(dále také „Soutěž")

Podmínky akce „SKI OPENING“

1. Pořadatel

Akci „SKI OPENING“ pořádá Cestovní kancelář FISCHER, a.s., IČ: 26141647, se sídlem Praha 4 – Nusle, Na Strži 65/1702, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. značka: B 6304 (dále jen „Pořadatel“ či „Správce“), jakožto vlastník obchodní značky NEV-DAMA.

2. Termín a místo konání akce

Akce se bude konat ode dne 16. 11. 2017 do 19. 11. 2017 včetně (dále jen „Doba konání akce“). Akce bude probíhat v lyžařském středisku na Kaprunu.

3. Účastníci akce

Akce se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem na území Evropské unie (dále také „Účastník"). V případě účasti osoby mladší 18 let je nutný písemný souhlas zákonného zástupce.

4. Podmínky účasti na akci

Podmínkou účasti na akci je poskytnutí osobní e-mailové adresy Účastníka v Době konání akce, a to zejména za účelem zaslání fotky Účastníka z fotokoutku v rámci akce a za marketingovým účelem. Akce se lze zúčastnit pouze prostřednictvím udělení ústního souhlasu se zpracováním osobních údajů, a to sdělením všech relevantních údajů pro účast na akci, které zahrnují: jméno a příjmení Účastníka a emailovou adresu Účastníka.

Účastí v akci souhlasí Účastník se zařazením všech jím poskytnutých osobních údajů v rozsahu vyplnění souhlasu (dále jen „údaje“) do databáze Správce, a s jejich případným zpracováním prostřednictvím zpracovatele pro účely realizace akce a pro marketingové účely Správce, tj. nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb., některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, a to na dobu neurčitou, resp. do vyjádření nesouhlasu účastníka s dalším zpracováním osobních údajů. Účastník bere na vědomí, že má práva podle §§ 11, 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tj. zejména, že poskytnutí údajů je dobrovolné, že může bezplatně kdykoli po skončení akce na adrese společnosti požádat o ukončení zpracování osobních údajů a jejich likvidaci, že má právo na přístup k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů atd. Kontrolním orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Pořadatel si vyhrazují právo vyžádat si v případě pochybností nároku Účastníka na účast v akci od takového Účastníka nezbytné doklady (např. doklad totožnosti, zejména za účelem zjištění věku účastníka či jiné potřebné doklady). Pokud Účastník nepředloží na vyzvání vyžadované nezbytné doklady, bude z akce vyřazen. V takovém případě výhra propadá bez jakékoli náhrady ve prospěch Pořadatele, který je oprávněn rozhodnout o jejím udělení jinému Účastníkovi, popř. ji užít k jiným marketingovým účelům.

Podmínky této akce jsou k dispozici na webových stránkách Pořadatele a u fotokoutku v rámci akce. Účastí projevuje každý Účastník svůj souhlas s jejími pravidly a zavazuje se tato pravidla bezvýhradně dodržovat. Vymáhání účasti na akci soudní cestou je vyloučeno. Při jakémkoliv porušení podmínek akce ze strany Účastníka si Pořadatel vyhrazuje právo jej bez náhrady vyřadit. Pořadatel si vyhrazuje právo rozhodnout všechny otázky týkající se této akce podle vlastního uvážení. Pořadatel tímto nepřebírá vůči Účastníkům žádné jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany Pořadatele než uvedená v těchto podmínkách. Pořadatel není odpovědný za jakékoli technické problémy vzniklé při přenosu dat elektronickými prostředky. Účastník se zavazuje uvádět pouze pravdivé údaje.

4. Zrušení účasti na akci

Účastník má právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, a to elektronickou formou na e-mailové adrese: odhlaseni@nev-dama.cz.

V Praze dne 13. 11. 2017

Ski funtazie klub Ski Funtazie klub

dětský animační program
v českém jazyce

Skisets Zapůjčení lyžařského vybavení

objednejte si zapůjčení lyžařského a snowboardového vybavení v ČR a vyzvedněte si jej až ve středisku

Seznam našich poboček Seznam poboček NEV-DAMA

zájezdy zakoupíte na pobočkách
CK Fischer / NEV-DAMA

Nejlepší volbou je lyžování v Alpách!!!

12. 02. 2018

V alpských střediscích jsou sjezdovky skvěle upravené a zaručeně prázdné. Žádné čekání u lanovky. Vybírejte z lákavé nabídky našich last minute zájezdů.

Důležité upozornění: PASSO ROLLE

19. 12. 2017

Před sezónou probíhaly změny majetkoprávního uspořádání ve skiareálu Passo Rolle, z čehož pramenila nejistota ohledně jeho zprovoznění; nyní však je již vše vyřešeno, skiareál je v běžném provozu a řádný průběh zimní sezóny 2017 / 2018 není nijak ohrožen.

Důležité upozornění: LIVIGNO, BORMIO, SANTA CATERINA!

18. 12. 2017

Dovolujeme si upozornit naše klienty na novou možnost ON-LINE zakoupení průjezdu švýcarským tunelem Munt La Schera za zvýhodněné ceny po celou zimní sezónu 2017/2018.

Možnosti reklamace a spory

09. 01. 2016

Dovolujeme si Vás informovat, že při zakoupení zájezdu online je rovněž možné k řešení eventuálního sporu využít platformu řešení sporů online. https://www.nev-dama.cz/dulezite-informace/moznosti-reklama-spory  

pravidelně aktualizujeme: Sněhové zpravodajství

Aktuální sněhové zpravodajství z Alp pravidelně aktualizujeme.

Náš tip na lyžařské zájezdy

Vybraná lyžařská střediska