×
Bohužel jsme nic nenašli
Bohužel jsme nic nenašli
×

Vyberte si typ dopravy a odletové letiště

Typ dopravy

×

Zadejte termín

Vybrané termíny

Vybrané termíny

×

Zadejte obsazenost

×

Počet cestujících 1. pokoj

1 dospělý
2 dospělí
3 dospělí
4 dospělí
5 dospělých
6 dospělých
7 dospělých
8 dospělých
9 dospělých
10 dospělých
11 dospělých
12 dospělých
13 dospělých
14 dospělých
15 dospělých
16 dospělých
0 dětí
1 dítě
2 děti
3 děti
4 děti
5 dětí

Věk dětí

0-2
2 včetně
3 roky
4 roky
5 let
6 let
7 let
8 let
9 let
10 let
11 let
12 let
13 let
14 let
15 let
16 let
17 let
18 let
19 let
0-2
2 včetně
3 roky
4 roky
5 let
6 let
7 let
8 let
9 let
10 let
11 let
12 let
13 let
14 let
15 let
16 let
17 let
18 let
19 let
0-2
2 včetně
3 roky
4 roky
5 let
6 let
7 let
8 let
9 let
10 let
11 let
12 let
13 let
14 let
15 let
16 let
17 let
18 let
19 let
0-2
2 včetně
3 roky
4 roky
5 let
6 let
7 let
8 let
9 let
10 let
11 let
12 let
13 let
14 let
15 let
16 let
17 let
18 let
19 let
0-2
2 včetně
3 roky
4 roky
5 let
6 let
7 let
8 let
9 let
10 let
11 let
12 let
13 let
14 let
15 let
16 let
17 let
18 let
19 let
×

Počet cestujících 1. pokoj

Věk dětí

Přidat další pokoj

Obsazení bytů dle skupiny/rodiny:

Moje skupiny můžete využít po přihlášení.

Počet za skupinu

 • Úvod
 • Soutěž o poukaz na zájezd - pravidla

Soutěž o poukaz na zájezd - pravidla

Důležité informace

zpět na rozcestník důležitých informací

Úplná pravidla a podmínky spotřebitelské soutěže platná pro území České republiky

(dále také „soutěž")

1. Pořadatel a organizátor soutěže

Spotřebitelskou soutěž s názvem „Soutěž o poukaz na zájezd“ organizuje a pořádá společnost Wunderman s.r.o., sídlem Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, IČ: 25054309, DIČ: CZ25054309, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C., vložka 45691 (dále jen „pořadatel“).

2. Termín a místo trvání soutěže

Soutěž probíhá v období od 13. 10. 2016 do 22. 12. 2016 (dále jen „termín trvání soutěže“), na území České republiky. Soutěž je rozdělena do soutěžních kol, která jsou uvedena v článku 4 těchto pravidel.

3. Účastníci soutěže

Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem na území České republiky (dále také „účastník").
Z účasti na soutěži jsou vyloučeny osoby v pracovním vztahu nebo ve vztahu obdobném pracovnímu poměru k organizátorovi a pořadateli soutěže, včetně jejich příbuzných a osob jim blízkých. Ze soutěže jsou bez dalšího vyloučeny všechny osoby, které se dopustí podvodného jednání. Pokud se ukáže, že se tento účastník i přes uvedené stal výhercem, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytl, nevznikne mu nárok na výhru. Ze soutěže jsou rovněž vyloučeni všichni účastníci, kteří budou jakýmkoli způsobem jednat v rozporu s těmito pravidly, budou pravidla obcházet, jednat v rozporu s právními předpisy či dobrými mravy. Toto rozhodnutí organizátora je konečné, bez možnosti odvolání či jiného přezkumu.

4. Podmínky účasti v soutěži

Podmínkou účasti v soutěži je vyplnění registračního formuláře v termínu trvání soutěže, v libovolný soutěžní týden na tomto místě https://www.nev-dama.cz/registrace. Registraci musí uživatel provést v souladu s pravidly registrace, jež jsou uveřejněna od začátku soutěže na cílové webové stránce registračního formuláře (https://www.nev-dama.cz/registrace). Soutěže se lze zúčastnit pouze prostřednictvím vyplnění registračního formuláře, a to zadáním kontaktu (emailové adresy) patřící konkrétní osobě. Do soutěže nemohou být zapojeny e-maily, ke kterým má přístup více osob.
Vstupem do soutěže se rozumí vyplněný a odeslaný formulář registrace, ve kterém budou úplně a správně vyplněny následující údaje: email soutěžícího, telefonní číslo soutěžícího, obsazenost (počet osob na zájezd), rozpočet zájezdu, destinace zájezdu, délka pobytu, termín odjezdu. Během trvání soutěže jsou v případě nevyplnění tato políčka ve formuláři následně zvýrazněna barvou a uživateli je informativním prvkem sdělena informace o nutnosti vyplnění polí pro zařazení do slosování.
Každý uživatel se může soutěže zúčastnit pouze jednou (po dobu soutěže je do soutěže zařazen pouze první správně vyplněný formulář dle těchto pravidel soutěže. Za unikátního soutěžícího se bere unikátní a platná emailová adresa účastníka, kterou zadá v rámci registrace. Vícenásobné vyplnění registračního formuláře v období soutěže za účelem účasti v soutěži je v rozporu s pravidly. Více než jedna registrace uživatele nebude zařazena do slosování.
Odesláním formuláře nedochází k uzavření kupní smlouvy ani k povinnosti účastníka soutěže tuto kupní smlouvu uzavřít. Úspěšná registrace bude potvrzena e-mailem, který byl při registraci zadán.

Slosování výherců probíhá vždy na konci soutěžního týdne (rozsah 7 dní) na základě náhodného losování ze všech registrací daného soutěžního týdne, které splňují podmínky vstupu do soutěže. Následné vyhlášení vítěze proběhne začátkem následujícího týdne, nejpozději do 10 dnů od uzávěrky soutěžního kola. Výherci budou kontaktování telefonicky či emailem a výhra předána osobně nebo dle dohody obou stran. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo na zvolení způsobu a formy doručení výhry dle svého uvážení.
Soutěžní kola jsou termínově definována takto:

 • 13. 10. 2016 – 20. 10. 2016
 • 21. 10. 2016 – 27. 10. 2016
 • 28. 10. 2016 – 03. 11. 2016
 • 04. 11. 2016 – 10. 11. 2016
 • 11. 11. 2016 – 17. 11. 2016
 • 18. 11. 2016 – 24. 11. 2016
 • 25. 11. 2016 – 01. 12. 2016
 • 02. 12. 2016 – 08. 12. 2016
 • 09. 12. 2016 – 15. 12. 2016
 • 16. 12. 2016 – 22. 12. 2016

5. Výhra

Do soutěže je vloženo celkem 10 hlavních výher. Hlavní výhrou je poukaz v hodnotě 10 000 Kč uplatnitelný pouze na zakoupení zájezdu u NEV-DAMA, obchodní značky Cestovní kanceláře FISCHER, a.s. Poukaz je možno uplatnit pouze v kamenných pobočkách, jejichž seznam je uvedený na  http://www.fischer.cz/kontakty/seznam-pobocek a nákupem přes call-centrum 800 12 10 10. Poukaz není možné uplatnit nákupem přes e-shop. Případný finanční rozdíl nebude výherci proplacen v hotovosti. Každý výherce hlavní výhry obdrží výherní email, který bude obsahovat informaci o výhře a jejím zaslání. V případě, že si výherce nepřevezme zaslanou výhru, jeho výhra propadá a bude použita opětovně jako výhra pro soutěžícího, který byl vylosován jako následující v pořadí.
Výherce si může zvolit zájezd pro libovolný počet osob a rovněž v nižší hodnotě, než je hodnota poukazu. Poukaz je možno využít pouze na jednu uzavřenou cestovní smlouvu.
V případě, že se nepodaří výherce kontaktovat a dohodnout s ním způsob převzetí výhry do 5 pracovních dnů od okamžiku vylosování, výhra propadá. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo rozhodnout o případném vylosování nového výherce za uvedené soutěžní období. Víc jak 1 náhradník nebude losován.
Výhry budou distribuovány nejpozději do 15 pracovních dnů po vyhlášení výsledků, a to na kontakty, které výherce zadá nebo osobním převzetím v sídle pořadatele.
Výhra je nepřenosná a uplatnit ji může pouze výherce svým jménem a na svůj nákup.
Výhra musí být uplatněna nejpozději do 30. 4. 2017.
Výhru lze uplatnit pouze na nákup přímo u NEV-DAMA (nelze uplatnit v jiných prodejních kanálech třetích stran jako například INVIA.cz). Výherní voucher lze uplatnit pouze nákupem dovolené u NEV-DAMA prostřednictvím call centra nebo v pobočce.

 • Zájezd obvykle zahrnuje: mezinárodní letenky, letištní transfery, ubytování v hotelech se snídaní, všechny vstupní poplatky, vyřízení víz, prohlídky dle programu i se vstupným, CK průvodce, pojištění proti úpadku, asistenční služby. Účastník bere na vědomí, že podmínky zvoleného zájezdu jsou stanoveny cestovní smlouvou.
 • Zájezd obvykle nezahrnuje: příplatek za jednolůžkové pokoje, dopravu na místo odletu a následně dopravu z místa příletu, cestovní a jiná pojištění, stravu s výjimkou snídaně. Veškeré tyto další náklady spojené s cestou nebo pobytem si výherce a jeho doprovod hradí sám. Účastník bere na vědomí, že podmínky zvoleného zájezdu jsou stanoveny cestovní smlouvou.
 • Doporučujeme si pro každý zájezd sjednat cestovní pojištění.
 • V případě zájezdů mimo Evropu může být podmínkou účasti na zájezdu platný pas po stanovenou dobu. Soutěžící bere na vědomí, že podmínky u jednotlivých zemí musí splnit, jinak nemůže zájezd nastoupit a náhradní poskytnutí je vyloučeno.
 • Výherce také zodpovídá za zdravotní stav svůj a osob, které ho doprovází, a bere na sebe veškerou zodpovědnost spojenou s cestou do zahraničí.
 • Termín výhry tj. zájezdu určený pořadatelem v období do 30. 4. 2017 si účastník může vybrat v rámci volných kapacit u poskytovatele výhry. Po uzavření cestovní smlouvy není možno zájezd, účastníky, jiné podmínky ani termín měnit. Termín není měnitelný ani v případě, že se výherce tohoto termínu nemůže zúčastnit. Pořadatel nepřebírá žádnou odpovědnost za případné škody a újmy účastníka či jeho doprovodu vzniklé v místě realizace výhry. 
 • Výherce je povinen do dne uzavření cestovní smlouvy sdělit jména, příjmení, datum narození, adresu a další potřebné údaje osob, které zvolil jako svůj doprovod (dále jen „doprovod“). Pokud bude doprovodem výherce, nebo doprovodem osoby, které výherce výhru daroval, osoba mladší 18 let s místem trvalého pobytu a doručovací adresou na území České republiky, odpovídá výherce (popř. obdarovaná osoba) za chování této osoby po celou dobu zájezdu. Výherce je povinen oznámit jméno, příjmení a adresu této osoby dle pokynů pořadatele. Zároveň se v takovém případě musí jednat o osobu, jíž je výherce zákonným zástupcem, nebo musí předložit nejpozději do dne uzavření cestovní smlouvy písemný souhlas zákonného zástupce druhého účastníka zájezdu s jeho účastí na zájezdu. Podpis zákonného zástupce na předmětném souhlasu musí být úředně ověřen.
 • Žádný ze subjektů podílejících se na soutěži nepřebírá jakoukoliv odpovědnost za škodu, ať již na zdraví či majetku, způsobenou výhercem či jeho doprovodem nebo za jakoukoliv škodu nebo újmu, kterou výherce či jeho doprovod utrpí během zájezdu. Výherce zavazuje dodržovat veškeré podmínky účasti v zájezdu a pokyny pořadatele. Současně výherce bere na vědomí, že v případě nedodržení pokynů může být ze soutěže nebo čerpání výhry bez dalšího vyloučen.

6. Určení výherce a předání výhry

Ze všech účastníků v rámci jednoho soutěžního týdne je losem určen výherce. Slosování výherců probíhá vždy po ukončení daného soutěžního týdne a to nejpozději do 10 dnů.
Slosování probíhá za účasti tří zástupců pořadatele. Ze slosování je pořízen zápis.
Každý týden probíhá slosování ze všech účastníků soutěže, kteří splňují tato pravidla, tedy zejména jsou starší 18 let a úplně a pravdivě vyplnili soutěžní formulář.
Každý týden vyhrává 1 účastník, který splní všechny podmínky soutěže stanovené těmito pravidly. Počet výher je limitován na 1 ks týdně. Celkově za celou dobu trvání soutěže bude vylosováno celkem 10 uživatelů, kteří splní podmínky soutěže.
Každý výherce hlavní výhry obdrží nejdéle do 10 dní od slosování výherní email, který bude obsahovat informaci o výhře a jejím zaslání a to na e-mailovou adresu zadanou v registračním formuláři. Výherce je povinen na tento e-mail reagovat a to nejpozději do 10 dní. Prostřednictvím tohoto e-mailu bude výherci sdělen způsob předání výhry. V případě, že výherce nebude na výherní e-mail reagovat v zadané lhůtě nebo si výhru nepřevezme, dojde k losování nového výherce dle postupu výše. Výhra bude předána slavnostně v sídle pořadatele. V případě dohody s pořadatelem je možno místo předání změnit či výhru zaslat elektronicky.
Výhry budou distribuovány nejpozději do 15 pracovních dnů po reakci výherce na výherní e-mail a to způsobem, který určí pořadatel.

7. Zpracování osobních údajů

7.1 Účastí v soutěži dává každý účastník správci souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno a příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mail pro marketingové účely včetně zasílání obchodních sdělení elektronickými prostředky dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu neurčitou, respektive do odvolání souhlasu účastníka. Správcem ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů je společnost Cestovní kancelář FISCHER, a.s. IČ: 26141647, se sídlem Na Strži 65/1702, Praha 4 – Nusle, 14062. Účastník bere na vědomí, že má práva dle ust. § 11, 12 a § 21 zákona o ochraně osobních údajů, tj. zejména, že poskytnutí údajů je dobrovolné, že může bezplatně a písemně kdykoliv na adrese pořadatele vyjádřit svůj nesouhlas s dalším zpracováním svých údajů, má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů a jejich likvidaci. Údaje poskytnuté soutěžícím mohou kromě organizátora zpracovávat jakožto zpracovatel marketingové společnosti pověřené pořadatelem soutěže, a to způsobem obvyklým pro zpracování údajů k marketingovým účelům. V případě pochybností o dodržování práv pořadatelem, jakožto správcem osobních údajů, se může soutěžící obrátit na pořadatele nebo podat podnět k Úřadu pro ochranu osobních údajů.

7.2 Účastník výslovně souhlasí s tím, že pořadatel je oprávněn užít v souladu s ust. § 77 až § 90 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, bezplatně jeho jméno, příjmení a název obce jeho trvalého bydliště v médiích (včetně internetu), ve sdělovacích prostředcích a na internetových stránkách https://www.nev-dama.cz/, http://www.fischer.cz/ a sociálních sítích: https://www.facebook.com/FISCHER.CZ, Twitter https://twitter.com/ckfischer a Youtube https://www.youtube.com/user/fischerck, propagačních a reklamních materiálech pořadatele v souvislosti se soutěží a jím poskytovaných služeb s tím, že mohou být užity, pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy soutěžících včetně soutěžního díla, a to po dobu 10-ti let od ukončení soutěže. Pořadatel je povinen, v souladu s ust. § 5 odst. 1 písm. d) a f) zákona o ochraně osobních údajů, zpracovávat veškeré osobní údaje jen k danému účelu, a to v rozsahu k tomuto účelu nezbytném.

8. Další podmínky

8.1 Výhry budou distribuovány dle těchto pravidel. Pořadatel neodpovídá za nedoručené, poštou poškozené nebo ztracené zásilky s výhrou. Pořadatel neodpovídá za případnou nefunkčnost elektronických komunikačních zařízení či elektronické nebo mobilní sítě.
8.2 Vymáhání účasti či výhry v soutěži soudní cestou je vyloučeno, stejně tak vyplacení výher v hotovosti či jejich výměna za výhry jiné.
8.3 Účastník soutěže bude vyloučen v případě, že pořadatel nebo organizátor zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry, případně jednání, které není fair play nebo je jakkoliv v rozporu s pravidly a podmínkami soutěže.
8.4 Soutěže se nemohou zúčastnit zaměstnanci a rodinní příslušníci zaměstnanců pořadatele, organizátora a dalších firem, které se podílejí na této soutěži, ani osoby jim blízké.
8.5 Reklamovat závady na výhře není možné.
8.6 Účastí v soutěži, konkrétně zadáním kontaktu a odesláním registračního formuláře, vyjadřuje účastník souhlas s pravidly a podmínkami soutěže a zavazuje se je dodržovat.
8.9 Pořadatel si vyhrazuje právo soutěž zrušit, případně upravit její pravidla a podmínky po celou dobu jejího trvání a to bez udání důvodů a stanovení náhrady. Takové rozhodnutí je účinné ode dne jeho uveřejnění na internetových stránkách https://www.nev-dama.cz/
8.10 Úplná pravidla této soutěže jsou k dispozici na https://www.nev-dama.cz/
8.11 V případě rozporu mezi textem zkrácených pravidel, uvedeným v kterémkoli materiálu prezentujícím tuto soutěž, a těchto úplných pravidel, platí text těchto pravidel.
8.12 Výhry do soutěže věnovala Cestovní kancelář FISCHER a.s.

V Praze dne 27. 9. 2016