NEV-DAMA a.s.

Valtice (německy Feldsberg) jsou malé vinařské město v okrese Břeclav v Jihomoravském kraji u hranic s Rakouskem. Žije zde 3 600 obyvatel. Historické jádro města je chráněno jako městská památková zóna. Okolní Lednicko-valtický areál je krajinnou památkovou zónou. Valtický zámek byl až do roku 1945 sídlem knížecího rodu Liechtensteinů. Valtice se nachází v Mikulovské vinařské podoblasti a patří mezi nejnavštěvovanější vinařská města v ČR. Veřejná degustační expozice vín oceněných titulem Salon Vín České republiky je umístěna ve sklepních prostorách zdejšího zámku.

Barvitá historie daná polohou na moravsko-rakouském pomezí

Město bylo kolonizováno ve 12. století pasovskými biskupy. Od roku 1391 až do roku 1945 bylo v majetku rodu Liechtensteinů, kteří areál města a jeho okolí spolu s okolím Lednice přetvořili v jedinečný krajinný komplex evropského významu. Po celý středověk i novověk bylo město součástí Dolního Rakouska; k území Československa byly Valtice s okolím připojeny na základě Saint-Germainské smlouvy až 31. července 1920 a byly přičleněny k moravskému politickému okresu Mikulov. Obyvatelstvo německé národnosti (jež tvořilo ve 30. letech 56,7 % populace) bylo po roce 1945 až na výjimky vysídleno. Během existence železné opony probíhalo bezprostředně kolem Valtic (centrum města je od státní hranice vzdáleno pouze 1,3 km) hraniční pásmo se zákazem vstupu.

Tisíciletá tradice pěstování vinné révy

Valtice leží na okraji Dolnomoravského úvalu v kotlině otevřené na severozápad k rybníku Nesyt. Jejich katastr hraničí na jihu a západě s Rakouskem. V okolí se vedle polí hojně nacházejí vinice. Valtická tradice pěstování vinné révy je tisíciletá. V současné době jsou Valtice druhou největší vinohradnickou obcí v České republice. Je zde 582 ha registrovaných a osázených vinic ve 23 vinohradnických tratích.

Lednicko-valtický areál – unikátní krajinný celek chráněný UNESCO

Lednicko-valtický areál je krajinný celek o rozloze 300 km2, od roku 1996 je zapsán do Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Je pokládán za nejrozsáhlejší komponovanou krajinu v Evropě a možná i na světě. Na severozápadě na něj navazuje CHKO Pálava. Lednicko-valtický areál a bojiště bitvy u Slavkova byly v roce 1992 vyhlášeny ministerstvem kultury jako první dvě krajinné památkové zóny na území České republiky. Tato oblast na pomezí Moravy a Dolních Rakous byla v průběhu 18. a 19. století knížecím rodem Liechtensteinů zformována do podoby přírodního parku. Zahrnuje množství kulturních i přírodních památek, včetně nejvyšší kategorie národních. V areálu naleznete četné roztroušené drobné stavby, tzv. salety, jako jsou např. Apollónův chrám, Belveder, Dianin chrám, Hraniční zámeček, Janův hrad, kaple sv. Huberta, kolonáda na Rajstně, Lovecký zámeček, Maurská vodárna, Akvadukt a Minaret v lednickém zámeckém parku, Obelisk, Rybniční zámeček, Tři Grácie či zámečky Lány a Pohansko. Kromě obcí Valtice, Lednice (spojeny Bezručovou alejí z roku 1715) a Hlohovec jsou významnými krajinotvornými celky i Lednické rybníky a lužní les při řece Dyji kolem Břeclavi. Valtický areál je známý mezi milovníky přírody především jako významná ornitologická lokalita. Na východ od Valtic se rozkládá komplex uměle vysázeného Bořího lesa, který byl založen rodem Liechtensteinů na neúrodné písčité terase. Tvoří jej převážně teplomilné listnaté dřeviny a borovice.

Barokní zámek Valtice s krásným zámeckým parkem

Barokní zámek Valtice je od roku 1995 chráněn jako národní kulturní památka ČR. Do dnešní podoby byl přestavěn v letech 1643–1730 podle projektů italského stavitele Domenika Martinelliho a Johanna Bernharda Fischera z Erlachu. Zámek tvoří třípatrová čtyřkřídlá budova s ​​konírnou, jízdárnou, galerií, divadlem a kočárovnou. Z renesančního období se zachovaly dvě nárožní věže, od kterých vedou nízká boční křídla uzavírající s hlavní budovou čestný dvůr. Průčelní fasáda zámecké budovy je bohatě zdobena, středová osa budovy je zvýrazněna vstupním portálem a věží. Bohatě vybavené zámecké interiéry byly upravovány až do 18. století. Zámecký park byl založen v roce 1727 a budován podle návrhů D. Girarda. Začátkem 19. století byla zahrada rozšířena a přebudována v přírodně krajinářský park s dalekými průhledy. Park má rozlohu 14,6 ha a roste v něm 22 druhů jehličnanů a 63 druhů listnáčů.

Valtice jako dějiště mnoha kulturních a společenských akcí

Valtice a především valtický zámek bývají často dějištěm divadelních a hudebních akcí z období renesance a baroka. Divadelní představení se odehrávají v zámeckém barokním divadle; koncerty barokní hudby bývají odehrávány v zámecké kapli, jízdárně nebo pod širým nebem v tamním parku. Několik již etablovaných akcí zahrnuje např. hudebně-divadelní řadu Plaisirs de Musique nebo poctu skladateli Antoniu Vivaldimu. Na přelomu června a července se do Valtic sjíždějí hudebníci, zpěváci, herci a tanečníci vyznávající umění 16. - 18. století na týdenní setkání zvané Mezinárodní škola staré hudby, ve kterém studují a nacvičují skladby, písničky a tance barokního a renesančního období pod dohledem lektorů z ČR i zahraničí. Zámecká zimní jízdárna poskytuje prostory pro výstavy a expozice.

Kromě hudebních a divadelních akcí se pořádají sezónní „zemědělské“ akce jako vinobraní, trh burčáků, sklizeň meruněk či dýňobraní.

Relativně malé městečko má dvě půjčovny jízdních kol pro cykloturistiku, která je populární v lednicko-valtickém areálu zejména v letních měsících.

  • hotelové
  • apartmánové

1 zájezdů / ubytování

***

Česká republika, Valtice

  • NE
  • NE
  • BB
  • Ne
  • NE
  • BIKE
  • ZDARMA

Dostupné typy ubytování:
1 místnost: P2 economy, P2 , P1
3 místnosti: Suite 4

dospělý od 4 760 Kč / os..

30. 6. – 7. 7. 21, P2 economy

Detail zájezdu
×

Abychom Vám mohli spravovat Vaše oblíbené zájezdy je nutné se registrovat a nebo přihlásit

Nebo se můžete zaregistrovat Zapomněli jste přihlašovací údaje?