NEV-DAMA a.s.

Popis střediska

Sečská přehrada - nejvyhledávanější rekreační oblast Železných hor

Sečská přehrada a její okolí je největší a nejvyhledávanější rekreační oblastí v Pardubickém kraji. V Seči a nedalekém okolí je nejen parádní koupání, ale i mnoho historických památek, hradů a zámků, rozhledny, skanzen a mnoho sportovních zařízení a aktivit.

Prvorepublikové vodní dílo na řece Chrudimce

Vodní nádrž Seč nebo též Sečská přehrada je vodní dílo na řece Chrudimce v Chráněné krajinné oblasti Železné hory v okrese Chrudim v Pardubickém kraji. Celkový objem vodní nádrže je 22 miliónů m³ s maximální zátopovou oblastí 220 ha a s plochou povodí 216 km², délka gravitační obloukové a zděné přehradní hráze v koruně činí 165 m a výška 42 m. Kóta hladiny je 489 m n. m.

Sečská přehrada je vzdálená 16 km na jihozápad od města Chrudim, pro město je významnou ochranou před povodněmi, vodním zdrojem pro úpravu na pitnou vodu a rekreační lokalitou.

Výstavba vodní nádrže Seč byla zahájena v roce 1924, cílem bylo doplnit koryto řeky Chrudimky další retenční nádrží (druhou po vodní nádrži Hamry) k předcházení ničivých povodní a také s energetickým využitím vodní elektrárnou. Přehradní hráz byla budovaná až v letech 1929–1934 v úzké soutěsce protékané Chrudimkou u města Seč, zděná žulovými kvádry mezi skalisky, na nichž se nacházejí zříceniny hradů Oheb a Vildštejn. Kámen na stavbu se dopravoval lanovou dráhou z lomu pod Libkovem.

Na přehradním jezeře se nachází jeden z největších izolovaných ostrovů v Česku. Údolní přehradní nádrž je 6,6 km dlouhá a zatopila jedenáct obytných domů, jeden velký statek, čtyři mlýny, čtyři pily a tírnu lnu. Na skalnatém poloostrově a svazích nad vodní nádrží byla v roce 1996 vyhlášena přírodní rezervace Oheb, zahrnující i zříceninu hradu Oheb. V současnosti je lokalita jednou z nejrozsáhlejších rekreačních oblastí v Pardubickém kraji, vodní nádrž slouží též k rybolovu, koupání i sportovnímu potápění.

Chráněná krajinná oblast Železné hory

Železné hory jsou pohořím o rozloze 762 km² v severní části Českomoravské vrchoviny, na vymezeném území chráněnou krajinnou oblastí. Z hlediska administrativně správního náleží největší částí své rozlohy do Pardubického kraje, jihozápadní část do Kraje Vysočina a okrajem na severozápadě do Středočeského kraje. Celé Železné hory jsou bohatě pokryty zelení. Lesy jsou střídány loukami, pastvinami a poli v nadmořských výškách 198 – 737 m n. m., se střední výškou 480 m n. m. Nadmořská výška vrchoviny klesá severovýchodním směrem k linii měst Chvaletice – Slatiňany – Proseč a na severozápad, nejníže je situovaná hladina řeky Labe v nadmořské výšce 198 m v Týnci nad Labem ve Středočeském kraji. Nejvyšších nadmořských výšek kolem 600 až 700 m dosahují Železné hory na jihozápadě až jihovýchodě, především v širším okolí města Hlinsko. Nejvyšším vrcholem v chráněné krajinné oblasti je Vestec (668 m n. m.) na katastrálním území obce Slavíkov v Kraji Vysočina a v rámci geomorfologického celku vrch U oběšeného (737 m n. m.) na katastrálním území obce Svratouch v Pardubickém kraji.

Československý pionýrský tábor v Seči

Město Seč se nachází asi 16 km jihozápadně od Chrudimi, leží v samotném centru Železných hor. Po ukončení druhé světové války se uskutečnily plány Pionýrské organizace ČSM a ministerstva školství, které se rozhodlo podle vzoru sovětského Všesvazového pionýrského tábora V. I. Lenina (Artěk) zřídit u Sečské přehrady obdobné pionýrské zařízení. Dne 12. července 1953 byla otevřena budova Československého pionýrského tábora s ubytovacím zařízením. V roce 1972 byl Československý pionýrský tábor přeměněn na Institut PO SSM pro výchovu a vzdělávání pionýrských pracovníků. V roce 1982 byla funkce vzdělávacího pionýrského institutu nahrazena zřízením Ústřední politické školy SSM Seč. Postupně zde vzniklo velké vzdělávací centrum pro přípravu svazáckých kádrů. Na základě zákona o navrácení majetku SSM lidu ČSFR, měl hospodářské „Rekreačně vzdělávací zařízení dětí a mládeže” převzít za stát zmocněnec. Jako mnoho jiného majetku SSM skončil i tento rozkraden, rozsáhlý areál je prázdný a chátrá.

Výlety za hradními zříceninami v okolí Sečské přehrady

Ve vzdálenosti 3 km od námi nabízeného ubytovacího zařízení najdete hrad Oheb tyčící se na ostrohu nad hladinou přehradní nádrže. Byl postaven ve 14. stol. a roku 1553 byl již neobydlený.

Stejně daleko od hotelu je i Vildštejn - zbytky zříceniny drobného hrádku z poloviny 14. století. Nachází se nad tunelem u hráze Sečské vodní nádrže.

Zřícenina hradu Rabštejn, nazývaného také Rabštejnek, stojí na nevýrazné skalce poblíž Rabštejnské Lhoty na Chrudimsku, 17 km od hotelu.

Strádov je stejně vzdálená zřícenina hradu, jež se nachází na skalnatém ostrohu nad pravým břehem Chrudimky cca 5 km jižně od Slatiňan.

14 km od námi nabízeného ubytovacího zařízení leží Lichnice. Zřícenina hradu stojí na skalnatém návrší (480 m n. m.), vzniklém přerušením hřebene Železných hor dvěma roklemi.


Zájezdy a ubytování

×

Abychom Vám mohli spravovat Vaše oblíbené zájezdy je nutné se registrovat a nebo přihlásit

Nebo se můžete zaregistrovat Zapomněli jste přihlašovací údaje?
×

Abychom Vám mohli spravovat Vaše oblíbené zájezdy je nutné se registrovat a nebo přihlásit

Nebo se můžete zaregistrovat Zapomněli jste přihlašovací údaje?