NEV-DAMA a.s.

Důležité informace k lyžařským zájezdům do Francie

Základní informace

Výběr zájezdu

Jednotlivá horská střediska i ubytovací kapacity se od sebe vzájemně často velmi liší, a proto ne každé středisko či ubytovací kapacita vyhovuje potřebám a náročnosti každého bez rozdílu. Než si vyberete „ten Váš“ zájezd, zvažte, a to prosíme opravdu důkladně, co od své zimní dovolené očekáváte, zda kladete důraz na cenu, na kvalitu a/či rozsah lyžařské / snowboardové nabídky, na polohu, kvalitu a/či vybavenost hotelu či apartmánů, na vzdálenost z ČR / SR, na prestiž oblasti, na klid či naopak „živost“ střediska nebo na škálu polyžařského vyžití apod. Abychom Vám výběr i orientaci v katalogu ulehčili, snažili jsme se jednotlivá střediska i ubytovací kapacity přiblížit co možná nejvěrněji a obdobně, pro co největší přehlednost, strukturovat i všechny popisy.

Sjezdové tratě a přepravní zařízení

U sjezdových tratí značí (na lyžařských mapkách i ve skiareálech samých) jejich obtížnost téměř výhradně barva. Černé sjezdovky jsou určené pro lyžaře nejzdatnější a některé z nich nejsou upravovány či jsou upravovány jen zřídka nebo nepravidelně. Červené sjezdovky jsou určeny středně zdatným lyžařům a pro lyžaře méně zdatné a začátečníky jsou sjezdové tratě značeny barvou modrou, případně zelenou. U některých sjezdovek neplatí barvou udaný stupeň jejich náročnosti po celé jejich délce, ale vztahuje se k jejich úseku s náročností maximální.

Úprava sjezdových tratí je z důvodu bezpečnosti lyžařů prováděna většinou v době mimo provoz přepravních zařízení, který je různý v závislosti na středisku, termínu a také na jejich konkrétní poloze. I v souvislosti s uvedeným jsou přepravní zařízení zpravidla v provozu od 8.00 až 9.30 do 15.30 až 17.30. Funkčnost vleků a lanovek však může být také omezena z důvodu špatných sněhových či klimatických podmínek, lavinového nebezpečí nebo eventuálně z důvodů technických. Za takto způsobené výluky, způsobené vyšší mocí, se zpravidla provozovatel přepravních zařízení (a proto návazně i CK) předem zprošťuje odpovědnosti a neposkytuje proto až na řídké výjimky náhradu.

Na samém začátku a konci zimní sezóny (předvánoční a jarní lyžování) nemusejí být kompletně uměle vysněženy/ upraveny všechny sjezdovky předmětného střediska, zpravidla skiareály při přípravě pist postupují od těch stěžejních, páteřních a hlavních spojovacích až k odlehlejším, pro lyžařský provoz střediska marginálnějším. Pro rozsah otevřených částí skiareálu jsou rozhodující aktuální přírodní a technické podmínky, kapacitní možnosti provozovatele, ale i počet prodaných skipasů. Zvýšená rizika těchto provozních omezení jsou v okrajových částech sezóny většinou kompenzována výrazně nižší cenou skipasů, než v sezóně hlavní.

V rámci každého lyžařského areálu je bezpodmínečně nutné dodržovat pravidla pro pohyb na značených sjezdových tratích, obzvláště důležité je pak respektovat nařízení týkající se uzavření některých tras, a to ať již z důvodu jejich malé vysněženosti nebo pro hrozící nebezpečí pádu lavin či pořádání závodů. Dodržovat je nutno ale i veškerá další, která se středisko od střediska liší. Zpravidla jsou uvedena v hlavních světových jazycích na lyžařských mapkách či na informačních tabulích u hlavních nástupních míst lyžařského areálu a většinou zahrnují i zákonem či místní vyhláškou daná omezení, jejichž porušení může být dokonce i pokutováno. Řada středisek předkládá též nabídku volného terénu. Zde si jen dovolujeme připomenout, že na sjezdy mimo vyznačené tratě se nevztahuje základní cestovní pojištění, a proto Vám doporučujeme, chystáte-li se okusit i tento způsob zdolávání svahů, podrobněji se informovat v některé z pojišťoven či si pečlivě přečíst naši nabídku pojištění na straně 16 a 17.

Lyžařské přilby pro děti jsou ve Francii jen doporučené.

Skipasy

U všech zájezdů jsou již skipasy zahrnuty v základní ceně. Při objednávání Vámi zvoleného zájezdu je třeba, abyste oznámili, jaký typ skipasu preferujete (viz slevy a příplatky v rámci skipasů), a zdali požadujete také jeho rozšíření na odjezdový den. Využíváte-li autobusovou dopravu CK, tak takovéto rozšíření z převažujícího důvodu ukončení ubytování ráno a odjezdu autobusu ze střediska až v odpoledních či večerních hodinách, často přímo doporučujeme. Na základě řady zkušeností z minulých let upozorňujeme i na nemožnost změny typu skipasu (jeho délky či plošné platnosti) v místě pobytu u některých lyžařských středisek, případně na relativně složité řešení některých změn tohoto typu. U všech lyžařských středisek je při čerpání kteréhokoli ze zlevněných skipasů (např. typ „junior“) či skipasů zdarma (to jsou i ty, u kterých je čerpána sleva ve shodné výši se slevou pro nelyžaře) pro malé/menší děti (např. typ „bimbo“) nutno doložit platný cestovní doklad k ověření data narození a případně rodinné příslušnosti. Dále si dovolujeme poukázat na skutečnost, že v některých lyžařských střediscích, kde mají děti určité věkové kategorie slevu na skipas shodnou se slevou pro nelyžaře (či rozdíl mezi slevou pro nelyžaře a slevou dítěte je menší než 30 % výše slevy nelyžaře), je každá tato sleva (resp. čerpání každého skipasu zdarma či skipasu velmi zvýhodněného) podmíněna doprovodem jednoho z lyžujících rodičů či, dle střediska, jiného dospělého rodinného příslušníka nebo dospělé osoby čerpající skipas stejného typu co do jeho plošné platnosti i délky a termínu platnosti. U ubytovacích kapacit zejména hotelového typu, které nabízejí pro 1 či i 2 děti určité věkové kategorie pobyt, základní stravování a případně i skipas zdarma (v cenících je u příslušné slevy uvedeno zdarma), nelze již, logicky, odečíst slevu z tabulky skipasů v úvodu ceníku předmětného lyžařského střediska a zároveň platí též podmínka uvedená výše, tj. čerpání takového dětského skipasu je podmíněno doprovodem minimálně jednoho rodiče či jedné dospělé osoby (dle střediska) se stejným skipasem co do jeho plošné platnosti i délky a termínu platnosti. Není-li tato podmínka splněna, je možné dětský skipas dokoupit za cenu nejbližší následující věkové kategorie nabízených skipasů. V několika málo případech je skipas kategorie bimbo zpoplatněn symbolickou částkou splatnou přímo v místě; tyto poplatky, na něž upozorňujeme v ceníku, nelze předplatit prostřednictvím CK.

Dovolujeme si upozornit, že zakoupený skipas je standardně nepřenosný, což znamená, že si jej nelze, a to ani v rámci jednotlivých dní, mezi sebou měnit či půjčovat. Naprostá většina lyžařských areálů toto vždy kontrolovala a v případě porušení předmětný skipas zablokovala a přestupky sankcionovala. Dovolujeme si upozornit, že s rychlým rozvojem systémů umělé inteligence se skiareálům otevřela nyní možnost daleko přesnějšího provádění rekognice klientů. Každý klient je vyfotografován na úvod a pak znovu při každém průchodu turniketem s kamerou. Případné neshody obou fotografií vyhodnotí systém umělé inteligence a vyčlení do samostatné složky. Finální kontrolu této složky provede pracovník skipasárny osobně, a pokud si je ve vysoké míře jist neshodou osob, skipas na dálku zneplatní. Klient následně druhý den neprojde turniketem a musí se odebrat na skipasárnu, kde buď vyvrátí omyl skipasárny a skipas je mu znovu zprovozněn, nebo dostatečně nevysvětlí, proč na jeho skipas jezdil někdo jiný a skipas zůstane trvale zneplatněn. Pak si ovšem musí koupit skipas nový, aby mohl pokračovat v lyžování. Naše CK nenese za tyto nemilé situace odpovědnost. Dosud panovala jistá míra tolerance související s tím, že systémy umělé inteligence se kalibrovaly a zkoušely. Nyní je však jejich přesnost již tak vysoká, že skipasárnám umožní detekci s vysokou mírou jistoty. A upozorňují (i touto cestou) naše klienty, že hodlají tyto technické možnosti plně využívat.

V převážné většině středisek je skládána vratná kauce na skipasy ve formě přenosných magnetických karet (tzv. keycard). Její výše se různí dle střediska, obvykle se pohybuje mezi 2 a 5 €. Z naší strany je však již započítaná v ceně, tudíž klienti ji v místě neplatí. V některých střediscích je kauce nevratná, v jiných je však možno si kauci nechat u místních pokladen skipasů po dolyžování vyplatit. Přesné informace obdržíte v odjezdových pokynech.

Závěrem tohoto odstavce si ještě dovolujeme upozornit na skutečnost, že zprovozněním pouze určité části lyžařského areálu, ať již z jakéhokoli důvodu, nevzniká držiteli skipasu nárok na jakoukoli náhradu od cestovní kanceláře. Pokud se však provozovatel takového areálu rozhodne finanční náhradu poskytnout, je pak tato klientům plně refundována i cestovní kanceláří. Obdobným případem je i nabízená možnost „bezplatného“ lyžování ve středisku jiném. Ta je poskytována jako bonus a je závislá na aktuálních sněhových podmínkách předmětných středisek, funkčnosti propojení apod.

Delegátské a asistenční služby cestovní kanceláře

V některých pobytových místech Vám bude k dispozici také česky nebo slovensky mluvící zástupce naší CK - delegát. Informaci o tom, zda u Vámi zvolené ubytovací kapacity jsou jeho služby poskytovány, naleznete v odstavci „cena na osobu zahrnuje“ u ceníku každé ubytovací kapacity. Je-li v tomto odstavci uvedeno „delegátské služby CK“, „delegát CK“, „asistenční služby CK“ či „asistence CK“, tak u dané kapacity jeho služby poskytovány jsou a to minimálně v období viz odstavec „termíny garantovaných delegátských služeb“ níže. Není-li zde však zmíněn ani jeden z těchto čtyř pojmů, tak se jedná o ubytovací kapacitu bez zajištěných delegátských služeb. Náplní práce delegáta je spoluorganizování autobusové dopravy (především při nástupu cesty zpět do ČR) a u některých lyžařských středisek či ubytovacích kapacit taktéž zajišťování Vašeho ubytování a/či Vašich skipasů. Tím nejdůležitějším však je jeho pomoc při nepředvídaně vzniknuvších problémech a případných nemocech či úrazech a též Vaše informovanost o podrobnější nabídce střediska, především pak o aktuální lyžařské nabídce. Pro některé ubytovací kapacity funguje přímo v místě naše kancelář či recepce s pevně stanovenou otevírací dobou, u ubytovacích kapacit dalších je delegát k dispozici přímo v jejich rámci a to buď denně či několikrát týdně formou vypsaných úředních hodin a u řady kapacit jiných je delegát k zastižení pouze na mobilním telefonu formou asistenční služby. U některých ubytovacích kapacit však není delegát k dispozici vůbec. A především pro tyto případy budete vždy vybaveni i „mobilním“ telefonním spojením na naše pracovníky v ČR.

Pokud nastane jakýkoliv problém v místě pobytu, je nutné ihned kontaktovat zástupce cestovní kanceláře na dispečinkovém čísle či delegáty v místě. Všichni cestující od nás mají v pokynech na cestu telefonní číslo, kam se lze obracet v případě problému či jakékoliv nespokojenosti. Situaci lze zpravidla vyřešit nejlépe přímo v místě pobytu. Pokud nejsme informováni, nemůžeme být jakkoliv nápomocni. Tedy pokud nastane jakýkoliv problém v místě pobytu, je nutné ihned kontaktovat zástupce cestovní kanceláře, který může provést šetření a zařídit nápravu, nebo věc vysvětlit. Zpětné prokazování a řešení problému, který nebyl oznámen zástupci cestovní kanceláře, je po návratu klienta velmi obtížné. Vaše součinnost je v tomto případě nezbytná, a proto Vás o ni prosíme.

termíny garantovaných delegátských služeb při počtu min. 20 osob / dle střediska

Alpe d’Huez* a Les 2 Alpes: 06.01. až 10.02. a 09.03. až 30.03.

Orcières 1850: 06.01. až 10.02. a 09.03. až 30.03.

Les Menuires: 09.12. až 23.12., 06.01. až 10.02., a 09.03. až 30.03.

Val Thorens: 06.01. až 10.02. a 09.03. až 30.03.

Puy Saint Vincent: 16.12. až 23.12., 06.01. až 10.02. a 09.03. až 07.04.

* pouze u vybraných kapacit

Termíny jarních prázdnin

Dovolujeme si Vás informovat o rozpisu jarních prázdnin pro zimní sezónu 2024/2025:

01.02. - 08.02.

Benešov, Beroun, České Budějovice, Český Krumlov, Chrudim, Klatovy, Ostrava-město, Pardubice, Prostějov, Rokycany, Svitavy, Trutnov, Ústí nad Orlicí

08.02. - 15.02.

Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Domažlice, Hodonín, Karviná, Louny, Praha 1 až 5, Tachov, Vyškov, Znojmo

15.02. - 22.02.

Děčín, Frýdek-Místek, Cheb, Jindřichův Hradec, Karlovy Vary, Litoměřice, Nymburk, Praha 6 až 10, Přerov, Sokolov

22.02. - 01.03.

Hradec Králové, Kroměříž, Mělník, Nový Jičín, Plzeň-jih, Plzeň-město, Plzeň-sever, Praha-východ, Praha-západ, Rakovník, Teplice, Uherské Hradiště, Vsetín, Zlín

01.03. - 08.03.

Bruntál, Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Havlíčkův Brod, Jihlava, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Liberec, Náchod, Pelhřimov, Písek, Semily, Třebíč, Žďár nad Sázavou

08.03. - 15.03.

Chomutov, Jeseník, Jičín, Mladá Boleslav, Most, Olomouc, Opava, Prachatice, Příbram, Rychnov nad Kněžnou, Strakonice, Šumperk, Tábor, Ústí nad Labem

Důležité upozornění

Veškeré informace uvedené v katalogu a na webu CK vycházejí ze skutečností známých či předpokládaných v době přípravy katalogu. Z tohoto důvodu si dovolujeme upozornit na možnost některých odlišností od skutečnosti a vyhrazujeme si právo na možnost jejich dodatečné změny. Například se jedná o přesunutí zastávek skibusu, změnu tras skibusových linek, nevystavění snowparku, ukončení provozu některého přepravního zařízení, drobné úpravy formy či rozsahu stravování, úpravy složení či změny charakteru lůžek, zavedení či změnu výše pobytových tax, zavedení či změnu ceny wi-fi připojení, závěrečných úklidů, klubových karet apod. Uváděné vzdálenosti i polohy jednotlivých služeb a ubytovacích kapacit v rámci konkrétního střediska jsou pouze orientační, resp. přibližné.

Některé služby, příp. vybavenost vypsané v odstavci „vybavenost a služby“ apod. u každé ubytovací kapacity jsou, a to i přesto, že nejsou označeny *, za poplatek. Například se jedná o konzumaci v baru a restauraci, úhradu telefonních hovorů, poplatky za servis a půjčení lyžařského vybavení, úhradu cen potravin při službě „donáška“ atd.

Současně upozorňujeme, že u některých ubytovacích kapacit hotelového typu, kde je nabízen pobyt pro malé děti (věková hranice vždy specifikována u konkrétní ubytovací kapacity) zdarma či za pevnou částku výrazně nižší než je základní cena pobytu (viz odstavce „slevy“ a/či „příplatky“), je ubytování míněno bez nároku na lůžko (a obsazenost pokoje je tedy brána bez jejich započítání) a případné stravování je samostatně splatné na místě - podrobnější informace žádejte v cestovní kanceláři. U některých ubytovacích kapacit hotelového typu jsou vedle slev pro 3. a/či 4. lůžka nabízeny též slevy pro 2. lůžka a jsou platné v pokojích typu Standard 2 (není-li v ceníku u konkrétní ubytovací kapacity uvedeno jinak).

Dále si dovolujeme poukázat na povinnost respektování vypsané otevírací doby a dalších povinností. Například se jedná o bazény, jejichž využívání je zpravidla podmíněno používáním koupací čepice a slipových plavek (i do sauny) a které nejsou otevřeny 24 hodin denně, ale pouze v časech vypsaných příslušnou ubytovací kapacitou, o omezení využívání některých služeb věkovou hranicí (např. omezení vstupu do posilovny, sauny apod. pro děti určité věkové hranice či povolení jejich vstupu jen v doprovodu dospělé osoby atd.) nebo o respektování klidu v popoledních a nočních hodinách. Nesmíme opomenout upozornit též na velikosti parkovacích míst, zejména pak těch garážových (a to nejen ve vztahu k výšce vjezdu), která jsou dimenzována na vozy standardních velikostí a motorů a častokrát tedy autům větším či s pohonem na plyn nedovolují nejen zaparkování pohodlné, ale nezřídka vůbec žádné. Hosté ubytovacích zařízeních vlastnící elektromobil se ve většině případů ocitnou tak daleko od domova, že budou muset svůj vůz před zpáteční cestou dobít. Proto stále více ubytovatelů poskytuje infrastrukturu pro nabíjení elektromobilů. Takové v naší nabídce naleznete označeny příslušným piktogramem. Tyto nabíjecí stanice musí splňovat režim mezinárodní normy IEC 61851-1 a musí mít stejný typ zásuvky (typ 2 IEC62196), tedy musí být interoperabilní. Pokud se týká tranzitu s elektroauty, u zimní cesty do Alp je tedy třeba počítat se značnou rezervou pro sněžení a celkově špatné počasí, popř. i pro dopravní zácpy. Existují mapy a stránky (např. https://fdrive.cz/mapa-nabijecich-stanic), které uvádějí nabíjecí místa v oblasti Vašeho tranzitu na dovolenou. Tyto portály jsou zásadním referenčním bodem pro majitele elektrických vozidel. V rámci dále nejednou nabízeného ubytování v „privátních apartmánech“ je zpravidla zahrnuta většina apartmánů v daném středisku, tedy i ty, které jsou nabízeny i jmenovitě v rámci některých residencí. Cestovní kancelář nemůže také vždy zcela ovlivnit uvedení a ukončení provozu některých služeb vypsaných u jednotlivých středisek a ubytovacích kapacit, které jsou zpravidla realizovány jen v hlavní sezóně. Může se tak stát, že v porovnání s hlavní turistickou sezónou, ke které se vztahují i všechny informace v katalogu uvedené, některé služby fungovat nebudou. V rámci jednotlivých středisek se jedná např. o služby typu skibusu, městského bazénu, kluziště či nočního lyžování a u ubytovacích kapacit o služby jako piano bar, animační programy, masáže apod., tedy řekněme o služby jen druhořadé (podrobnější informace Vám samozřejmě rádi podáme na vyžádání). Pevně však věříme, že Vás tato „menší nejistota“ od Vaší dovolené v předmětných termínech neodradí a že se naopak, i s ohledem na výrazně nižší ceny, setká s Vaším pochopením. Zájem o veškeré služby či nabídky, které jsou nabízeny zdarma nebo fakultativně za příplatek splatný v místě pobytu (např. dětská postýlka, ložní prádlo, pobyt s domácím zvířetem, …), je nutno uvést na smlouvu o zájezdu již při objednání zájezdu, jinak nemusejí být ubytovatelem akceptovány. Dětské postýlky jsou standardně určeny dětem do nedovršených 2 let, v případě zájmu o dětskou postýlku pro dítě starší (max. však do 3 let) se na toto informujte předem. Dětská postýlka není zpravidla možná nad rámec plného obsazení apartmánu / pokoje. U dětských koutků zpravidla platí omezení jejich využívání nejen určitou věkovou hranicí, ale i pevně vypsanými hodinami jejich provozu. U některých ubytovacích kapacit jsou pod pojmem TV sat. míněny i TV kabelové. Pokud je v ubytovací kapacitě k dispozici wi-fi připojení, nelze klientovi garantovat kvalitu signálu po celý den, zvláště pak v exponovaných hodinách a ani v celém objektu.

Samostatnou kapitolou je též topení. Zcela standardní maximální teplota, na kterou jsou pokoje a apartmány vytápěny, je v rozmezí od 19 do 23 °C a vytápění na teplotu vyšší buď vůbec není možné, nebo je za příplatek. Kvůli praxi vytápět oproti ČR na znatelně nižší teplotu jsou místní obyvatelé zvyklí na poměrně teplé domácí oblečení, nechápou proto zcela nároky našich lyžařů. V této souvislosti je třeba poukázat na fakt, že při souběhu nízkých venkovních teplot a nevětrání vnitřních prostor se současným sušením množství vlhkých lyžařských svršků může dojít k poměrně rychlému objevení se plísně i u takových ubytovacích kapacit, které jsou vytápěny ve standardním režimu a objekt je konstrukčně zcela v pořádku. V posledních letech též zcela vymizela možnost kouření v rámci interiérů a společných prostor ubytovacích kapacit. Daná pravidla v tomto ohledu je vždy nutno respektovat.

Není-li u jednotlivého zájezdu stanoveno jinak, neposkytuje cestovní kancelář žádný program v místě pobytu.

Upozorňujeme, že jelikož CK samozřejmě nemůže ovlivnit klimatické podmínky, nemůže nést ani odpovědnost za jejich dopady; technické zázemí zimních středisek je dimenzováno na běžné zimní podmínky, tj. nelze po provozovatelích spravedlivě požadovat např. provoz lanovek ve vichřici, dokonalou úpravu tratí při sněhových kalamitách či výrobu dostatečného množství umělého sněhu při vysoce plusových teplotách.

Tiskové chyby v katalogu a na webu jsou vyhrazeny.

Pasy, víza

Naše CK nabízí časově omezené turistické pobyty, pro občany ČR i jiných členských zemí EU z toho vyplývá, že před cestou do členské země EU a Švýcarska netřeba řešit víza (není-li na turistický pobyt bezprostředně navázáno dlouhodobým pobytem v cílové zemi, např. za účelem pracovním či studijním). I přes výše uvedené doporučujeme občanům členských států EU, aby si před cestou ověřili u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, zda se podmínky pro vstup a pobyt nezměnily. Občanům nečlenských zemí EU doporučujeme, aby si před cestou ověřili u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu podmínky pro vstup a pobyt pro občany jejich domovského státu. Bližší informace / odkazy naleznete zde.

S ohledem na skutečnost, že námi nabízené země jsou signatáři Schengenské dohody stejně jako Česká republika, nejsou pro občany ČR v současné době vyžadovány žádné zvláštní vízové požadavky pro vstup do těchto států. Pro vstup a pobyt na území cizího státu však musejí osoby splňovat podmínky stanovené zákony každého cizího státu. Cestovní kancelář doporučuje klientům, aby si před cestou ověřili u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, zda se podmínky pro vstup a pobyt nezměnily. V souvislosti se vstupem ČR do Evropské unie se každý státní příslušník ČR může dovolávat práva pobytu v jiném členském státě EU (tzv. volný pohyb osob). Právo pobytu může být omezeno pouze v případech odůvodněných veřejným pořádkem, veřejnou bezpečností nebo ochranou zdraví. Občan České republiky nemá v rámci turistického pobytu v zemích EU přihlašovací povinnost, při turistických pobytech ve Švýcarsku do 90 dnů není třeba zvláštního povolení ani přihlášení. Každý cestující je osobně odpovědný za dodržování pasových, celních, zdravotních a dalších předpisů země, do které cestuje, a rovněž tak i za platnost svých cestovních dokladů podle předpisů ČR. Veškeré náklady, které vzniknou nedodržením těchto předpisů, nese cestující. K vycestování do států Evropské unie lze kromě platného cestovního pasu použít i platný občanský průkaz. Vzhledem k tomu, že Švýcarsko není členským státem EU, doporučujeme do tohoto státu použít platný cestovní pas (u osob starších 15 let však stačí v současné době platný český občanský průkaz, ale pouze jde-li o nový typ se strojově čitelnou zónou – starší typy však dnes platí již pouze na základě výjimky pro občany ČR narozené před 1. 1. 1936; osoby mladší 15 let musejí mít platný cestovní pas). Současně upozorňujeme, že děti do 15 let musí mít při cestách do zahraničí vlastní cestovní pas.

Zdravotní požadavky

Naše CK nabízí turistické pobyty do zemí, kde pro občany ČR i jiných členských zemí EU není požadováno povinné očkování před cestou. Ministerstvo zahraničních věcí České republiky doporučuje dodržení tohoto desatera pravidel: www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/uzitecne_informace_pri_cestach/desatero_na_cesty.html

Pro případ nutného standardního ošetření občana ČR v době jeho přechodného pobytu ve státech EU je nezbytné předložit „Evropský průkaz zdravotního pojištění“ (tj. v pravém rohu v poli s hvězdičkami s označením CZ) a platný doklad totožnosti.

Zákazník je obeznámen a výslovně souhlasí s tím, že v destinaci mohou být zavedena protiepidemická opatření, jež mohou mít vliv na rozsah a kvalitu poskytovaných služeb. Zákazník se zavazuje dodržovat veškerá hygienická opatření požadovaná dodavatelem služeb. Epidemiologická situace se může dynamicky měnit, nelze vyloučit např. zavedení povinných testů apod.

COVID omezení

Zákazník je obeznámen a výslovně souhlasí s tím, že v destinaci mohou být zavedena protiepidemická opatření, jež mohou mít vliv na rozsah a kvalitu poskytovaných služeb (např. mohou nastat situace, kdy lyžařské středisko bude nuceno omezit kapacitu na sjezdovkách). Zákazník se zavazuje dodržovat veškerá hygienická opatření požadovaná dodavateli služeb (tj. poskytovateli ubytovacích služeb, dopravních služeb, stravovacích služeb, provozovateli sjezdovek atd.) a veškerá relevantní opatření platná v dané destinaci. Epidemiologická situace se může dynamicky měnit, nelze vyloučit např. opětovné zavedení povinných testů apod.

V době přípravy tohoto katalogu se však jeví jako velice pravděpodobné, že vstup do lyžařských areálů nebude nijak omezen.

Doprava

Vlastní doprava

Vy, kteří jste se rozhodli pro dopravu vlastním vozem, můžete samozřejmě počítat s tím, že Vás před cestou vybavíme podrobnými odjezdovými pokyny s informacemi o doporučených trasách, případných omezeních, povinných poplatcích, cenách pohonných hmot mimo území ČR / SR a plánkem či přesným popisem cílového místa. Tyto odjezdové pokyny se snaží na veškeré změny (poplatků, dopravního značení, uzavírky...) co nejflexibilněji reagovat, nelze je však garantovat a případně takto vzniklé dodatečné náklady kompenzovat. Pro jednoduchost utvoření Vaší představy o vzdálenostech a základních trasách z ČR / SR jsme tyto informace umístili vždy i na úvodní stranu každého lyžařského střediska. Podrobnější informace naleznete též na úvodní stránce některých hlavních oblastí. Již nyní si Vás dovolujeme upozornit, že výše zmíněné doporučené trasy vycházejí z našich dlouholetých zkušeností a častokrát se rozcházejí s trasami doporučovanými GPS navigacemi. Důvod je prostý - některé GPS navigace bohužel ještě nemají předvolené zimní uzávěry některých horských průsmyků a také nedokáží objektivně zhodnotit kvalitu, převýšení a tedy i „řidičskou“ náročnost některých silničních tahů. V případě pozdního příjezdu by měl klient volat číslo na naši dispečinkovou službu uvedené v pokynech na cestu. Vyloučí se tak riziko velmi nepříjemné situace, kdy by se klienti nemohli v pozdních hodinách dostat na ubytování včas, a bylo jim proto zrušeno.

Autobusová doprava

Autobusová doprava je v zimní sezóně 2023 / 2024 zajišťována velkokapacitními vozy zahraniční výroby průměrného stáří 4 roky. Všechny autobusy jsou vybaveny bezpečnostními pásy a systémy ABS, ESP a SPA (Lane Assist), mají polohovatelná sedadla vyjíždějící do uličky a na palubě jsou většinou k dispozici teplé nápoje jako káva nebo čaj. Ve většině autobusů je dostupné Wi-Fi připojení k internetu (150 MB / osoba - služba dostupná v závislosti na pokrytí sítě mobilním operátorem). S odbavením pomohou zkušení a příjemní řidiči.

Předem si Vás dovolujeme upozornit, že z důvodu velkého počtu vypsaných nástupních míst mohou být svozy při cestě tam a rozvozy při cestě zpět zabezpečeny i dalšími autobusy, mikrobusy a osobními vozy (ve zcela výjimečných případech, kdy rentabilita a komplikovanost svozu neumožní jiné řešení, připouštíme též použití autobusové či vlakové linkové dopravy), a že zde tedy existuje i možnost přestupů po trase. Jedná se zejména o přestupy v Praze, Brně a Plzni a taktéž o přestupy při rozvozech a svozech v rámci jednotlivých lyžařských středisek, kde pro tento účel mohou být využity stejné dopravní prostředky jako při svozech a rozvozech v rámci ČR. Garantujeme, že každý autobus zaváží maximálně 2 střediska (pouze ve výjimečných případech 3), klienti se tedy vyhnou nepříjemnému zdržení při rozvozu do všech destinací na trase. Se systémem „svozů a rozvozů“ úzce souvisí i možné časové prodlevy, kdy „jeden autobus čeká na druhý“. Jen ve výjimečných případech však jsou tyto prodlevy delší než 45 minut.

Vzhledem k celé řadě nepříjemných zkušeností z let minulých, vzhledem k limitovanému zavazadlovému prostoru autobusů, vzhledem k zajištění určité kultury cestování a zejména vzhledem k nutnosti dodržování mezinárodně platných předpisů o provozní hmotnosti autobusů ošetřujících jejich přetěžování je omezena horní hranice hmotnosti přepravovaných zavazadel. Každý účastník autobusového zájezdu má nárok na přepravu jednoho hlavního zavazadla do hmotnosti 25 kg (případně zavazadla do 20 kg a tašky na lyžařské boty), jednoho příručního zavazadla do hmotnosti 5 kg a jednoho páru lyží či jednoho snowboardu, přičemž lyže i snowboardy musí být přepravovány ve vaku na tyto účely určeném. Další zavazadla je možné přepravovat jen po předchozí dohodě, a to za příplatek uvedený v ceníku dopravce (např. další lyže či snowboard - 690 Kč). V případě, že u některého zákazníka bude překročen výše uvedený hmotnostní limit přepravovaných zavazadel, mají řidič autobusu či zástupce cestovní kanceláře právo některé/některá z jeho zavazadel z přepravy vyloučit. Přeprava zvířat není možná. Každý cestující je povinen si za asistence řidiče svá zavazadla naložit do autobusu, v případě přestupu po trase si je přeložit a v cílovém místě si zavazadla převzít. Cestovní kancelář ani dopravce nepřebírají odpovědnost za případnou záměnu přepravovaných zavazadel a, s výjimkou přepravy samotné, také za jejich ztrátu.

Dále upozorňujeme, že WC v autobusech (v těch, které ho mají) jsou ve většině případů v zimním období mimo provoz. Důvodem jsou zejména teploty pod bodem mrazu a ve většině horských středisek zákaz jejich vyprazdňování. Příprava zasedacího pořádku v autobuse je plně v kompetenci dopravce, který samozřejmě přihlíží k Vašim konkrétním požadavkům, ale přesně požadovaná místa nemůže garantovat. Všichni účastníci autobusové dopravy jsou z bezpečnostních důvodů povinni dbát pokynů řidičů či technického doprovodu. Ve všech autobusech platí zákaz kouření, vyhrazujeme si taktéž právo vyloučit ze zájezdu podnapilé osoby, osoby pod vlivem omamných látek i osoby chovající se vulgárně (a to i slovně) vůči ostatním zákazníkům, řidičům či průvodcům, a to bez nároku na vrácení zaplacené ceny zájezdu či jakoukoli jinou náhradu. Každý cestující je také odpovědný za dodržování všech celních a právních předpisů cílové země zájezdu i všech zemí tranzitních. Dále upozorňujeme, že cestovní kancelář negarantuje hlídání zavazadel před ubytováním v příjezdový den a po ukončení ubytování v odjezdový den a že trasa autobusu nemusí být vždy zcela shodná s doporučenými trasami z ČR vypsanými vždy na úvodní stránce každého střediska, u kterého je autobusová doprava nabízena. V průběhu cesty jsou, cca po každých 3 až 4 hodinách jízdy, prováděny povinné bezpečnostní přestávky. Údaje o trase a přesné charakteristice cesty jsou v kompetenci dopravce, jenž je může v průběhu zimní sezóny měnit v závislosti na aktuální dopravní situaci a sjízdnosti silnic na trasách do destinací.

Autobusová doprava ucelených skupin od 20 osob je zajišťována z jakéhokoli místa na území ČR a autobusová doprava ucelených skupin pronajímajících si celý autobus může být vzhledem k odjezdovým časům, trase i programu po vzájemné dohodě upravena dle přání objednavatele. V případě Vašeho zájmu o jiné nástupní místo, než které je níže uvedeno, se na toto informujte v cestovní kanceláři. Bude-li změna trasy možná, rádi Vám vyjdeme vstříc. Pokud by doprava z Vámi požadovaného místa možná byla a představovala by zvýšení nákladů na přepravu, nabídneme Vám tuto službu za adekvátní příplatek. Ceny autobusové dopravy a příplatky za svozy u autobusové dopravy z různých nástupních míst v ČR jsou uvedeny v následujícím odstavci „nástupní místa a cena svozu po ČR“.

U autobusové dopravy do zimních středisek Francie zavedeme v případě nutnosti a za účelem ochrany zdraví našich klientů některá opatření reflektující aktuální epidemiologickou situaci. Čerpáno ze zkušeností minulých sezón se může jednat především o požadavek na potvrzení o dokončeném očkování, o platný test pro neočkované osoby, o povinnost respirátorů na palubě apod. Samozřejmostí je dezinfekce našich autobusů před každou jízdou, a to i v cílové destinaci. Dezinfekční prostředky, stejně jako rezervní respirátory, budou připraveny pro naše klienty přímo na palubě. V případě změn v podmínkách cestování budeme klientům odesílat informační SMS nebo je bude informovat delegát v místě. Naši klienti tak nebudou muset sledovat aktuální dění v zahraničí. O všem je budeme informovat přímo my.

Během sezóny se mohou objevovat lokální omezení autobusové dopravy, na ně budeme adekvátně a bez zbytečného odkladu reagovat, klientům poskytneme standardní servis s přihlédnutím k nutnosti zvýšených hygienických opatření. V případě, že se podmínky budou vyvíjet a měnit, budeme klientům průběžně aktualizace zasílat.

Klienti jsou oprávněni se dovolávat svých práv dle závazných pravidel pro autobusovou dopravu v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 181/2011, a to přímo u autobusového dopravce, zejména pokud jde o zákaz diskriminace cestujících, práva cestujících v případě nehody, k níž došlo v souvislosti s autobusovým provozem a jejímž důsledkem je úmrtí nebo zranění cestujících či ztráta nebo poškození zavazadel.

Podrobnější informace k autobusové dopravě

Ne ke každé ubytovací kapacitě se dá zajet autobusem, ne ke každé je vhodné zajíždět v návaznosti na další trasu nebo na časovou náročnost s tím spojenou. Na následujících „popisových“ stránkách proto najdete ubytovací kapacity označené piktogramem autobusu. Pevně věříme, že význam piktogramu je zcela jasný - u ubytovacích kapacit s piktogramem autobusu je autobusová doprava zajišťována. Naší snahou je co nejbližší příjezd k dané ubytovací kapacitě, avšak, logicky, vždy dle dopravních možností pro autobus. V souvislosti s uvedeným si Vás ještě dovolujeme upozornit na význam odstavců „podrobnější informace k autobusové dopravě“ viz níže, ve kterých si je nutno každý termín pobytu vypsaný u ceníku každé konkrétní ubytovací kapacity zkonfrontovat se zde vypsaným odjezdovým dnem autobusové dopravy. Prvním důvodem je skutečnost, že pobytové termíny jsou zpravidla vypsány po celou zimní sezónu a autobusová doprava jen v termínech některých (například k pobytům vánočním a silvestrovským není autobusová doprava vypsána u žádného střediska).

Jednotlivá střediska / odjezdové dny z ČR:

středisko /odjezd základní cena bez příplatku za vybrané svozové místo 08.12.23 05.01.24 12.01.24 19.01.24 26.01.24 02.02.24 08.03.24 15.03.24 22.03.24 29.03.24
Alpe d’Huez 3 390 Kč --- ano ano ano ano ano ano ano ano ---
Auris en Oisans 3 390 Kč --- ano ano ano ano ano ano ano ano ---
La Plagne 3 190 Kč --- ano ano ano ano ano ano ano ano ---
La Rosière 3 190 Kč --- ano ano ano ano ano ano ano ano ---
Les 2 Alpes 3 390 Kč --- ano ano ano ano ano ano ano ano ---
Les Arcs 3 190 Kč --- ano ano ano ano ano ano ano ano ---
Les Menuires 3 190 Kč ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano
Les Orres 3 390 Kč ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano
Méribel / Mottaret 3 190 Kč --- ano ano ano ano ano ano ano ano ---
Oz en Oisans 3 390 Kč --- ano ano ano ano ano ano ano ano ---
Puy St. Vincent 3 390 Kč --- ano ano ano ano ano ano ano ano ano
Risoul / Vars 3 390 Kč ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano
Serre Chevalier 3 390 Kč ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano
Tignes 3 190 Kč ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano
Val Cenis 3 190 Kč --- ano ano ano ano ano ano ano ano ---
Val Thorens 3 190 Kč ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano
Valmeinier 3 190 Kč --- ano ano ano ano ano ano ano ano ---

Svozové trasy:

Nástupní místa a cena svozu po ČR:

(příplatek k základní ceně dopravy uvedené u každého střediska obsluhovaného autobusovou dopravou viz výše):

0 Kč / os. Beroun (čerpací stanice ÖMV na dálnici D5), Plzeň, Praha, Rozvadov
490 Kč / os. Jednotlivé svozy budou realizovány při naplnění podmínky minimálního počtu účastníků, kterým jsou 5 osob / svozové místo: Benešov, České Budějovice, Hradec Králové, Chomutov, Liberec, Mladá Boleslav, Most, Pardubice, Poděbrady, Tábor, Teplice, Ústí nad Labem
590 Kč / os. Jednotlivé svozy budou realizovány při naplnění podmínky minimálního počtu účastníků, kterým jsou 5 osob / svozové místo: Brno, Jihlava (čerpací stanice ÖMV na dálnici D1)
690 Kč / os. Jednotlivé svozy budou realizovány při naplnění podmínky minimálního počtu účastníků, kterým jsou 5 osob / svozové místo: Olomouc, Ostrava

Důležité upozornění:

Cestovní kancelář si vyhrazuje právo na změnu nástupního místa v případě, že o nástupní místo neprojeví zájem min. 5 osob, nebo z technických a organizačních důvodů. V takovémto případě nabídne cestovní kancelář zákazníkovi alternativní nástupní místo proti poskytnuté slevě z ceny autobusové přepravy ve výši příplatku za příslušné nástupní místo.

Časový harmonogram autobusové dopravy:

Odjezd z ČR v pátek dle svozového místa v poledních až podvečerních hodinách (např. Praha v 19.30), příjezd do pobytového místa v sobotu zpravidla mezi 11. a 15. hodinou, odjezd z pobytového místa následující sobotu zpravidla mezi 14.30 a 19. hodinou, návrat do ČR v neděli v dopoledních až odpoledních hodinách (Praha zpravidla okolo 10.00); při čekání na ostatní autobusy ve svozových místech (Moûtiers, Briançon či Chambéry) je třeba zpravidla počítat s delší pauzou, kterou můžete využít na nákup v obchodním centru. Výše uvedené časy jsou pouze předběžné. Přesný čas a místo odjezdu z ČR obdrží klient v odjezdových pokynech 7 dní před prvním dnem zájezdu.

Ubytování

Termíny pobytu a časy začátku / konce ubytování

U zájezdů je v tabulkové ceně zahrnuto ubytování většinou na 7 nocí, nástupním i posledním dnem pobytu je sobota či neděle. U pobytů s vlastní dopravou je možné nastoupit ubytování v první den pobytu až v odpoledních či večerních hodinách, zpravidla po 16. až 18. hodině a nejpozději do 19. až 23. hodiny dle pravidel ubytovací kapacity. Pozdní příjezdy po 19. hodině jsou v některých případech zpoplatněny. V případě příjezdu po 23. hodině není možné garantovat Vaše ubytování. U pobytů s autobusovou dopravou je ubytování zabezpečováno přednostně dle organizačních možností cestovní kanceláře / konkrétní ubytovací kapacity, nejpozději však jako při dopravě vlastní. Ubytování musí být ukončeno v poslední den pobytu v ranních či dopoledních hodinách, zpravidla do 9. až 10. hodiny, ne však před 7. až 9. hodinou. U pobytů s vlastní dopravou si lze samozřejmě individuálně domluvit i odjezd v den dřívější, i zde je však nutno časově se přizpůsobit možnostem cestovní kanceláře / provozní době recepce konkrétní ubytovací kapacity či možnostem ubytovatele. I takovéto brzké odjezdy mohou být v některých výjimečných případech zpoplatněny. Přesné informace k Vámi zvolené ubytovací kapacitě obdržíte v odjezdových pokynech, na vyžádání Vám je však rádi poskytneme i předem.

Ubytování

Kvalitativní kategorii ubytovacích kapacit na našich stránkách značí tři symboly. Symbolem hvězdičkahvězdičkahvězdičkahvězdičkahvězdičkahvězdička a hvězdičkahvězdičkaS až hvězdičkahvězdičkahvězdičkahvězdičkaS jsou označeny kapacity, u kterých je toto označení oficiální, tedy od příslušného orgánu mají, dle místně platných kritérií, přidělené hodnocení kvality v určité výši s jeho označením příslušným počtem hvězdiček, když jejich vyšší počet adekvátně představuje i vyšší kvalitu. Celá řada ubytovacích kapacit však takovéto hodnocení postrádá, respektive jsou ubytovacími subjekty, u kterých se hodnocení hvězdičkami oficiálně nepoužívá. A právě u těchto jsme použili hodnocení naše, hodnocení od hvězdička do hvězdičkahvězdičkahvězdičkahvězdičkaS, když kritéria pro jejich přidělení jsme se snažili zachovat obdobná s hodnotícími kritérii oficiálních orgánů v příslušné oblasti.

Přestože jsme se snažili typy a vybavenost všech jednotlivých ubytovacích jednotek popsat co možná nejpřesněji, jsou i tak, ve výjimečných případech, drobné odlišnosti možné (atypické apartmány či pokoje z hlediska skladby a charakteru jednotlivých lůžek, oddělení některých místností např. jen nábytkovou stěnou, chybějící trezor v jednom pokoji z celého hotelu, speciální apartmán pro vozíčkáře, který nemá zástěny sprchového koutu, …) a cestovní kancelář nemůže přidělení odlišné typologie vždy zcela ovlivnit. Současně upozorňujeme, že uvedené údaje o prostornosti jednotlivých ubytovacích jednotek mají charakter jen informativní a od skutečnosti se mohou, ve výjimečných případech, lišit i o více než 10 %. Dále upozorňujeme, že apartmány umístěné v jednom domě nemusí mít totožné vybavení např. vybavení kuchyňské linky, stejný typ dek / peřin atd. Samostatnou kapitolou jsou v tomto ohledu popisy privátních apartmánů a více ubytovacích kapacit / residencí prodávaných pod jedním „obecným“ názvem. Zde berte popis apartmánů opravdu spíše jako orientační, protože vzhledem ke skutečnosti, že se častokrát jedná i o několik stovek bytů různých majitelů, popis přesně charakterizující všechny možné alternativy skladby a charakteru lůžek, polohy, prostornosti, vybavenosti atd. je doslova nevytvořitelný. U popisů kapacit je také občas používán termín „kabina“. Daleko častější je tento fenomén ve Francii. Jedná se o malou ložnici, která je zpravidla bez okna, častokrát je řešena jako dřevěná vestavba a oddělená nemusí být vždy dveřmi, ale třeba jen závěsem, zašupovací stěnou či také nemusí být oddělena vůbec.

Upozorňujeme, že některé nadstandardní typologie hotelových pokojů, např. tzv. „Family pokoje“, mohou podléhat podmínce obsazenosti jistým minimálním počtem osob.

Setkáváme se i s pokoji/apartmány označenými např. 2+1 či 2+2, kde druhé číslo znamená počet lůžek obsaditelných pouze dětmi do určitého věku, resp. osobami do určité tělesné výšky.

Ubytování infanta (dítěte nedovršených 2 let věku, ve výjimečných případech u některých ubytovacích kapacit dítě do věku 3 nebo 4 let), bez ohledu na to, zda spí v dětské postýlce či nikoli, není zpravidla možné nad rámec plného obsazení pokoje / apartmánu. V případě požadavku ubytování „infanta“ nad rámec maximální obsazenosti je třeba se striktně řídit informacemi uvedenými pod ceníkem u každé kapacity v bodu „děti do 2 let nad rámec maximální obsazenosti“. Tato služba je vždy na vyžádání, a to před potvrzením smlouvy o zájezdu.

Základní popis pokojů

Standard 1
pokoj s 1 samostatným lůžkem, sociální zařízení zpravidla se sprchou

Standard 2
pokoj s manželskou postelí či 2 samostatnými lůžky, sociální zařízení zpravidla se sprchou

Standard 3
pokoj s manželskou postelí a 1 samostatným lůžkem či se 3 samostatnými lůžky, sociální zařízení zpravidla se sprchou

Standard 4
pokoj se 2 manželskými postelemi či s manželskou postelí a 2 samostatnými lůžky či se 4 samostatnými lůžky, sociální zařízení zpravidla se sprchou

Převážnou většinu podstatných odlišností od základního popisu pokojů i případné další specifikace, upřesnění či i další nabízené typy naleznete u každé konkrétní ubytovací kapacity (jedná se například o upřesnění charakteru 3. a 4. lůžek, přítomnost balkonu, všechna sociální zařízení s vanou, nemožnost manželské postele v rámci dvoulůžkového pokoje, nabídku nadstandardních pokojů apod.).

Speciálním piktogramem máme označeny ubytovací kapacity přizpůsobené pro pobyty osob s omezenou schopností pobytu. Až na řídké výjimky však takováto bezbariérová úprava prostor platí jen pro vybrané pokoje či apartmány, nikoliv pro celý objekt. V každém případě je nutno vždy předem ověřit konkrétní podmínky v předmětné ubytovací kapacitě, s přihlédnutím k povaze handicapu příslušného klienta.

Závěrečný úklid

V kontextu sanitární situace je nově u některých ubytovacích kapacit apartmánového typu zahrnut závěrečný úklid v základní ceně zájezdu a apartmány jsou zároveň i profesionálně dezinfikovány (viz informace u jednotlivých kapacit). V ubytování, ve kterém není již závěrečný úklid zahrnut v základní ceně zájezdu, může být vypsán i za povinný či fakultativní příplatek (v Kč při úhradě v ČR, resp. v příslušné zahraniční měně při úhradě v místě pobytu) nebo si klienti provádějí závěrečný úklid sami. Jak je to se závěrečným úklidem u každé konkrétní ubytovací kapacity, jednoznačně vyplývá z jejího ceníku, resp. z informací u něho uvedených, když, jedná-li se o závěrečný úklid ve formě povinného příplatku, je toto vždy specifikováno výslovně, zatímco v případě, kdy o závěrečném úklidu výslovně hovořeno není, má se za to, že si závěrečný úklid provádějí klienti sami. I za předpokladu, že závěrečný úklid je zahrnut v ceně zájezdu, případně je hrazen formou fakultativního či povinného příplatku, je zapotřebí provést běžný úklid typu zametení podlahy, vynesení odpadkového koše atd. a především kuchyňskou linku zanechat v absolutním pořádku včetně odmražené lednice, umytého nádobí apod. U některých ubytovacích kapacit si lze úklid kuchyňské linky extra fakultativně připlatit. Dovolujeme si upozornit na skutečnost, že informace uvedené na těchto stránkách reflektovaly stav k době jeho přípravy a že tudíž mohou nastat případné změny úhrad v místě pobytu třeba již i pro nadcházející zimní sezónu.

Kauce za apartmán

Již nyní si Vás dovolujeme upozornit, že v případě ubytování v apartmánech se v převážné většině případů na místě skládá vratná kauce, především jako jistina za nepoškození jeho zařízení a vybavení, případně ve vztahu k závěrečnému úklidu (viz předcházející odstavec). Výše kauce je různá a závisí na zvyklostech dané destinace i konkrétní ubytovací kapacitě. Kauce se pohybuje zpravidla v rozmezí od 300 do 500 € . Stále přibývá i ubytovacích kapacit, u kterých lze kauci skládat platební kartou či pouze jejím prostřednictvím (formou tzv. předautorizace, kterou si ubytovatel ověřuje platnost karty a dostatek prostředků na ní pro případné krácení kauce - částka může být blokována až 31 dnů, přičemž tuto skutečnost nejsme schopni nikterak ovlivnit). Při předání pokoje/apartmánu v neporušeném a případně uklizeném stavu (dle konkrétních podmínek) bude kauce vrácena zpět, resp. předautorizace nebude uplatněna. Přesné informace k Vámi zvolené ubytovací kapacitě naleznete v ceníku.

Pobytové taxy

Ve Francii je pobytová taxa zavedena ve všech turistických střediscích. U některých kapacit je již taxa v ceně zájezdu zahrnuta, u jiných je ale splatná až v místě formou povinného příplatku, když informaci o tom, jak tomu u každé konkrétní ubytovací kapacity je, naleznete u jejího ceníku. Dovolujeme si upozornit na skutečnost, že informace v tomto katalogu uvedené reflektovaly stav k době jeho přípravy, a že je tudíž nutno počítat s možností změny, jelikož výše pobytové taxy jsou měněny konkrétním samosprávním celkem nezávisle na vůli cestovní kanceláře.

Ceny/Smlouvy/Pojištění

Cena zahrnuje

Odstavec s tímto názvem, respektive odstavec s názvem jemu obdobným (např. „cena na osobu zahrnuje“) naleznete u každého ceníku ubytovací kapacity na www.nev-dama.cz.

Cena zájezdu, garance ceny

Ceny zájezdů v tomto katalogu jsou uváděny v českých korunách (Kč), není-li specifikováno jinak. Obsahují-li ceny zájezdů v tomto katalogu skipas (jde tedy o tzv. balíček ubytování se skipasem), platí pro skipas ačkoli je zakoupený za Kč naším prostřednictvím všeobecné obchodní podmínky provozovatele, naše CK je zde totiž pouhým prostředníkem při prodeji. Případné spory z užití sjezdovek a přepravních zařízení tudíž podléhají zahraniční jurisdikci a řídí se místním platným právem a všeobecnými obchodními podmínkami provozovatele přepravních zařízení a sjezdovek.

Smluvní vztah, smlouva o zájezdu

Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří a zákazníkem se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) a zákona č. 159/1999 Sb. (zákon o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu) - oba v platném znění. Smlouva o zájezdu se uzavírá mezi cestovní kanceláří (pořadatelem zájezdu) a zákazníkem v písemné nebo ústní formě, obsahuje specifikaci zájezdu, práva a povinnosti smluvních stran a případně další smluvní ujednání. Před uzavřením smlouvy o zájezdu je zákazník obeznámen s formulářem s informacemi k zájezdu. Pokud je smlouva o zájezdu uzavřena ústně nebo on-line, vydá cestovní kancelář zákazníkovi potvrzení o zájezdu. Nabídka zájezdů CK na internetových stránkách CK je výzvou k podávání nabídek a objednávka služeb se považuje za návrh k uzavření smlouvy o zájezdu. CK tímto vylučuje aplikaci ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku. Smlouva může být uzavřena přímo v cestovní kanceláři nebo prostřednictvím jejího obchodního zástupce (provizní prodejce, další cestovní kancelář či agentura), který jedná na základě a v mezích uzavřené obchodní smlouvy či udělené plné moci. V případě, že je pro daný zájezd stanoven minimální počet osob, je tato informace vždy uvedena u příslušné ubytovací kapacity, resp. typu zájezdu.

Cestovní kancelář informuje zákazníky, že další skutečnosti týkající se zájezdů, jakož i práv a povinností účastníků smlouvy o zájezdu, jsou uvedeny ve Všeobecných podmínkách prodeje zájezdů DER Touristik CZ a.s. jakožto majitele obchodní značky a ochranné známky NEV-DAMA, jejichž znění je dostupné na www.nev-dama.cz. Všeobecné podmínky prodeje zájezdů DER Touristik CZ a.s. rovněž tvoří nedílnou součást smlouvy o zájezdu.

Zákazníkem je osoba, která má v úmyslu uzavřít nebo uzavře s cestovní kanceláří smlouvu o zájezdu, nebo osoba, v jejíž prospěch byla smlouva uzavřena, anebo osoba, které byla smlouva postoupena.

Cestovní pojištění

V cenách zájezdů není zahrnuto žádné cestovní pojištění. Jeho vyřízení Vám můžeme nabídnout naším prostřednictvím (včetně pojištění storna zájezdu), nebo se obraťte přímo na některou z pojišťoven. Nesjednáním pojištění přebírá zákazník plnou odpovědnost za důsledky škod vzniklých v souvislosti s neuzavřením tohoto pojištění. Po uzavření smlouvy o zájezdu není možné změnit typ nebo rozsah pojištění.

Povinné smluvní pojištění dle zákona č. 159/1999 Sb.

Pro případ úpadku cestovní kanceláře vystavila banka Raiffeisenbank a. s., IČO: 49240901, se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4 platební bankovní záruku k zaplacení nároků vzniklých v souvislosti s úpadkem cestovní kanceláře. Potvrzení o platné bankovní záruce je aktuálně dostupné na internetu (www.nev-dama.cz), informace je rovněž k dispozici ve všech provozovnách naší cestovní kanceláře a u autorizovaných prodejců naší cestovní kanceláře. Doklad o bankovní záruce bude zákazníkovi vydán spolu se smlouvou o zájezdu či potvrzení o zájezdu.

Další informace

Děkujeme

V tomto krátkém odstavci nám dovolte vyjádřit naše poděkování společnostem a osobám, kteří se spolupodíleli na přípravě tohoto katalogu, respektive na dodání potřebných informačních materiálů v katalogu použitých. Jedná se zejména o místní turistické kanceláře či společnosti spravující lyžařské areály v rámci jednotlivých středisek. Děkujeme.

Copyright

Veškerý obrazový materiál i další údaje v katalogu uvedené podléhají ochraně dle příslušných předpisů práva duševního vlastnictví a jakékoli jejich využití nad rámec povolený právními předpisy je možné jen po předchozí dohodě s cestovní kanceláří či s příslušnou třetí osobou, které taková práva náleží.

Informace v katalogu a ceníku

Protože se katalogy a weby připravují mnoho měsíců před začátkem Vaší dovolené, může dojít v mezidobí ke změnám místních poměrů např. v důsledku přestaveb, popř. přístaveb, adaptací nebo podobně, a proto se katalogové fotografie mohou ve výjimečných případech odchylovat od skutečné situace. Veškeré údaje o službách, cenách a cestovních podmínkách obsažené v katalogu, webu a ceníku NEV-DAMA odpovídají informacím známým v době přípravy katalogu a DER Touristik CZ a. s., držitel obchodní značky NEV-DAMA, si vyhrazuje právo na jejich změnu. Zakreslení hotelů v pobytových oblastech v katalogu a na webu má pouze informativní charakter.

×

Abychom Vám mohli spravovat Vaše oblíbené zájezdy je nutné se registrovat a nebo přihlásit

Nebo se můžete zaregistrovat Zapomněli jste přihlašovací údaje?