Důležité informace

Důležité informace k lyžařským zájezdům do Rakouska a Švýcarska

zpět na rozcestník důležitých informacíVážení přátelé lyžování a snowboardingu v Alpách,

upřímně si vážíme toho, že se zřejmě opět chystáte vybrat si některý z našich zimních zájezdů do Alp. Jelikož si Vašeho zájmu vysoce ceníme, i letos jsme se snažili učinit maximum, abychom Vás nezklamali. Troufáme si říci, že předkládaná nabídka produktů je znovu kvalitní, pestrá a vyvážená. Rovněž obvyklé bonusy ve formě slev či garance sněhu, jež se tak osvědčily již v sezónách minulých, nám jsou příslibem, že si na následujících stranách katalogu, či v ještě širší podobě na našem webu www.nev-dama.cz najde „ten svůj“ zájezd opravdu každý. Loni jsme úspěšně rozšířili spektrum námi nabízených produktů, proto i letos v pevně vypsaných termínech organizujeme zájezdy do Itálie na zkrácené pobyty s autobusovou dopravou. Přejeme Vám při výběru toho pravého zájezdu šťastnou ruku a pak už jen to počasí aby vyšlo…

S úctou Vaše cestovní kancelář

Výběr zájezdu

Jednotlivá horská střediska i ubytovací kapacity se od sebe vzájemně často velmi liší, a proto ne každé středisko či ubytovací kapacita vyhovuje potřebám a náročnosti každého bez rozdílu. Než si vyberete „ten Váš“ zájezd, zvažte, a to prosíme opravdu důkladně, co od své zimní dovolené očekáváte, zda kladete důraz na cenu, na kvalitu a/či rozsah lyžařské/snowboardové nabídky, na polohu, kvalitu a/či vybavenost hotelu či apartmánů, na vzdálenost z ČR/SR, na prestiž oblasti, na klid či naopak „živost“ střediska nebo na škálu polyžařského vyžití apod. Abychom Vám výběr i orientaci v katalogu ulehčili, snažili jsme se jednotlivá střediska i ubytovací kapacity přiblížit co možná nejvěrněji a pro co největší přehlednost obdobně strukturovat i všechny popisy.

Termíny pobytu a časy začátku / konce ubytování

U zájezdů, kde je ceně zahrnuto ubytování na 7 nocí, je nástupním i posledním dnem pobytu zpravidla sobota či neděle. Výjimkou je část silvestrovských a velikonočních pobytů. U pobytů kratších než 7 nocí je nástupní i poslední den pobytu stanoven v některých případech pevně (jedná se např. o třídenní, čtyřdenní či pětidenní pobyty od čtvrtka do neděle, od neděle do čtvrtka či pátku vypsané u řady středisek) a „předvypsané“ termíny s tímto pak přímo korespondují, v jiných naopak pevně stanoven není a je libovolně volitelný, častokrát s podmínkou minimálního počtu nocí. Přesné termíny pobytů jsou specifikovány u každé ubytovací kapacity v odstavci „délka pobytu“. Nastoupit ubytování je možné v první den pobytu až v odpoledních či večerních hodinách, zpravidla po 14. až 18. hodině a nejpozději do 19. až 23. hodiny dle pravidel ubytovací kapacity. Pozdní příjezdy po 20.00 hodině jsou v některých případech zpoplatněny. V případě příjezdu po 23. hodině není možné garantovat Vaše ubytování. Ubytování musí být ukončeno v poslední den pobytu v ranních či dopoledních hodinách, zpravidla do 9. až 10. hodiny, ne však před 7. až 9. hodinou. U pobytů s vlastní dopravou si lze samozřejmě individuálně domluvit i odjezd v den dřívější, i zde se je však nutno časově přizpůsobit možnostem cestovní kanceláře / provozní době recepce konkrétní ubytovací kapacity či možnostem ubytovatele. Přesné informace k Vámi zvolené ubytovací kapacitě obdržíte v odjezdových pokynech, na vyžádání Vám je však rádi poskytneme i předem.

Sjezdové tratě a přepravní zařízení

U sjezdových tratí značí (na lyžařských mapkách i ve skiareálech samých) jejich obtížnost téměř výhradně barva. Černé sjezdovky jsou určené pro lyžaře nejzdatnější a ve Švýcarsku některé z nich nejsou upravovány či jsou upravovány jen zřídka nebo nepravidelně. Mezi „černé“ se v některých případech řadí i svahy označované jako „offpiste“, jinde jsou značeny přerušovanou černou, červenou či žlutou čarou. Červené sjezdovky jsou určeny středně zdatným lyžařům a pro lyžaře méně zdatné a začátečníky jsou sjezdové tratě značeny barvou modrou. U některých sjezdovek neplatí barvou udaný stupeň jejich náročnosti po celé jejich délce, ale vztahuje se k jejich úseku s náročností maximální. Upozorňujeme také, že jednotlivá střediska používají pro kategorizaci sjezdovek vlastní hodnotící kritéria, a ta se mohou mezi jednotlivými středisky i poměrně výrazně lišit. Úprava sjezdových tratí je z důvodu bezpečnosti lyžařů prováděna většinou v době mimo provoz přepravních zařízení, který je různý v závislosti na středisku, termínu a také na jejich konkrétní poloze. I v souvislosti s uvedeným jsou přepravní zařízení zpravidla v provozu od 8.00 až 9.30 do 15.30 až 17.30. Funkčnost vleků a lanovek však může být také omezena z důvodu špatných sněhových či klimatických podmínek, lavinového nebezpečí nebo eventuálně z důvodů technických. Za takto způsobené výluky se zpravidla provozovatel přepravních zařízení (a proto návazně i CK) předem zprošťuje odpovědnosti a neposkytuje proto až na řídké výjimky náhradu. V rámci každého lyžařského areálu je bezpodmínečně nutné dodržovat pravidla pro pohyb na značených sjezdových tratích, obzvláště důležité je pak respektovat nařízení týkající se uzavření některých tras a to ať již z důvodu jejich malé vysněženosti nebo pro hrozící nebezpečí pádu lavin či pořádání závodů. Dodržovat je nutno ale i veškerá pravidla další, která se středisko od střediska liší. Zpravidla jsou uvedena v hlavních světových jazycích na lyžařských mapkách či na informačních tabulích u hlavních nástupních míst lyžařského areálu a většinou zahrnují i zákonem či místní vyhláškou daná omezení, jejichž porušení může být dokonce i pokutováno. Řada středisek předkládá též nabídku volného terénu. Zde si jen dovolujeme připomenout, že na sjezdy mimo vyznačené tratě se nevztahuje základní cestovní pojištění a proto Vám doporučujeme, chystáte-li se okusit i tento způsob zdolávání svahů, podrobněji se informovat v některé z pojišťoven či si pečlivě přečíst naši nabídku pojištění na straně 10. Upozornit ještě musíme i na určitou disproporci mezi údaji o sjezdovkách a přepravních zařízeních uváděných na následujících stránkách katalogu vzhledem k údajům prezentovaným přímo jednotlivými skiareály. Častokrát jsou námi publikované hodnoty odlišné od těch oficiálních, a to většinou nižší. Všechna střediska (resp. střediska, ve kterých jsme tu možnost měli) jsme se snažili měřit a počítat „stejným metrem“ a získat tak údaje co možná nejvíce vzájemně porovnatelné. I letos si navíc dovolujeme upozornit na jednu podstatnou probíhající změnu - z iniciativy Rakouského sdružení provozovatelů lanovek některé rakouské skiareály přikročily k přepočítání délky sjezdovek dle objektivnějších kritérií s vyloučením různých variant a traverzů, což u některých středisek vedlo ke snížení dříve udávané kilometráže. Některá z nich, kde tato revize vedla k dramatickému, několikanásobnému, poklesu kilometráže tratí, se však již vracejí k tradičním metodám měření, jiná pro změnu uvádějí dvoje údaje - tradiční a nové. Pravdou však zůstává, že celá řada údajů ve všech alpských střediscích je opravdu relativních a je proto třeba tyto informace brát spíše jen jako orientační (některá střediska do svých součtů zahrnují i neupravované sjezdy mimo oficiální sjezdovky, traverzy atd., což uvádíme v sekci „Důležité informace“ příslušných úvodních stran středisek). A na závěr této kapitoly ještě jedno upozornění, bezesporu nejdůležitější. Od roku 2010 platí v Rakousku (kromě spolkových zemí Tyrolsko a Vorarlbersko) zákon, který všem dětem, které nedovršily 15 let, dává za povinnost používat homologované lyžařské přilby. Ve Švýcarsku a ve dvou výše uvedených rakouských regionech jsou lyžařské přilby pro děti jen doporučené.

Vlastní doprava

Vy, kteří jste se rozhodli pro dopravu vlastním vozem, můžete samozřejmě počítat s tím, že Vás před cestou vybavíme podrobnými odjezdovými pokyny s informacemi o doporučených trasách, případných omezeních, povinných poplatcích, cenách pohonných hmot mimo území ČR a plánkem či přesným popisem cílového místa. Tyto odjezdové pokyny se snaží na veškeré změny (poplatků, dopravního značení, uzavírky...) co nejflexibilněji reagovat, nelze je však garantovat a případně takto vzniklé dodatečné náklady kompenzovat. Pro jednoduchost utvoření Vaší představy o vzdálenostech a základních trasách z ČR jsme tyto informace umístili vždy i na úvodní stranu každého lyžařského střediska. Podrobnější informace naleznete též na úvodní stránce některých hlavních oblastí. Již nyní si Vás dovolujeme upozornit, že výše zmíněné doporučené trasy vycházejí z našich dlouholetých zkušeností a častokrát se rozcházejí s trasami doporučovanými GPS navigacemi. Důvod je prostý - některé GPS navigace bohužel ještě nemají předvolené zimní uzávěry některých horských průsmyků a také nedokáží objektivně zhodnotit kvalitu, převýšení a tedy i „řidičskou“ náročnost některých silničních tahů.

Ubytování

Kvalitativní kategorii ubytovacích kapacit na našich stránkách značí tři symboly. Symbolem hvězdičkahvězdičkahvězdičkahvězdičkahvězdičkahvězdička a hvězdičkahvězdičkaS až hvězdičkahvězdičkahvězdičkahvězdičkaS jsou označeny kapacity, u kterých je toto označení oficiální, tedy od příslušného orgánu mají, dle místně platných kritérií, přidělené hodnocení kvality v určité výši s jeho označením příslušným počtem hvězdiček, když jejich vyšší počet adekvátně představuje i vyšší kvalitu. Celá řada kapacit však takovéto hodnocení postrádá, respektive jsou ubytovacími subjekty, u kterých se hodnocení hvězdičkami oficiálně nepoužívá. A právě u těchto jsme použili hodnocení naše, hodnocení od hvězdička do hvězdičkahvězdičkahvězdičkahvězdičkahvězdička, když kritéria pro jejich přidělení jsme se snažili zachovat obdobná s hodnotícími kritérii oficiálních orgánů v příslušné oblasti.

Přestože jsme se snažili typy a vybavenost všech jednotlivých ubytovacích jednotek popsat co možná nejpřesněji, jsou i tak, ve výjimečných případech, drobné odlišnosti možné (atypické apartmány či pokoje z hlediska skladby a charakteru jednotlivých lůžek, oddělení některých místností např. jen nábytkovou stěnou, chybějící trezor v jednom pokoji z celého hotelu, speciální apartmán pro vozíčkáře, který nemá zástěny sprchového koutu, …) a cestovní kancelář nemůže přidělení odlišné typologie vždy zcela ovlivnit. Současně upozorňujeme, že uvedené údaje o prostornosti jednotlivých ubytovacích jednotek mají charakter jen informativní a od skutečnosti se mohou, ve výjimečných případech, lišit i o více než 10 %. Samostatnou kapitolou jsou v tomto ohledu popisy privátních apartmánů a více ubytovacích kapacit / residencí prodávaných pod jedním „obecným“ názvem. Zde berte popis apartmánů opravdu spíše jako orientační, protože vzhledem ke skutečnosti, že se častokrát jedná i o několik stovek bytů různých majitelů, popis přesně charakterizující všechny možné alternativy skladby a charakteru lůžek, polohy, prostornosti, vybavenosti atd. je doslova nevytvořitelný.

Upozorňujeme, že některé nadstandardní typologie hotelových pokojů, např. tzv. „Family pokoje“, mohou podléhat podmínce obsazenosti jistým minimálním počtem osob.

Ubytování infanta (dítěte nedovršených 2 let věku), bez ohledu na to, zda spí v dětské postýlce či nikoli, není zpravidla možné nad rámec plného obsazení pokoje/apartmánu. V případě požadavku ubytování „infanta“ nad rámec maximální obsazenosti je třeba se striktně řídit informacemi uvedenými pod ceníkem u každé kapacity v bodu „děti do 2 let nad rámec maximální obsazenosti“. Tato služba je vždy na vyžádání, a to před potvrzením objednávky.

Základní popis pokojů

pokoj 1 - pokoj s 1 samostatným lůžkem, sociální zařízení zpravidla se sprchou
pokoj 2 - pokoj s manželskou postelí či 2 samostatnými lůžky, sociální zařízení zpravidla se sprchou
pokoj 3 - pokoj s manželskou postelí a 1 samostatným lůžkem či se 3 samostatnými lůžky, sociální zařízení zpravidla se sprchou
pokoj 4 - pokoj se 2 manželskými postelemi či s manželskou postelí a 2 samostatnými lůžky či se 4 samostatnými lůžky, sociální zařízení zpravidla se sprchou
Převážnou většinu podstatných odlišností od základního popisu pokojů i případné další specifikace, upřesnění či i další nabízené typy naleznete u každé konkrétní ubytovací kapacity (jedná se například o upřesnění charakteru 3., 4. a 5. lůžek, přítomnost balkonu, všechna sociální zařízení s vanou, nemožnost manželské postele v rámci dvoulůžkového pokoje, nabídku nadstandardních pokojů apod.)

Cena zahrnuje

Odstavec s tímto názvem, respektive odstavec s názvem jemu obdobným (např. „cena na osobu zahrnuje“) naleznete u každého ceníku ubytovací kapacity.

Závěrečný úklid

U většiny ubytování apartmánového typu je již závěrečný úklid zahrnut v základní ceně zájezdu, v mnoha případech však může být vypsán i za povinný příplatek (v Kč při úhradě v ČR, resp. v příslušné zahraniční měně při úhradě v místě pobytu). Jak je to se závěrečným úklidem u každé konkrétní ubytovací kapacity, jednoznačně vyplývá z jejího ceníku, resp. z informací u něho uvedených. I za předpokladu, že závěrečný úklid je zahrnut v ceně zájezdu, případně je hrazen formou povinného příplatku, je zapotřebí provést běžný úklid typu zametení podlahy, vynesení odpadkového koše, vyklizení myčky na nádobí atd., a především kuchyňskou linku zanechat v absolutním pořádku, včetně odmražené lednice, umytého nádobí apod. U některých ubytovacích kapacit si lze úklid kuchyňské linky extra fakultativně připlatit. Dovolujeme si upozornit na skutečnost, že informace uvedené v tomto katalogu reflektovaly stav k době jeho přípravy, a že tudíž mohou nastat případné změny úhrad v místě pobytu třeba již i pro nadcházející zimní sezónu.

Kauce za apartmán

Již nyní si Vás dovolujeme upozornit, že v případě ubytování v apartmánech se (ve Švýcarsku vždy, v Rakousku méně často, ale požadavek se objevuje ve stále větším množství případů) na místě skládá vratná kauce, především jako jistina za nepoškození jeho zařízení a vybavení, případně ve vztahu k závěrečnému úklidu (viz předcházející odstavec). Výše kauce je různá, je odvislá od zvyklostí dané země či destinace i od konkrétní ubytovací kapacity. V Rakousku se kauce pohybuje zpravidla v rozmezí mezi 100 a 300 € a ve Švýcarsku zpravidla mezi 100 a 450 CHF (u některých kapacit ji lze skládat i v €). Stále přibývá i ubytovacích kapacit, u kterých lze kauci skládat platební kartou či pouze jejím prostřednictvím. Přesné informace k Vámi zvolené ubytovací kapacitě naleznete v ceníku na webu www.nev-dama.cz.

Skipasy

U menšího procenta zájezdů jsou již skipasy zahrnuty v základní ceně. Při objednávání Vámi zvoleného zájezdu je třeba, abyste oznámili, jaký typ skipasu preferujete (viz slevy a příplatky v rámci skipasů, příp. viz ceníky fakultativně nabízených lyžařských permanentek), a zdali požadujete také jeho rozšíření na odjezdový den (u některých zájezdů na 3 až 6 dní pobytu je lyžování v odjezdový den již zahrnuto v základní ceně). U všech lyžařských středisek je při čerpání kteréhokoli ze zlevněných skipasů (např. typ „junior“) či skipasů zdarma (to jsou i ty, u kterých je čerpána sleva ve shodné výši se slevou pro nelyžaře) pro malé / menší děti (např. typ „bimbo“) nutno doložit platný cestovní doklad k ověření data narození. Dále si dovolujeme poukázat na skutečnost, že v některých lyžařských střediscích, kde mají děti určité věkové kategorie slevu na skipas shodnou se slevou pro nelyžaře (či rozdíl mezi slevou pro nelyžaře a slevou dítěte je menší než 30 % výše slevy nelyžaře), je každá tato sleva (resp. čerpání každého skipasu zdarma či skipasu velmi zvýhodněného) podmíněna doprovodem jednoho z lyžujících rodičů či, dle střediska, jiného dospělého rodinného příslušníka nebo dospělé osoby čerpající skipas stejného typu co do jeho plošné platnosti i délky a termínu platnosti. U ubytovacích kapacit zejména hotelového typu, které nabízejí pro 1 či i 2 děti určité věkové kategorie pobyt, základní stravování a případně i skipas zdarma (v cenících je u příslušné slevy uvedeno zdarma), nelze již, logicky, odečíst slevu z tabulky skipasů v úvodu ceníku předmětného lyžařského střediska a zároveň platí též podmínka uvedená výše, tj. čerpání takového dětského skipasu je podmíněno doprovodem minimálně jedné dospělé osoby se stejným skipasem co do jeho plošné platnosti i délky a termínu platnosti. Není-li tato podmínka splněna, je možné dětský skipas dokoupit za cenu nejbližší následující věkové kategorie nabízených skipasů. Výjimkou jsou některé ubytovací kapacity v Rakousku, které nabízíme včetně inkorporovaného a „neodečitatelného“ skipasu, kde není poskytována sleva pro nelyžaře. Dovolujeme si upozornit, že zakoupený skipas je nepřenosný, což znamená, že si jej nelze, a to ani v rámci jednotlivých dní, mezi sebou měnit či půjčovat. Naprostá většina lyžařských areálů toto striktně kontroluje a v případě porušení předmětný skipas zablokuje a přestupek sankcionuje. V celé řadě středisek jsou v ceně skipasu zahrnuty i některé další služby. Zejména se jedná o skibusy, které zajišťují dopravu po středisku předmětném či též dopravní spojení se středisky dalšími. A právě zde je na místě upozornit, že využívání „mezistřediskových“ skibusů je vždy podmíněno vlastnictvím příslušného skipasu co do plošné platnosti. V nemnoha případech je v rámci skipasu zahrnut např. i vstup do bazénu, bruslení či noční lyžování. To však neznamená, že tyto doprovodné služby jsou využitelné vždy a bez jakýchkoli omezení, častokrát se jedná o nabídku jen pro některé dny či jen časové úseky, mimo které jsou tyto služby standardně hrazené i držiteli skipasu. Ke každému středisku Vám tyto informace sdělíme na vyžádání v cestovní kanceláři. Vzhledem k postupnému zavádění skipasů ve formě přenosných magnetických karet (tzv. keycard) v převážné většině středisek je také nutno počítat se skládáním vratné kauce na tento „pohodlný“ typ lyžařské permanentky. Výjimečně se skládá tato kauce i jako nevratná. Její výše se pohybuje, dle střediska, mezi 2 a 8 €, resp. ve Švýcarsku mezi 5 a 10 CHF. Přesné informace obdržíte v odjezdových pokynech. Závěrem tohoto odstavce si ještě dovolujeme upozornit na skutečnost, že zprovozněním pouze určité části lyžařského areálu, ať již z jakéhokoli důvodu, nevzniká držiteli skipasu nárok na jakoukoli náhradu od cestovní kanceláře.

Termíny jarních prázdnin

Dovolujeme si Vás informovat o rozpisu jarních prázdnin pro zimní sezónu 2018:

pobytový týden: okres (abecedně):
03.02. – 10.02.

Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Domažlice, Hodonín, Karviná, Louny, Praha 1 až 5, Tachov, Vyškov, Znojmo

10.02. – 17.02. Děčín, Frýdek-Místek, Cheb, Jindřichův Hradec, Karlovy Vary, Litoměřice, Nymburk, Praha 6 až 10, Přerov, Sokolov
17.02. – 24.02. Hradec Králové, Kroměříž, Mělník, Nový Jičín, Plzeň-jih, Plzeň-město, Plzeň-sever, Praha-východ, Praha-západ, Rakovník, Teplice, Uherské Hradiště, Vsetín, Zlín
24.02. – 03.03. Bruntál, Česká Lípa, Havlíčkův Brod, Jablonec nad Nisou, Jihlava, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Liberec, Náchod, Pelhřimov, Písek, Semily, Třebíč, Žďár nad Sázavou
03.03. – 10.03. Chomutov, Jeseník, Jičín, Mladá Boleslav, Most, Olomouc, Opava, Prachatice, Příbram, Rychnov nad Kněžnou, Strakonice, Šumperk, Tábor, Ústí nad Labem
10.03. – 17.03.

Benešov, Beroun, České Budějovice, Český Krumlov, Chrudim, Klatovy, Ostrava-město, Pardubice, Prostějov, Rokycany, Svitavy, Trutnov, Ústí nad Orlicí

Pobytové taxy

V Rakousku a Švýcarsku je pobytová taxa zavedena ve všech turistických střediscích. U některých kapacit v ceně zájezdu zahrnuta je, u jiných je ale splatná až v místě formou povinného příplatku, když informaci o tom, jak je tomu u každé konkrétní ubytovací kapacity, naleznete u jejího ceníku na webu www.nev-dama.cz.

Důležité upozornění

Veškeré informace uvedené v katalogu a na webu CK vycházejí ze skutečností známých či předpokládaných v době přípravy katalogu. Z tohoto důvodu si dovolujeme upozornit na možnost některých odlišností od skutečnosti a vyhrazujeme si právo na možnost jejich dodatečné změny. Například se jedná o přesunutí zastávek skibusu, změnu tras skibusových linek, nevystavění snowparku, ukončení provozu některého přepravního zařízení, drobné úpravy formy či rozsahu stravování, úpravy složení či změny charakteru lůžek, zavedení či změnu výše pobytových tax, zavedení či změnu ceny wi-fi připojení, závěrečných úklidů, poplatku za pobyt se psem apod. Uváděné vzdálenosti i polohy jednotlivých služeb a ubytovacích kapacit v rámci konkrétního střediska jsou pouze orientační, resp. přibližné. Některé služby, příp. vybavenost vypsané v odstavci „vybavenost a služby“ apod. u každé ubytovací kapacity jsou, a to i přesto, že nejsou označeny *, za poplatek. Například se jedná o konzumaci v baru a restauraci, úhradu telefonních hovorů, poplatky za servis a půjčení lyžařského vybavení, úhradu cen potravin při službě „donáška“ atd. Upozorňujeme též, že poplatky u apartmánů (například závěrečný úklid) jsou fixní bez ohledu na počet osob ubytovaných v apartmánu. Současně upozorňujeme, že u některých ubytovacích kapacit hotelového typu, kde je nabízen pobyt pro malé děti (věková hranice vždy specifikována u konkrétní ubytovací kapacity) zdarma či za pevnou částku výrazně nižší než je základní cena pobytu (viz odstavce „slevy“ a / či „příplatky“), je ubytování míněno bez nároku na lůžko (a obsazenost pokoje je tedy brána bez jejich započítání) a případné stravování je samostatně splatné na místě - podrobnější informace žádejte v cestovní kanceláři. U některých ubytovacích kapacit hotelového typu jsou vedle slev pro 3., 4. a / či 5. lůžka nabízeny též slevy pro 2. lůžka a jsou platné v pokojích typu Standard 1+1 (není-li v ceníku u konkrétní ubytovací kapacity uvedeno jinak). Dále si dovolujeme poukázat na povinnost respektování vypsané otevírací doby a dalších povinností. Například se jedná o bazény, jejichž využívání je podmíněno používáním koupací čepice, o povinnost vstupu do sauny bez plavek, o omezení využívání některých služeb věkovou hranicí (např. omezení vstupu do posilovny, sauny apod. pro děti určité věkové hranice či povolení jejich vstupu jen v doprovodu dospělé osoby atd.) nebo o respektování klidu v popoledních a nočních hodinách. Nesmíme opomenout upozornit též na velikosti parkovacích míst, zejména pak těch garážových (a to nejen ve vztahu k výšce vjezdu), která jsou dimenzována na vozy standardních velikostí a motorů a častokrát tedy autům větším či s pohonem na plyn nedovolují nejen zaparkování pohodlné, ale nezřídka vůbec žádné. Cestovní kancelář nemůže také vždy zcela ovlivnit uvedení a ukončení provozu některých služeb vypsaných u jednotlivých středisek a ubytovacích kapacit, které jsou zpravidla realizovány jen v hlavní sezóně. Může se tak stát, že v porovnání s hlavní turistickou sezónou, ke které se vztahují i všechny informace v katalogu uvedené, některé služby fungovat nebudou. V rámci jednotlivých středisek se jedná např. o služby typu skibusu, městského bazénu, kluziště či nočního lyžování a u ubytovacích kapacit o služby jako piano bar, animační programy, masáže apod., tedy řekněme o služby jen druhořadé (podrobnější informace Vám samozřejmě rádi podáme na vyžádání). Pevně však věříme, že Vás tato „menší nejistota“ od Vaší dovolené v předmětných termínech neodradí a že se naopak, i s ohledem na výrazně nižší ceny, setká s Vaším pochopením. Zájem o veškeré služby či nabídky, které jsou nabízeny zdarma nebo fakultativně za příplatek splatný v místě pobytu (např. dětská postýlka, ložní prádlo, pobyt s domácím zvířetem, …), je nutno uvést na smlouvu o zájezdu, jinak nemusejí být ubytovatelem akceptovány. Dětské postýlky jsou standardně určeny dětem nedovršených 2 let, v případě zájmu o dětskou postýlku pro dítě starší se na toto informujte předem. U dětských koutků zpravidla platí omezení jejich využívání nejen určitou věkovou hranicí, ale i pevně vypsanými hodinami jejich provozu. U některých ubytovacích kapacit jsou pod pojmem TV sat. míněny i TV kabelové. Pokud je v ubytovací kapacitě k dispozici wi-fi připojení, nelze klientovi garantovat kvalitu signálu v celém objektu.

Samostatnou kapitolou je též topení. V Alpách je zcela standardní maximální teplota, na kterou jsou pokoje a apartmány vytápěny, v rozmezí od 19 do 23 °C, a vytápění na teplotu vyšší buď vůbec není možné, nebo je za příplatek. Kvůli praxi vytápět oproti ČR na znatelně nižší teplotu jsou místní obyvatelé zvyklí na poměrně teplé domácí oblečení, nechápou proto zcela nároky našich lyžařů. V této souvislosti je třeba poukázat na fakt, že při souběhu nízkých venkovních teplot a nevětrání vnitřních prostor se současným sušením množství vlhkých lyžařských svršků může dojít k poměrně rychlému objevení se plísně i u takových ubytovacích kapacit, které jsou vytápěny ve standardním režimu a objekt je konstrukčně zcela v pořádku. Zejména je třeba toto riziko brát v potaz při výběru dovolené u ubytovacích kapacit s úhradou spotřeb energií mimo základní cenu. Další podstatnou informací je, že takřka ve všech oblastech Rakouska, tedy velmi často i v nedaleké vzdálenosti od námi poskytovaného ubytování, je aktivně provozováno zemědělství, a to v podobě rostlinné i živočišné. Zejména (ale nejen) u zemědělských objektů s pokoji pro hosty je třeba předpokládat blízkost stájí a chlévů ve vedlejších či nedalekých budovách, samozřejmě včetně přítomnosti příslušných senzorických vjemů. Stále častějším jevem je omezení nebo zákaz kouření v rámci nejen společných prostor některých ubytovacích kapacit, ale i na pokojích a v apartmánech, když daná pravidla v tomto ohledu je vždy nutno respektovat.
S ohledem na skutečnost, že námi nabízené země jsou signatáři Schengenské dohody stejně jako Česká republika, nejsou pro občany ČR v současné době vyžadovány žádné zvláštní vízové požadavky pro vstup do těchto států. Pro vstup a pobyt na území cizího státu však musejí osoby splňovat podmínky stanovené zákony každého cizího státu. Cestovní kancelář doporučuje klientům, aby si před cestou ověřili u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, zda se podmínky pro vstup a pobyt nezměnily. V souvislosti se vstupem ČR do Evropské unie se každý státní příslušník ČR může dovolávat práva pobytu v jiném členském státě EU (tzv. volný pohyb osob). Právo pobytu může být omezeno pouze v případech odůvodněných veřejným pořádkem, veřejnou bezpečností nebo ochranou zdraví. Občan České republiky nemá v rámci turistického pobytu v zemích EU přihlašovací povinnost, při turistických pobytech ve Švýcarsku do 90 dnů není třeba zvláštního povolení ani přihlášení. Každý cestující je osobně odpovědný za dodržování pasových, celních, zdravotních a dalších předpisů země, do které cestuje, a rovněž tak i za platnost svých cestovních dokladů podle předpisů ČR. Veškeré náklady, které vzniknou nedodržením těchto předpisů, nese cestující. K vycestování do států Evropské unie lze kromě platného cestovního pasu použít i platný občanský průkaz. Vzhledem k tomu, že Švýcarsko není členským státem EU, doporučujeme do tohoto státu použít platný cestovní pas (u osob starších 15 let však stačí v současné době platný český občanský průkaz, ale pouze jde-li o nový typ se strojově čitelnou zónou - starší typy však dnes platí již pouze na základě výjimky pro občany ČR narozené před 1. 1. 1936; osoby mladší 15 let musejí mít platný cestovní pas). Současně upozorňujeme, že děti do 15 let musí mít při cestách do zahraničí vlastní cestovní pas. Pro případ nutného standardního ošetření občana ČR v době jeho přechodného pobytu v uvedených státech je nezbytné předložit „Evropský průkaz zdravotního pojištění“ (tj. v pravém rohu v poli s hvězdičkami s označením CZ) a platný doklad totožnosti.

Není-li u jednotlivého zájezdu stanoveno jinak, neposkytuje cestovní kancelář žádný program v místě pobytu.

Tiskové chyby v katalogu a na webu jsou vyhrazeny.

Cena zájezdu, garance ceny

Ceny zájezdů v tomto katalogu jsou uváděny v českých korunách (Kč), není-li specifikováno jinak. Při tvorbě těchto cen byly zohledněny ovlivňující faktory, jako je výše cen za dopravu, ceny paliv a směnný kurz české koruny k rozhodné měně, když pro účely tohoto katalogu je rozhodný stav takových cen a kurzů ke dni 15. 6. 2017 (dále jen „den stanovení ceny zájezdu“). Cestovní kancelář tímto garantuje, že nedojde-li ke zvýšení cen ovlivňujících faktorů (u směnného kurzu pak až nad hranici přesahující 10 %), pak cena zájezdu zůstává nedotčena. V opačném případě, tj. při zvýšení cen ovlivňujících faktorů (u směnného kurzu nad 10 %) oproti jejich cenám ze dne stanovení ceny zájezdu, má cestovní kancelář právo jednostranně a způsobem uvedeným ve Všeobecných podmínkách prodeje zájezdů Cestovní kanceláře FISCHER, a.s. zvýšit cenu zájezdu.

Smluvní vztah, smlouva o zájezdu

Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří a zákazníkem se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) a zákona č. 159/1999 Sb. (zákon o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu) - oba v platném znění. Smlouva o zájezdu se uzavírá mezi cestovní kanceláří (pořadatelem zájezdu) a zákazníkem v písemné nebo ústní formě a obsahuje vyplněný formulář a další smluvní ujednání. Pokud je smlouva o zájezdu uzavřená ústně nebo on-line, vydá cestovní kancelář zákazníkovi potvrzení o zájezdu. Smlouva může být uzavřena přímo v cestovní kanceláři nebo prostřednictvím jejího obchodního zástupce (provizní prodejce, další cestovní kancelář či agentura), který jedná na základě a v mezích uzavřené obchodní smlouvy či udělené plné moci. V případě, že je pro daný zájezd stanoven minimální počet osob, je tato informace vždy uvedena u příslušné ubytovací kapacity, resp. typu zájezdu.

Cestovní kancelář informuje zákazníky, že další skutečnosti týkající se zájezdů, jakož i práv a povinností účastníků smlouvy o zájezdu, jsou uvedeny ve Všeobecných podmínkách prodeje zájezdů Cestovní kanceláře FISCHER, a.s. jakožto majitele obchodní značky a ochranné známky NEV-DAMA, jejichž znění je dostupné na internetových stránkách www.nev-dama.cz. Všeobecné podmínky prodeje zájezdů Cestovní kanceláře FISCHER, a.s. rovněž tvoří nedílnou součást smlouvy o zájezdu.

Cestovní pojištění

V cenách zájezdů není zahrnuto žádné cestovní pojištění. Jeho vyřízení Vám můžeme nabídnout naším prostřednictvím – cestovní pojištění (včetně pojištění storna zájezdu), nebo se obraťte přímo na některou z pojišťoven. Nesjednáním pojištění přebírá zákazník plnou odpovědnost za důsledky škod vzniklých v souvislosti s neuzavřením tohoto pojištění. Po uzavření smlouvy o zájezdu není možné změnit typ nebo rozsah pojištění.

Povinné smluvní pojištění dle zákona č. 159/1999 Sb.

Cestovní kancelář FISCHER, a.s. je řádně pojištěna pro případ úpadku, a to v rozsahu a za podmínek stanovených zákonem č. 159/1999 Sb. v platném znění. Rozsah pojistného plnění, podmínky pro uplatnění nároku zákazníka z pojištění pro případ úpadku a specifikace pojistitele jsou uvedeny na internetových stránkách www.nev-dama.cz/dulezite-dokumenty.

Děkujeme

V tomto krátkém odstavci nám dovolte vyjádřit naše poděkování společnostem a osobám, kteří se spolupodíleli na přípravě tohoto katalogu, respektive na dodání potřebných informačních materiálů v katalogu použitých. Jedná se zejména o společnosti Eurotours Gesellschaft m.b.H., Travel Partner GMBH a také o místní turistické kanceláře i společnosti spravující lyžařské areály v rámci jednotlivých středisek. Děkujeme.

Copyright

Veškerý obrazový materiál i další údaje na tomto webu a v katalogu uvedené podléhají ochraně dle příslušných předpisů práva duševního vlastnictví a jakékoli jejich využití nad rámec povolený právními předpisy je možné jen po předchozí dohodě s cestovní kanceláří či s příslušnou třetí osobou, které taková práva náleží.

Informace v katalogu a ceníku

Protože se katalogy a weby připravují mnoho měsíců před začátkem Vaší dovolené, může dojít v mezidobí ke změnám místních poměrů např. v důsledku přestaveb, popř. přístaveb, adaptací nebo podobně, a proto se katalogové fotografie mohou ve výjimečných případech odchylovat od skutečné situace. Veškeré údaje o službách, cenách a cestovních podmínkách obsažené v katalogu, webu a ceníku Nev-Dama odpovídají informacím známým v době tisku katalogu a Cestovní kancelář FISCHER, a. s., držitel obchodní značky Nev-Dama, si vyhrazuje právo na jejich změnu. Zakreslení hotelů v pobytových oblastech v katalogu a na webu má pouze informativní charakter.

Porovnání lyžařských středisek

Vedle stránek popisu zemí (Itálie, Francie, Rakouska i Švýcarska) jsme pro Vás také připravili stručné porovnání / výpis nabízených středisek.

srovnávací kritéria byla následovná:

celková délka sjezdovek v kilometrech:
uvedená délka je vztažena k celkové "sjezdařské" nabídce předmětného střediska

nejvýše položený lyžařský bod v metrech:
místo s nejvyšší nadmořskou výškou dostupné některým z přepravních zařízení; údaj je vztažen k výše specifikované "celkové délce sjezdovek" náš

názor lyžařsky a komplexně:
"náš názor lyžařsky" charakterizuje hodnocením maximálně do 5 hvězdiček lyžařskou nabídku předmětného střediska viz výše specifikovaná "celková délka sjezdovek", respektive lyžařskou nabídku předmětného střediska včetně jeho propojení "na lyžích" se středisky dalšími (tak jen za předpokladu, že v základní ceně zájezdu je obsažen skipas i v těchto platný; v případě, že platnost skipasu je rozdílná dle termínů, je zohledněna lyžařská nabídka v plošně nejméně rozsáhlém skipasu); v potaz je brána rozsáhlost "sjezdařské" nabídky, její vzájemné propojení, modernost, účelnost a kapacita přepravních zařízení, kvalita a četnost úpravy sjezdových tratí, jistota kvalitních sněhových podmínek (zohledněna nadmořská výška, orientace svahů, statistické údaje o sněhových podmínkách za poslední roky a rozsah, potence i kvalita systému umělého zasněžování) i rozmanitost sjezdových tratí co do náročnosti, úroveň značení, šířka, preparovanost a bezpečnost sjezdovek, procentuelní četnost "nezáživných přejezdů" atd.; "náš názor komplexně" charakterizuje hodnocením maximálně do 5 hvězdiček celkovou nabídku předmětného střediska; zohledněn je "náš názor lyžařsky" viz výše, infrastruktura střediska, služby v ceně skipasu, průměrná návštěvnost a tedy i obsazenost střediska a potencionální fronty u přepravních zařízení, běžný místní standard ubytování včetně polohy a v neposlední řadě i cenová dostupnost, prestiž oblasti atd.

Zastupitelské úřady ČR v zahraničí

Velvyslanectví ČR v Rakousku

Botschaft der Tschechischen Republik, Penzingerstrasse 11-13, Wien, tel.:00431.89958-0

Honorární konzulát ČR v Rakousku - Salzburg

Honorarkonsulat der Tschechischen Republik, Bergerbräuhofstrasse 27, Salzburg, tel.:0043662.879624

Honorární konzulát ČR v Rakousku - Klagenfurt

Honorarkonsulat der Tschechischen Republik, Pierlstrasse 33, Klagenfurt, tel.:0043463.57480

Honorární konzulát ČR v Rakousku - Innsbruck

Honorarkonsulat der Tschechischen Republik, Hotel Grauer Bär, Universitätstr. 7, Innsbruck, tel.:0043.699.19005403

Honorární konzulát ČR v Rakousku - Graz

Honorarkonsulat der Tschechischen Republik, Bahnhofgürtel 59, Graz, tel.:0043316.6070200

Velvyslanectví ČR ve Švýcarsku:

Ambassade de la République Tchéque, Muristrasse 53, Bern, tel.: 0041.31.3504070

Ski funtazie klub Ski Funtazie klub

dětský animační program
v českém jazyce

Skisets Zapůjčení lyžařského vybavení

objednejte si zapůjčení lyžařského a snowboardového vybavení v ČR a vyzvedněte si jej až ve středisku

Seznam našich poboček Seznam poboček NEV-DAMA

zájezdy zakoupíte na pobočkách
CK Fischer / NEV-DAMA

Důležité upozornění: PASSO ROLLE

19. 12. 2017

Před sezónou probíhaly změny majetkoprávního uspořádání ve skiareálu Passo Rolle, z čehož pramenila nejistota ohledně jeho zprovoznění; nyní však je již vše vyřešeno, skiareál je v běžném provozu a řádný průběh zimní sezóny 2017 / 2018 není nijak ohrožen.

Důležité upozornění: LIVIGNO, BORMIO, SANTA CATERINA!

18. 12. 2017

Dovolujeme si upozornit naše klienty na novou možnost ON-LINE zakoupení průjezdu švýcarským tunelem Munt La Schera za zvýhodněné ceny po celou zimní sezónu 2017/2018.

Prodej letních zájezdů 2018 zahájen !!!

01. 11. 2017

Zahájili jsme online prodej letních zájezdů NEV-DAMA a to v cenách až o 25% nižších než můžete očekávat po ukončení slev! Tištěný katalog vyjde zhruba v polovině prosince 2017.

Možnosti reklamace a spory

09. 01. 2016

Dovolujeme si Vás informovat, že při zakoupení zájezdu online je rovněž možné k řešení eventuálního sporu využít platformu řešení sporů online. https://www.nev-dama.cz/dulezite-informace/moznosti-reklama-spory  

pravidelně aktualizujeme: Sněhové zpravodajství

Aktuální sněhové zpravodajství z Alp pravidelně aktualizujeme.

Náš tip na lyžařské zájezdy

Vybraná lyžařská střediska