat. Naprostá většina lyžařských areálů toto striktně kontroluje a v případě porušení předmětný skipas zablokuje a přestupek sankcionuje. V celé řadě středisek jsou v ceně skipasu zahrnuty i některé další služby. Zejména se jedná o skibusy, které zajišťují dopravu po středisku předmětném či též dopravní spojení se středisky dalšími. A právě zde je na místě upozornit, že využívání „mezistřediskových“ skibusů je vždy podmíněno vlastnictvím příslušného skipasu co do plošné platnosti. V nemnoha případech je v rámci skipasu zahrnut např. i vstup do bazénu, bruslení či noční lyžování. To však neznamená, že tyto doprovodné služby jsou využitelné vždy a bez jakýchkoli omezení, častokrát se jedná o nabídku jen pro některé dny či jen časové úseky, mimo které jsou tyto služby standardně hrazené i držiteli skipasu. Ke každému středisku Vám tyto informace sdělíme na vyžádání v cestovní kanceláři. Vzhledem k postupnému zavádění skipasů ve formě přenosných magnetických karet (tzv. keycard) v převážné většině středisek je také nutno počítat se skládáním vratné kauce na tento „pohodlný“ typ lyžařské permanentky. Její výše se pohybuje, dle střediska, mezi 2 a 8 €. Přesné informace obdržíte v odjezdových pokynech. Závěrem tohoto odstavce si ještě dovolujeme upozornit na skutečnost, že zprovozněním pouze určité části lyžařského areálu, ať již z jakéhokoli důvodu, nevzniká držiteli skipasu nárok na jakoukoli náhradu od cestovní kanceláře. Výjimku tvoří ubytovací kapacity, u nichž letos nabízíme garanci sněhu; podrobnosti najdete ve stejnojmenném odstavci na straně 3. Za předpokladu, že se však provozovatel takového areálu rozhodne finanční náhradu poskytnout, je tato klientům plně refundována i cestovní kanceláří. Obdobným případem je i, téměř výhradně u francouzských lyžařských středisek, nabízená možnost „bezplatného“ lyžování ve středisku jiném. Ta je poskytována jako bonus a je závislá na aktuálních sněhových podmínkách předmětných středisek, funkčnosti propojení apod.

Delegátské služby cestovní kanceláře

V některých pobytových místech Vám bude k dispozici také česky nebo slovensky mluvící zástupce naší CK - delegát. Informaci o tom, zda u Vámi zvolené ubytovací kapacity jsou jeho služby poskytovány, naleznete v odstavci „cena na osobu zahrnuje“ u ceníku každé ubytovací kapacity. Je-li v tomto odstavci uvedeno „delegátské služby CK“, „delegát CK“, „asistenční služby CK“ či „asistence CK“, tak u dané kapacity jeho služby poskytovány jsou a to minimálně v období viz odstavec „termíny garantovaných delegátských služeb“ níže. Není-li zde však zmíněn ani jeden z těchto čtyř pojmů, tak se jedná o ubytovací kapacitu bez zajištěných delegátských služeb. Náplní práce delegáta je spoluorganizování autobusové dopravy (především při nástupu cesty zpět do ČR) a u některých lyžařských středisek či ubytovacích kapacit taktéž zajišťování Vašeho ubytování a / či Vašich skipasů. Tím nejdůležitějším však je jeho pomoc při nepředvídaně vzniknuvších problémech a případných nemocech či úrazech a též Vaše informovanost o podrobnější nabídce střediska, především pak o aktuální lyžařské nabídce. Pro některé ubytovací kapacity funguje přímo v místě naše kancelář či recepce s pevně stanovenou otevírací dobou, u ubytovacích kapacit dalších je delegát k dispozici přímo v jejich rámci a to buď denně či několikrát týdně formou vypsaných úředních hodin a u řady kapacit jiných je delegát k zastižení pouze na mobilním telefonu formou asistenční služby. U některých ubytovacích kapacit však není delegát k dispozici vůbec. A především pro tyto případy budete vždy vybaveni i „mobilním“ telefonním spojením na naše pracovníky v ČR.

termíny garantovaných delegátských služeb - Itálie / dle střediska

Livigno: 02.12. až 14.04.
Alpe Lusia / San Pellegrino - Tre Valli**, Aprica, Bormio / San Colombano, Madesimo, Madonna di Campiglio / Pinzolo, Marilleva / Folgarida, Monte Bondone, Paganella, Santa Caterina, Tonale / Ponte di Legno, Val di Fassa e Carezza a Val di Fiemme / Obereggen: 02.12. až 23.12. a 07.01. až 07.04.
(některý / některé z okrajových týdnů neplatí u těch středisek, u kterých k těmto nejsou vypsány termíny pobytu)
Arabba / Marmolada - jen oblast Marmolada: 07.01. až 03.04.

termíny garantovaných delegátských služeb - Francie / dle střediska

Alpe d´Huez**, Les 2 Alpes a Orcières 1850: 06.01. až 10.02.* a 10.3. až 31.03.*
Les Menuires, Val Thorens: 09.12. až 22.12.*, 06.01. až 03.02., 03.02. až 10.02.*
Puy St. Vincent: 16.12. až 22.12.*, 06.01. až 03.02., 03.02. až 10.02.*, 10.03. až 31.03. a 31.03. až 07.04.*
Risoul: 16.12. až 22.12.*, 06.01. až 10.02.* a 10.03. až 31.03.*
Vars: 16.12. až 22.12.*, 06.01. až 03.02., 03.02. až 10.02.*, 10.03. až 31.03., 31.03. až 07.04.*
* delegát je přítomen při minimálním počtu 20 osob v daném termínu
** pouze u vybraných kapacit

Termíny jarních prázdnin

Dovolujeme si Vás informovat o rozpisu jarních prázdnin pro zimní sezónu 2017:

pobytový týden: okres (abecedně):
03.02. – 10.02.

Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Domažlice, Hodonín, Karviná, Louny, Praha 1 až 5, Tachov, Vyškov, Znojmo

10.02. – 17.02. Děčín, Frýdek-Místek, Cheb, Jindřichův Hradec, Karlovy Vary, Litoměřice, Nymburk, Praha 6 až 10, Přerov, Sokolov
17.02. – 24.02. Hradec Králové, Kroměříž, Mělník, Nový Jičín, Plzeň-jih, Plzeň-město, Plzeň-sever, Praha-východ, Praha-západ, Rakovník, Teplice, Uherské Hradiště, Vsetín, Zlín
24.02. – 03.03. Bruntál, Česká Lípa, Havlíčkův Brod, Jablonec nad Nisou, Jihlava, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Liberec, Náchod, Pelhřimov, Písek, Semily, Třebíč, Žďár nad Sázavou
03.03. – 10.03. Chomutov, Jeseník, Jičín, Mladá Boleslav, Most, Olomouc, Opava, Prachatice, Příbram, Rychnov nad Kněžnou, Strakonice, Šumperk, Tábor, Ústí nad Labem
10.03. – 17.03.

Benešov, Beroun, České Budějovice, Český Krumlov, Chrudim, Klatovy, Ostrava-město, Pardubice, Prostějov, Rokycany, Svitavy, Trutnov, Ústí nad Orlicí

Pobytové taxy

Otázka pobytových tax je rozdílná země od země. Ve Francii a Slovinsku je pobytová taxa zavedena ve všech turistických střediscích. Naopak v Itálii se teprve v současné době postupně zavádí, když řada lokalit o jejím zavedení velice vážně uvažuje, k zavedení tedy může dojít i v průběhu zimní sezóny 2016/2017. Ve Slovinsku je pobytová taxa vždy vybírána až v místě pobytu. U Francie a Itálie (zde samozřejmě jen u těch středisek, kde již zavedena byla) již u některých kapacit v ceně zájezdu taxa zahrnuta je, u jiných je ale splatná až v místě formou povinného příplatku, když informaci o tom, jak je tomu u každé konkrétní ubytovací kapacity je, naleznete u jejího ceníku. Zejména vzhledem k Itálii si dovolujeme upozornit na skutečnost, že informace v tomto katalogu uvedené reflektovaly stav k době jeho přípravy, a že je tudíž nutno počítat s možností změny.

Důležité upozornění

Veškeré informace uvedené v katalogu a na webu CK vycházejí ze skutečností známých či předpokládaných v době přípravy katalogu. Z tohoto důvodu si dovolujeme upozornit na možnost některých odlišností od skutečnosti a vyhrazujeme si právo na možnost jejich dodatečné změny. Například se jedná o přesunutí zastávek skibusu, změnu tras skibusových linek, nevystavění snowparku, ukončení provozu některého přepravního zařízení, drobné úpravy formy či rozsahu stravování, úpravy složení či změny charakteru lůžek, zavedení či změnu výše pobytových tax, zavedení či změnu ceny wi-fi připojení, závěrečných úklidů, klubových karet apod. Uváděné vzdálenosti i polohy jednotlivých služeb a ubytovacích kapacit v rámci konkrétního střediska jsou pouze orientační, resp. přibližné. Některé služby, příp. vybavenost vypsané v odstavci „vybavenost a služby“ apod. u každé ubytovací kapacity jsou, a to i přesto, že nejsou označeny *, za poplatek. Například se jedná o konzumaci v baru a restauraci, úhradu telefonních hovorů, poplatky za servis a půjčení lyžařského vybavení, úhradu cen potravin při službě „donáška“ atd. Současně upozorňujeme, že u některých ubytovacích kapacit hotelového typu, zejména v Itálii, kde je nabízen pobyt pro malé děti (věková hranice vždy specifikována u konkrétní ubytovací kapacity) zdarma či za pevnou částku výrazně nižší než je základní cena pobytu (viz odstavce „slevy“ a / či „příplatky“), je ubytování míněno bez nároku na lůžko (a obsazenost pokoje je tedy brána bez jejich započítání) a případné stravování je samostatně splatné na místě - podrobnější informace žádejte v cestovní kanceláři. U některých ubytovacích kapacit hotelového typu jsou vedle slev pro 3. a/či 4. lůžka nabízeny též slevy pro 2. lůžka a jsou platné v pokojích typu Standard 2 (není-li v ceníku u konkrétní ubytovací kapacity uvedeno jinak). Dále si dovolujeme poukázat na povinnost respektování vypsané otevírací doby a dalších povinností. Například se jedná o bazény, jejichž využívání je zpravidla podmíněno používáním koupací čepice, v Itálii a ve Francii slipových plavek (i do sauny) a které nejsou otevřeny 24 hodin denně, ale pouze v časech vypsaných příslušnou ubytovací kapacitou, o omezení využívání některých služeb věkovou hranicí (např. omezení vstupu do posilovny, sauny apod. pro děti určité věkové hranice či povolení jejich vstupu jen v doprovodu dospělé osoby atd.) nebo o respektování klidu v popoledních a nočních hodinách. Nesmíme opomenout upozornit též na velikosti parkovacích míst, zejména pak těch garážových (a to nejen ve vztahu k výšce vjezdu), která jsou dimenzována na vozy standardních velikostí a motorů a častokrát tedy autům větším či s pohonem na plyn nedovolují nejen zaparkování pohodlné, ale nezřídka vůbec žádné. V rámci dále nejednou nabízeného ubytování v „privátních apartmánech“ je zpravidla zahrnuta většina apartmánů v daném středisku, tedy i ty, které jsou nabízeny i jmenovitě v rámci některých residencí. Cestovní kancelář nemůže také vždy zcela ovlivnit uvedení a ukončení provozu některých služeb vypsaných u jednotlivých středisek a ubytovacích kapacit, které jsou zpravidla realizovány jen v hlavní sezóně. Může se tak stát, že v porovnání s hlavní turistickou sezónou, ke které se vztahují i všechny informace v katalogu uvedené, některé služby fungovat nebudou. V rámci jednotlivých středisek se jedná např. o služby typu skibusu, městského bazénu, kluziště či nočního lyžování a u ubytovacích kapacit o služby jako piano bar, animační programy, masáže apod., tedy řekněme o služby jen druhořadé (podrobnější informace Vám samozřejmě rádi podáme na vyžádání). Pevně však věříme, že Vás tato „menší nejistota“ od Vaší dovolené v předmětných termínech neodradí a že se naopak, i s ohledem na výrazně nižší ceny, setká s Vaším pochopením. Zájem o veškeré služby či nabídky, které jsou nabízeny zdarma nebo fakultativně za příplatek splatný v místě pobytu (např. dětská postýlka, ložní prádlo, pobyt s domácím zvířetem, …), je nutno uvést na smlouvu o zájezdu, jinak nemusejí být ubytovatelem akceptovány. Dětské postýlky jsou standardně určeny dětem nedovršených 2 let, v případě zájmu o dětskou postýlku pro dítě starší se na toto informujte předem. Dětská postýlka není zpravidla možná nad rámec plného obsazení apartmánu/pokoje. U dětských koutků zpravidla platí omezení jejich využívání nejen určitou věkovou hranicí, ale i pevně vypsanými hodinami jejich provozu. U některých ubytovacích kapacit jsou pod pojmem TV sat. míněny i TV kabelové. Pokud je v ubytovací kapacitě k dispozici wi-fi připojení, nelze klientovi garantovat kvalitu signálu v celém objektu.

Samostatnou kapitolou je též topení. Zejména v Itálii je zcela standardní maximální teplota, na kterou jsou pokoje a apartmány vytápěny, v rozmezí od 19 do 23°C a vytápění na teplotu vyšší buď vůbec není možné, nebo je za příplatek. Kvůli praxi vytápět oproti ČR na znatelně nižší teplotu jsou místní obyvatelé zvyklí na poměrně teplé domácí oblečení, nechápou proto zcela nároky našich lyžařů. V této souvislosti je třeba poukázat na fakt, že při souběhu nízkých venkovních teplot a nevětrání vnitřních prostor se současným sušením množství vlhkých lyžařských svršků může dojít k poměrně rychlému objevení se plísně i u takových ubytovacích kapacit, které jsou vytápěny ve standardním režimu a objekt je konstrukčně zcela v pořádku. Zejména je třeba toto riziko brát v potaz při výběru dovolené u ubytovacích kapacit s úhradou spotřeb energií mimo základní cenu. V poslední době je též stále častějším jevem omezení kouření v rámci nejen společných prostor některých ubytovacích kapacit, ale častokrát i na pokojích a v apartmánech, když daná pravidla v tomto ohledu je vždy nutno respektovat.

S ohledem na skutečnost, že všechny námi nabízené země jsou signatáři Schengenské dohody stejně jako Česká republika, nejsou pro občany ČR v současné době vyžadovány žádné zvláštní vízové požadavky pro vstup do těchto států. Pro vstup a pobyt na území cizího státu však musejí osoby splňovat podmínky stanovené zákony každého cizího státu. Cestovní kancelář doporučuje klientům, aby si před cestou ověřili u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, zda se podmínky pro vstup a pobyt nezměnily. V souvislosti se vstupem ČR do Evropské unie se každý státní příslušník ČR může dovolávat práva pobytu v jiném členském státě EU (tzv. volný pohyb osob). Právo pobytu může být omezeno pouze v případech odůvodněných veřejným pořádkem, veřejnou bezpečností nebo ochranou zdraví. Občan České republiky nemá v rámci turistického pobytu v zemích EU přihlašovací povinnost. Každý cestující je osobně odpovědný za dodržování pasových, celních, zdravotních a dalších předpisů země, do které cestuje, a rovněž tak i za platnost svých cestovních dokladů podle předpisů ČR. Veškeré náklady, které vzniknou nedodržením těchto předpisů, nese cestující. K vycestování do států Evropské unie lze kromě platného cestovního pasu použít i platný občanský průkaz. Současně upozorňujeme, že děti do 15 let musí mít při cestách do zahraničí vlastní cestovní pas. Pro případ nutného standardního ošetření občana ČR v době jeho přechodného pobytu v uvedených státech je nezbytné předložit „Evropský průkaz zdravotního pojištění“ (tj. v pravém rohu v poli s hvězdičkami s označením CZ) a platný doklad totožnosti.
Není-li u jednotlivého zájezdu stanoveno jinak, neposkytuje cestovní kancelář žádný program v místě pobytu.

Tiskové chyby v katalogu a na webu jsou vyhrazeny.

Cena zájezdu, garance ceny

Ceny zájezdů v tomto katalogu jsou uváděny v českých korunách (Kč), není-li specifikováno jinak. Při tvorbě těchto cen byly zohledněny ovlivňující faktory, jako je výše cen za dopravu, ceny paliv a směnný kurz české koruny k rozhodné měně, když pro účely tohoto katalogu je rozhodný stav takových cen a kurzů ke dni 15. 6. 2017 (dále jen „den stanovení ceny zájezdu“). Cestovní kancelář tímto garantuje, že nedojde-li ke zvýšení cen ovlivňujících faktorů (u směnného kurzu pak až nad hranici přesahující 10 %), pak cena zájezdu zůstává nedotčena. V opačném případě, tj. při zvýšení cen ovlivňujících faktorů (u směnného kurzu nad 10 %) oproti jejich cenám ze dne stanovení ceny zájezdu, má cestovní kancelář právo jednostranně a způsobem uvedeným ve Všeobecných podmínkách prodeje zájezdů Cestovní kanceláře FISCHER, a.s. zvýšit cenu zájezdu.

Smluvní vztah, smlouva o zájezdu

Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří a zákazníkem se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) a zákona č. 159/1999 Sb. (zákon o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu) - oba v platném znění. Smlouva o zájezdu se uzavírá mezi cestovní kanceláří (pořadatelem zájezdu) a zákazníkem v písemné nebo ústní formě a obsahuje vyplněný formulář a další smluvní ujednání. Pokud je smlouva o zájezdu uzavřená ústně nebo on-line, vydá cestovní kancelář zákazníkovi potvrzení o zájezdu. Smlouva může být uzavřena přímo v cestovní kanceláři nebo prostřednictvím jejího obchodního zástupce (provizní prodejce, další cestovní kancelář či agentura), který jedná na základě a v mezích uzavřené obchodní smlouvy či udělené plné moci. V případě, že je pro daný zájezd stanoven minimální počet osob, je tato informace vždy uvedena u příslušné ubytovací kapacity, resp. typu zájezdu.
Cestovní kancelář informuje zákazníky, že další skutečnosti týkající se zájezdů, jakož i práv a povinností účastníků smlouvy o zájezdu, jsou uvedeny ve Všeobecných podmínkách prodeje zájezdů Cestovní kanceláře FISCHER, a.s. jakožto majitele obchodní značky a ochranné známky NEV-DAMA, jejichž znění je dostupné na internetových stránkách www.nev-dama.cz. Všeobecné podmínky prodeje zájezdů Cestovní kanceláře FISCHER, a.s. rovněž tvoří nedílnou součást smlouvy o zájezdu.

Cestovní pojištění

V tabulkových cenách zájezdů není zahrnuto žádné cestovní pojištění. Jeho vyřízení Vám můžeme nabídnout naším prostřednictvím (viz strana 15; včetně pojištění storna zájezdu), nebo se obraťte přímo na některou z pojišťoven. Nesjednáním pojištění přebírá zákazník plnou odpovědnost za důsledky škod vzniklých v souvislosti s neuzavřením tohoto pojištění. Po uzavření smlouvy o zájezdu není možné změnit typ nebo rozsah pojištění.

Povinné smluvní pojištění dle zákona č. 159/1999 Sb.

Cestovní kancelář FISCHER, a.s. je řádně pojištěna pro případ úpadku, a to v rozsahu a za podmínek stanovených zákonem č. 159 / 1999 Sb. v platném znění. Rozsah pojistného plnění, podmínky pro uplatnění nároku zákazníka z pojištění pro případ úpadku a specifikace pojistitele jsou uvedeny na internetových stránkách https://www.nev-dama.cz/dulezite-dokumenty/1/Dokumenty.

Děkujeme

V tomto krátkém odstavci nám dovolte vyjádřit naše poděkování společnostem a osobám, kteří se spolupodíleli na přípravě tohoto katalogu, respektive na dodání potřebných informačních materiálů v katalogu použitých. Jedná se zejména o společnosti Cormar, Sitour Italia, Dolomiti Superski, Foto Benini, Foto Pino Veclani a také o místní turistické kanceláře i společnosti spravující lyžařské areály v rámci jednotlivých středisek. Děkujeme.

Copyright

Veškerý obrazový materiál i další údaje v katalogu uvedené podléhají ochraně dle příslušných předpisů práva duševního vlastnictví a jakékoli jejich využití nad rámec povolený právními předpisy je možné jen po předchozí dohodě s cestovní kanceláří či s příslušnou třetí osobou, které taková práva náleží.

Informace v katalogu a ceníku

Protože se katalogy a weby připravují mnoho měsíců před začátkem Vaší dovolené, může dojít v mezidobí ke změnám místních poměrů např. v důsledku přestaveb, popř. přístaveb, adaptací nebo podobně, a proto se katalogové fotografie mohou ve výjimečných případech odchylovat od skutečné situace. Veškeré údaje o službách, cenách a cestovních podmínkách obsažené v katalogu, webu a ceníku Nev-Dama odpovídají informacím známým v době tisku katalogu a Cestovní kancelář FISCHER, a. s., držitel obchodní značky Nev-Dama, si vyhrazuje právo na jejich změnu. Zakreslení hotelů v pobytových oblastech v katalogu a na webu má pouze informativní charakter.

Porovnání lyžařských středisek

Vedle stránek popisu zemí (Itálie, Francie, Rakouska i Švýcarska) jsme pro Vás také připravili stručné porovnání / výpis nabízených středisek.

srovnávací kritéria byla následovná:

celková délka sjezdovek v kilometrech:
uvedená délka je vztažena k celkové "sjezdařské" nabídce předmětného střediska

nejvýše položený lyžařský bod v metrech:
místo s nejvyšší nadmořskou výškou dostupné některým z přepravních zařízení; údaj je vztažen k výše specifikované "celkové délce sjezdovek" náš

názor lyžařsky a komplexně:
"náš názor lyžařsky" charakterizuje hodnocením maximálně do 5 hvězdiček lyžařskou nabídku předmětného střediska viz výše specifikovaná "celková délka sjezdovek", respektive lyžařskou nabídku předmětného střediska včetně jeho propojení "na lyžích" se středisky dalšími (tak jen za předpokladu, že v základní ceně zájezdu je obsažen skipas i v těchto platný; v případě, že platnost skipasu je rozdílná dle termínů, je zohledněna lyžařská nabídka v plošně nejméně rozsáhlém skipasu); v potaz je brána rozsáhlost "sjezdařské" nabídky, její vzájemné propojení, modernost, účelnost a kapacita přepravních zařízení, kvalita a četnost úpravy sjezdových tratí, jistota kvalitních sněhových podmínek (zohledněna nadmořská výška, orientace svahů, statistické údaje o sněhových podmínkách za poslední roky a rozsah, potence i kvalita systému umělého zasněžování) i rozmanitost sjezdových tratí co do náročnosti, úroveň značení, šířka, preparovanost a bezpečnost sjezdovek, procentuelní četnost "nezáživných přejezdů" atd.; "náš názor komplexně" charakterizuje hodnocením maximálně do 5 hvězdiček celkovou nabídku předmětného střediska; zohledněn je "náš názor lyžařsky" viz výše, infrastruktura střediska, služby v ceně skipasu, průměrná návštěvnost a tedy i obsazenost střediska a potencionální fronty u přepravních zařízení, běžný místní standard ubytování včetně polohy a v neposlední řadě i cenová dostupnost, prestiž oblasti atd.

Zastupitelské úřady ČR v zahraničí

Velvyslanectví ČR v Itálii:

Ambasciata della Repubblica Ceca, via dei Gracchi 322, Roma; tel.: 0039.06.3609571-3

Generální konzulát ČR:

Consolato Generale della Repubblica Ceca, via G.B. Morgagni 20, Milano; tel.: 0039.02.87158281

Honorární konzulát ČR v Itálii - Benátky

Consolato Onorario della Repubblica Ceca, Cannaregio 3821, Venezia; tel.: 0039.041.2413984

Honorární konzulát ČR v Itálii - Udine

Consolato Onorario della Repubblica Ceca, Via San Francesco 34, Udine, tel.: 0039.0432.509445

Velvyslanectví ČR ve Francii:

Ambassade de la République Tchéque, 15, Avenue Charles Floquet, Paris, tel.:00331.40651300

Dovolená v letních Alpách, jezera Alpy a jezera 2017

v tomto roce rozšířené o nové atraktivní destinace. Projděte si kompletní nabídku zájezdů.

Seznam našich poboček Seznam poboček NEV-DAMA

zájezdy zakoupíte na pobočkách
CK Fischer / NEV-DAMA

Letní zájezdy za super ceny !!!

03. 07. 2017

Ještě jste nevymysleli, kam vyrazit na letní dovolenou? Pojeďte s Nev - Damou do Itálie či Chorvatska za bezkonkurenční ceny. Vyberte si některý z našich výhodných last minute zájezdů.

Prodej lyžařských zájezdů 2017 / 2018 zahájen !!!

15. 06. 2017

Prodej zimních zájezdů NEV-DAMA zahájen!!! Nabídka je každým dnem rozšířována a můžete si ji prohlédnout na našich webových stránkách. Proto neváhejte, využijte slevy až 17% a buďte first!

Možnosti reklamace a spory

09. 01. 2016

Dovolujeme si Vás informovat, že při zakoupení zájezdu online je rovněž možné k řešení eventuálního sporu využít platformu řešení sporů online. https://www.nev-dama.cz/dulezite-informace/moznosti-reklama-spory  

Náš tip na dovolenou

Vybraná střediska