Kréta je největší řecký ostrov a nejjižnější část Evropy, kolébka minojské civilizace, staré přes 4.000 let, bájemi opředené místo, kde se podle pověsti narodil bůh Zeus.

Ostrov nabízí řadu historických památek celosvětového významu, svědků nejstarší evropské kulturní civilizace. Za všechny lze na prvním místě jmenovat královský palác v Knóssu nedaleko hlavního města Heraklionu, roku 1894 objevený a později necitlivě zrekonstruovaný britským badatelem sirem Arthurem Evansem, považovaný za Labyrint postavený Daidalem pro Mínotaura, znetvořeného syna krále Mínoa. Aby nevyzradil tajemství, král Mínos jej i s jeho synem Ikarem uvěznil. Daidalos se rozhodl z Kréty uprchnout pomocí křídel slepených z ptačího peří a vosku. Letěli na Sicílii, ale Ikaros zkoušel, jak vysoko může vyletět, vosk se mu od slunce rozlepil a Ikaros se zabil. Mínotaura zabil dle legendy Theseus, jenž prošel Labyrintem a s pomocí Ariadniny nitě našel zpět cestu ven.

Největší rozkvět minojské kultury spadá do let 2.000-1.600 př. n. l. Zřejmě po přírodní katastrofě, která velkou říši oslabila, dobyli Krétu Dórové. V roce 66 př. n. l. obsadili ostrov Římané. Potom se na Krétě vystřídali Byzantinci, Saracéni, znovu Byzantinci, Benátčané, Turci, až roku 1912 byla připojena k tehdejšímu řeckému království. Tyto časté změny vládců zpravidla nepřinesly obyvatelům ostrova mnoho dobrého, Krétu však obohatily o množství památkově cenných pevností, jakož i sakrálních staveb sloužících různým náboženstvím.

Kréta je ostrov s mnohotvárnou krajinou, převážně hornatým vnitrozemím s jeskyněmi, soutěskami i náhorními plošinami, které skýtají nespočet možností pro milovníky pěší turistiky i horských kol. Páteří Kréty jsou hory vyšší než dva tisíce metrů, když pohoří Idi Ori s nejvyšším vrcholem Kréty Psiloritis dosahuje až 2.456 m n.m. Malé vesničky ve vnitrozemí mají nezapomenutelnou atmosféru, jako by se tu zastavil čas již v dobách dávno minulých. Velkým kontrastem je severní pobřeží ostrova, tvořené především dlouhými písečnými či oblázkovými plážemi. Zde se nachází převážná většina turistických center s rozvinutou infrastrukturou, která nabízejí návštěvníkům veškerý komfort a služby ke strávení příjemné dovolené u moře. Pobřeží na jihu ostrova Kréta je členitější, spíše hornaté, a proto i pláže jsou zde tvořeny hlavně malými romantickými zálivy. Vzhledem k poloze Kréty v jihovýchodní části Středozemního moře patří klima na celém pobřeží k nejmírnějším v Evropě, léto zde trvá 6 - 7 měsíců, sezóna začíná v květnu a končí koncem října.

Kréta je velký ostrov (260 km dlouhý, 60 km široký a jeho rozloha je více jak 8 tisíc km2), ale ne natolik, aby se nedal poměrně důkladně prozkoumat již během jediné dovolené. Na ostrově je hustá síť půjčoven aut, motocyklů i kol, stejně jako množství organizovaných zájezdů autobusem či lodí ze všech koutů pobřeží. Kromě nejvýznamnější památky, již výš zmíněného Knóssu, si nenechte ujít zejména přístavy Chania a Rethymnon, dnes druhé a třetí největší město Kréty, oba založené Benátčany a okouzlující dodnes jejich nezaměnitelnou architekturou. Nechte se však rovněž ze severního pobřeží Kréty zavézt lodí na sopečný ostrov Santorini, možný pozůstatek bájné Atlantidy zvaný též „egejské Pompeje“. Je to bezpochyby životní zážitek!

  • hotelové
  • apartmánové

0 zájezdů / ubytování