NEV-DAMA a.s.

  • Hlavní stránka
  • Důležité informace k zájezdům do Rakouska, Švýcarska a Německa

Důležité informace k zájezdům do Rakouska, Švýcarska a Německa

Základní informace

COVID omezení

Zákazník je obeznámen a výslovně souhlasí s tím, že v destinaci mohou být zavedena protiepidemická opatření, jež mohou mít vliv na rozsah a kvalitu poskytovaných služeb (např. mohou nastat situace, kdy lyžařské středisko bude nuceno omezit kapacitu na sjezdovkách). Zákazník se zavazuje dodržovat veškerá hygienická opatření požadovaná dodavateli služeb (tj. poskytovateli ubytovacích služeb, dopravních služeb, stravovacích služeb, provozovateli sjezdovek atd.) a veškerá relevantní opatření platná v dané destinaci. Epidemiologická situace se může dynamicky měnit, nelze vyloučit např. opětovné zavedení povinných testů apod.

V době přípravy tohoto katalogu se však jeví jako velice pravděpodobné, že vstup do lyžařských areálů nebude nijak omezen.

Výběr zájezdu

Jednotlivá horská střediska i ubytovací kapacity se od sebe vzájemně často velmi liší, a proto ne každé středisko či ubytovací kapacita vyhovuje potřebám a náročnosti každého bez rozdílu. Než si vyberete „ten Váš“ zájezd, zvažte, a to prosíme opravdu důkladně, co od své zimní dovolené očekáváte, zda kladete důraz na cenu, na kvalitu a/či rozsah lyžařské / snowboardové nabídky, na polohu, kvalitu a/či vybavenost hotelu či apartmánů, na vzdálenost z ČR / SR, na prestiž oblasti, na klid či naopak „živost“ střediska nebo na škálu polyžařského vyžití apod. Abychom Vám výběr i orientaci v katalogu ulehčili, snažili jsme se jednotlivá střediska i ubytovací kapacity přiblížit co možná nejvěrněji a pro co největší přehlednost obdobně strukturovat i všechny popisy.

Sjezdové tratě a přepravní zařízení

U sjezdových tratí značí (na lyžařských mapkách i ve skiareálech samých) jejich obtížnost téměř výhradně barva. Černé sjezdovky s gradientem více než 40 procent jsou určené pro lyžaře nejzdatnější. Mezi „černé“ se v některých případech řadí i neupravované svahy označované jako „offpiste“, jež jsou značeny přerušovanou černou, červenou či ve Švýcarsku žlutou čarou. Červené sjezdovky jsou určeny středně zdatným lyžařům a pro lyžaře méně zdatné a začátečníky jsou sjezdové tratě značeny barvou modrou. U některých sjezdovek neplatí barvou udaný stupeň jejich náročnosti po celé jejich délce, ale vztahuje se k jejich úseku s náročností maximální. Upozorňujeme také, že jednotlivá střediska používají pro kategorizaci sjezdovek vlastní hodnotící kritéria, a ta se mohou mezi jednotlivými středisky i poměrně výrazně lišit.

Úprava sjezdových tratí je z důvodu bezpečnosti lyžařů prováděna většinou v době mimo provoz přepravních zařízení, který je různý v závislosti na středisku, termínu a také na jejich konkrétní poloze. I v souvislosti s uvedeným jsou přepravní zařízení zpravidla v provozu od 8.00 až 9.30 do 15.30 až 17.30. Funkčnost vleků a lanovek však může být také omezena z důvodu špatných sněhových či klimatických podmínek, lavinového nebezpečí nebo eventuálně z důvodů technických. Za takto způsobené výluky se zpravidla provozovatel přepravních zařízení (a proto návazně i CK) předem zprošťuje odpovědnosti, a neposkytuje proto až na řídké výjimky náhradu.

Na samém začátku a konci zimní sezóny nemusejí být kompletně uměle vysněženy/upraveny všechny sjezdovky předmětného střediska, zpravidla skiareály při přípravě sjezdovek postupují od těch stěžejních, páteřních a hlavních spojovacích až k odlehlejším, pro lyžařský provoz střediska marginálnějším. Pro rozsah otevřených částí skiareálu jsou rozhodující aktuální přírodní a technické podmínky, kapacitní možnosti provozovatele, ale i počet prodaných skipasů. Zvýšená rizika těchto provozních omezení jsou v okrajových částech sezóny zpravidla kompenzována výrazně nižší cenou skipasů, než v sezóně hlavní.

V rámci každého lyžařského areálu je bezpodmínečně nutné dodržovat pravidla pro pohyb na značených sjezdových tratích, obzvláště důležité je pak respektovat nařízení týkající se uzavření některých tras, a to ať již z důvodu jejich malé vysněženosti nebo pro hrozící nebezpečí pádu lavin či pořádání závodů. Dodržovat je nutno ale i veškerá další pravidla, která se středisko od střediska liší. Zpravidla jsou uvedena v hlavních světových jazycích na lyžařských mapkách či na informačních tabulích u hlavních nástupních míst lyžařského areálu a většinou zahrnují i zákonem či místní vyhláškou daná omezení, jejichž porušení může být dokonce i pokutováno. Řada středisek předkládá též nabídku volného terénu. Zde si jen dovolujeme připomenout, že na sjezdy mimo vyznačené tratě se nevztahuje základní cestovní pojištění, a proto Vám doporučujeme, chystáte-li se okusit i tento způsob zdolávání svahů, podrobněji se informovat v některé z pojišťoven či si pečlivě přečíst naši nabídku pojištění na straně 12 a 13.

Upozornit ještě musíme i na určitou disproporci mezi údaji o sjezdovkách a přepravních zařízeních uváděných na následujících stránkách katalogu vzhledem k údajům prezentovaným přímo jednotlivými skiareály, zejména rakouskými, v minulých letech. Z iniciativy Rakouského sdružení provozovatelů lanovek některé skiareály před několika lety přikročily k přepočítání délky sjezdovek dle objektivnějších kritérií s vyloučením různých variant a traverzů, což u některých středisek vedlo ke snížení dříve udávané kilometráže. Některá z nich, kde tato revize vedla k dramatickému, několikanásobnému, poklesu kilometráže tratí, se však již z důvodů neférového konkurenčního boje ostatních soutěžitelů vracejí k tradičním metodám měření, takže v metodice měření místo kýženého zpřehlednění nastal možná ještě větší zmatek. Pravdou však zůstává, že celá řada údajů ve všech horských střediscích je opravdu relativních a je proto třeba tyto informace brát spíše jen jako orientační (některá střediska do svých součtů zahrnují i neupravované sjezdy mimo oficiální sjezdovky, traverzy atd., což zpravidla uvádíme v sekci „Důležité upozornění“ příslušných úvodních stran středisek).

A na závěr této kapitoly ještě jedno upozornění, bezesporu nejdůležitější. Od roku 2010 platí v Rakousku (kromě spolkových zemí Tyrolsko a Vorarlbersko) zákon, který všem dětem, které nedovršily 15 let, dává za povinnost používat homologované lyžařské přilby. V Německu, Švýcarsku, a ve dvou výše uvedených rakouských regionech jsou lyžařské přilby pro děti jen doporučené.

Skipasy

U menšího procenta zájezdů jsou již skipasy zahrnuty v základní ceně či je lze dokoupit v Kč prostřednictvím CK (pro snadnou orientaci slouží ikona „skipas“ vedle čísla kapacity na následujících stránkách). Při objednávání Vámi zvoleného zájezdu je třeba, abyste oznámili, jaký typ skipasu preferujete (viz slevy a příplatky v rámci skipasů, příp. viz ceníky fakultativně nabízených lyžařských permanentek), a zdali požadujete také jeho rozšíření na odjezdový den. U všech lyžařských středisek je při čerpání kteréhokoli ze zlevněných skipasů (např. typ „junior“) či skipasů zdarma (to jsou i ty, u kterých je čerpána sleva ve shodné výši se slevou pro nelyžaře) pro malé/menší děti (např. typ „bimbo/Kind“) nutno doložit platný cestovní doklad k ověření data narození a případně rodinné příslušnosti. Dále si dovolujeme poukázat na skutečnost, že v některých lyžařských střediscích, kde mají děti určité věkové kategorie slevu na skipas shodnou se slevou pro nelyžaře (či rozdíl mezi slevou pro nelyžaře a slevou dítěte je menší než 30 % výše slevy nelyžaře), je každá tato sleva (resp. čerpání každého skipasu zdarma či skipasu velmi zvýhodněného) podmíněna doprovodem jednoho z lyžujících rodičů či, dle střediska, jiného dospělého rodinného příslušníka nebo dospělé osoby čerpající skipas stejného typu co do jeho plošné platnosti i délky a termínu platnosti. U ubytovacích kapacit zejména hotelového typu, které nabízejí pro 1 či i 2 děti určité věkové kategorie pobyt, základní stravování a případně i skipas zdarma (v cenících je u příslušné slevy uvedeno zdarma), nelze již, logicky, odečíst slevu z tabulky skipasů v úvodu ceníku předmětného lyžařského střediska a zároveň platí též podmínka uvedená výše, tj. čerpání takového dětského skipasu je podmíněno doprovodem minimálně jedné dospělé osoby se stejným skipasem co do jeho plošné platnosti i délky a termínu platnosti. Není-li tato podmínka splněna, je možné dětský skipas dokoupit za cenu nejbližší následující věkové kategorie nabízených skipasů. Výjimkou jsou některé ubytovací kapacity v Rakousku a Švýcarsku, které nabízíme včetně inkorporovaného a „neodečitatelného“ skipasu, kde není poskytována sleva pro dítě nebo nelyžaře. V několika málo případech je skipas kategorie „bimbo/Kind“ zpoplatněn symbolickou částkou splatnou přímo v místě; tyto poplatky, na něž upozorňujeme v ceníku, nelze předplatit prostřednictvím CK.

Zakoupený skipas je standardně nepřenosný, což znamená, že si jej nelze, a to ani v rámci jednotlivých dní, mezi sebou měnit či půjčovat. Naprostá většina lyžařských areálů toto vždy kontrolovala a v případě porušení předmětný skipas zablokovala a přestupky sankcionovala. Dovolujeme si upozornit, že s rychlým rozvojem systémů umělé inteligence se skiareálům otevřela nyní možnost daleko přesnějšího provádění rekognice klientů. Každý klient je vyfotografován na úvod a pak znovu při každém průchodu turniketem s kamerou. Případné neshody obou fotografií vyhodnotí systém umělé inteligence a vyčlení do samostatné složky. Finální kontrolu této složky provede pracovník skipasárny osobně, a pokud si je ve vysoké míře jist neshodou osob, skipas na dálku zneplatní. Klient následně druhý den neprojde turniketem a musí se odebrat na skipasárnu, kde buď vyvrátí omyl skipasárny a skipas je mu znovu zprovozněn, nebo dostatečně nevysvětlí, proč na jeho skipas jezdil někdo jiný a skipas zůstane trvale zneplatněn. Pak si ovšem musí koupit skipas nový, aby mohl pokračovat v lyžování. Naše CK nenese za tyto nemilé situace odpovědnost. Dosud panovala jistá míra tolerance související s tím, že systémy umělé inteligence se kalibrovaly a zkoušely. Nyní je však jejich přesnost již tak vysoká, že skipasárnám umožní detekci s vysokou mírou jistoty. A upozorňují (i touto cestou) naše klienty, že hodlají tyto technické možnosti plně využívat. Výjimkou jsou skipasy označené výslovně jako přenosné, jež pro rodiny s dětmi nabízejí za příplatek některá lyžařská střediska.

V celé řadě středisek jsou v ceně skipasu zahrnuty i některé další služby. Zejména se jedná o skibusy, které zajišťují dopravu po středisku předmětném či též dopravní spojení se středisky dalšími. A právě zde je na místě upozornit, že využívání „mezistřediskových“ skibusů je zpravidla podmíněno vlastnictvím příslušného skipasu co do plošné platnosti. V nemnoha případech je v rámci skipasu zahrnut např. i vstup do bazénu, bruslení či noční lyžování. To však neznamená, že tyto doprovodné služby jsou využitelné vždy a bez jakýchkoli omezení, častokrát se jedná o nabídku jen pro některé dny či jen časové úseky, mimo které jsou tyto služby standardně hrazené i držiteli skipasu. Ke každému středisku Vám tyto informace sdělíme na vyžádání v cestovní kanceláři.

Vzhledem k postupnému zavádění skipasů ve formě přenosných magnetických karet (tzv. keycard) v převážné většině středisek je také nutno počítat se skládáním vratné kauce na tento „pohodlný“ typ lyžařské permanentky. Výjimečně se skládá tato kauce i jako nevratná. Její výše se pohybuje dle střediska mezi 2 a 5 €/Rakousko a Německo, 5 CHF/Švýcarsko. Přesné informace obdržíte v odjezdových pokynech.

Závěrem tohoto odstavce si ještě dovolujeme upozornit na skutečnost, že zprovozněním pouze určité části lyžařského areálu, ať již z jakéhokoli důvodu, nevzniká držiteli skipasu nárok na jakoukoli náhradu od cestovní kanceláře. Pokud se však provozovatel takového areálu rozhodne finanční náhradu poskytnout, je pak tato klientům plně refundována i cestovní kanceláří.

Termíny jarních prázdnin

Dovolujeme si Vás informovat o rozpisu jarních prázdnin pro zimní sezónu 2024/2025:

01.02. - 08.02.

Benešov, Beroun, České Budějovice, Český Krumlov, Chrudim, Klatovy, Ostrava-město, Pardubice, Prostějov, Rokycany, Svitavy, Trutnov, Ústí nad Orlicí

08.02. - 15.02.

Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Domažlice, Hodonín, Karviná, Louny, Praha 1 až 5, Tachov, Vyškov, Znojmo

15.02. - 22.02.

Děčín, Frýdek-Místek, Cheb, Jindřichův Hradec, Karlovy Vary, Litoměřice, Nymburk, Praha 6 až 10, Přerov, Sokolov

22.02. - 01.03.

Hradec Králové, Kroměříž, Mělník, Nový Jičín, Plzeň-jih, Plzeň-město, Plzeň-sever, Praha-východ, Praha-západ, Rakovník, Teplice, Uherské Hradiště, Vsetín, Zlín

01.03. - 08.03.

Bruntál, Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Havlíčkův Brod, Jihlava, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Liberec, Náchod, Pelhřimov, Písek, Semily, Třebíč, Žďár nad Sázavou

08.03. - 15.03.

Chomutov, Jeseník, Jičín, Mladá Boleslav, Most, Olomouc, Opava, Prachatice, Příbram, Rychnov nad Kněžnou, Strakonice, Šumperk, Tábor, Ústí nad Labem

Důležité upozornění

Veškeré informace uvedené v katalogu a na webu CK vycházejí ze skutečností známých či předpokládaných v době přípravy katalogu. Z tohoto důvodu si dovolujeme upozornit na možnost některých odlišností od skutečnosti a vyhrazujeme si právo na možnost jejich dodatečné změny. Například se jedná o přesunutí zastávek skibusu, změnu tras skibusových linek, nevystavění snowparku, ukončení provozu některého přepravního zařízení, drobné úpravy formy či rozsahu stravování, úpravy složení či změny charakteru lůžek, zavedení či změnu výše pobytových tax, změnu v rozsahu služeb zahrnutých v místní turistické kartě (je-li u dané kapacity nabízena), zavedení či změnu ceny wi-fi připojení, závěrečných úklidů, klubových karet, poplatku za pobyt se psem apod. Uváděné vzdálenosti i polohy jednotlivých služeb a ubytovacích kapacit v rámci konkrétního střediska jsou pouze orientační, resp. přibližné.

Některé služby, příp. vybavenost vypsané v odstavci „vybavenost a služby“ apod. u každé ubytovací kapacity jsou, a to i přesto, že nejsou označeny *, za poplatek. Například se jedná o konzumaci v baru a restauraci, úhradu telefonních hovorů, poplatky za servis a půjčení lyžařského vybavení, úhradu cen potravin při službě „donáška“ atd.

Současně upozorňujeme, že u některých ubytovacích kapacit hotelového typu, kde je nabízen pobyt pro malé děti (věková hranice vždy specifikována u konkrétní ubytovací kapacity) zdarma či za pevnou částku výrazně nižší než je základní cena pobytu (viz odstavce „slevy“ a/či „příplatky“), je ubytování míněno bez nároku na lůžko (a obsazenost pokoje je tedy brána bez jejich započítání) a případné stravování je samostatně splatné na místě - podrobnější informace žádejte v cestovní kanceláři. U některých ubytovacích kapacit hotelového typu jsou vedle slev pro 3., 4. a/či 5. lůžka nabízeny též slevy pro 2. lůžka a jsou platné v pokojích typu Standard 1+1 (není-li v ceníku u konkrétní ubytovací kapacity uvedeno jinak). Tento typ pokoje je určen výhradně pro 1 dospělou osobu s dítětem, nikoliv pro rodinu.

Dále si dovolujeme poukázat na povinnost respektování vypsané otevírací doby a dalších povinností. Například se jedná o bazény, jejichž využívání je podmíněno používáním koupací čepice, o povinnost vstupu do sauny bez plavek, o omezení využívání některých služeb věkovou hranicí (např. omezení vstupu do posilovny, sauny apod. pro děti určité věkové hranice či povolení jejich vstupu jen v doprovodu dospělé osoby atd.) nebo o respektování klidu v popoledních a nočních hodinách.

Nesmíme opomenout upozornit též na velikosti parkovacích míst, zejména pak těch garážových (a to nejen ve vztahu k výšce vjezdu), která jsou dimenzována na vozy standardních velikostí a motorů a častokrát tedy autům větším či s pohonem na plyn nedovolují nejen zaparkování pohodlné, ale nezřídka vůbec žádné.

Hosté ubytovacích zařízeních vlastnící elektromobil se ve většině případů ocitnou tak daleko od domova, že budou muset svůj vůz před zpáteční cestou dobít. Proto stále více ubytovatelů poskytuje infrastrukturu pro nabíjení elektromobilů. Takové v naší nabídce naleznete označeny příslušným piktogramem. Tyto nabíjecí stanice musí splňovat režim mezinárodní normy IEC 61851-1 a musí mít stejný typ zásuvky (typ 2 IEC62196), tedy musí být interoperabilní.

Pokud se týká tranzitu s elektroauty, u zimní cesty do Alp je tedy třeba počítat se značnou rezervou pro sněžení a celkově špatné počasí, popř. i pro dopravní zácpy. Existují mapy a stránky (např. https://fdrive.cz/mapa-nabijecich-stanic), které uvádějí nabíjecí místa v oblasti Vašeho tranzitu na dovolenou. Tyto portály jsou zásadním referenčním bodem pro majitele elektrických vozidel.

Cestovní kancelář nemůže také vždy zcela ovlivnit uvedení a ukončení provozu některých služeb vypsaných u jednotlivých středisek a ubytovacích kapacit, které jsou zpravidla realizovány jen v hlavní sezóně. Může se tak stát, že v porovnání s hlavní turistickou sezónou, ke které se vztahují i všechny informace v katalogu uvedené, některé služby fungovat nebudou. V rámci jednotlivých středisek se jedná např. o služby typu skibusu, městského bazénu, kluziště či nočního lyžování a u ubytovacích kapacit o služby jako piano bar, animační programy, masáže apod., tedy řekněme o služby jen druhořadé (podrobnější informace Vám samozřejmě rádi podáme na vyžádání). Pevně však věříme, že Vás tato „menší nejistota“ od Vaší dovolené v předmětných termínech neodradí a že se naopak, i s ohledem na výrazně nižší ceny, setká s Vaším pochopením.

Zájem o veškeré služby či nabídky, které jsou nabízeny zdarma nebo fakultativně za příplatek splatný v místě pobytu (např. dětská postýlka, ložní prádlo, pobyt s domácím zvířetem, …), je nutno uvést na smlouvu o zájezdu, jinak nemusejí být ubytovatelem akceptovány.

Dětské postýlky jsou standardně určeny dětem do nedovršených 2 let, v případě zájmu o dětskou postýlku pro dítě starší (max. však do 3 let) se na toto informujte předem. U dětských koutků zpravidla platí omezení jejich využívání nejen určitou věkovou hranicí, ale i pevně vypsanými hodinami jejich provozu.

U některých ubytovacích kapacit jsou pod pojmem TV sat. míněny i TV kabelové. Pokud je v ubytovací kapacitě k dispozici wi-fi připojení, nelze klientovi garantovat kvalitu signálu po celý den, zvláště pak v exponovaných hodinách a ani v celém objektu.

Samostatnou kapitolou je též topení. V evropských horách je zcela standardní maximální teplota, na kterou jsou pokoje a apartmány vytápěny, v rozmezí od 19 do 23 °C a vytápění na teplotu vyšší buď vůbec není možné, nebo je za příplatek. Kvůli praxi vytápět oproti ČR na znatelně nižší teplotu jsou místní obyvatelé zvyklí na poměrně teplé domácí oblečení, nechápou proto zcela nároky našich lyžařů. V této souvislosti je třeba poukázat na fakt, že při souběhu nízkých venkovních teplot a nevětrání vnitřních prostor se současným sušením množství vlhkých lyžařských svršků může dojít k poměrně rychlému objevení se plísně i u takových ubytovacích kapacit, které jsou vytápěny ve standardním režimu a objekt je konstrukčně zcela v pořádku. Zejména je třeba toto riziko brát v potaz při výběru dovolené u ubytovacích kapacit s úhradou spotřeb energií mimo základní cenu.

Další podstatnou informací je, že takřka ve všech oblastech Rakouska, Švýcarska a Německa, tedy velmi často i v nedaleké vzdálenosti od námi poskytovaného ubytování, je aktivně provozováno zemědělství, a to v podobě rostlinné i živočišné. Zejména (ale nejen) u zemědělských objektů s pokoji pro hosty je třeba předpokládat blízkost stájí a chlévů ve vedlejších či nedalekých budovách, samozřejmě včetně přítomnosti příslušných senzorických vjemů.

V posledních letech též zcela vymizela možnost kouření v rámci interiérů a společných prostor ubytovacích kapacit. Daná pravidla v tomto ohledu je vždy nutno respektovat.

Není-li u jednotlivého zájezdu stanoveno jinak, neposkytuje cestovní kancelář žádný program v místě pobytu.

Upozorňujeme, že jelikož CK samozřejmě nemůže ovlivnit klimatické podmínky, nemůže nést ani odpovědnost za jejich dopady; technické zázemí zimních středisek je dimenzováno na běžné zimní podmínky, tj. nelze po provozovatelích spravedlivě požadovat např. provoz lanovek ve vichřici, dokonalou úpravu tratí při sněhových kalamitách či výrobu dostatečného množství umělého sněhu při vysoce plusových teplotách.

Tiskové chyby v katalogu a na webu jsou vyhrazeny.

Pasy, víza

Naše CK nabízí časově omezené turistické pobyty, pro občany ČR i jiných členských zemí EU z toho vyplývá, že před cestou do členské země EU a Švýcarska netřeba řešit víza (není-li na turistický pobyt bezprostředně navázáno dlouhodobým pobytem v cílové zemi, např. za účelem pracovním či studijním). I přes výše uvedené doporučujeme občanům členských států EU, aby si před cestou ověřili u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, zda se podmínky pro vstup a pobyt nezměnily. Občanům nečlenských zemí EU doporučujeme, aby si před cestou ověřili u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu podmínky pro vstup a pobyt pro občany jejich domovského státu. Bližší informace/odkazy naleznete na pasy a víza.

S ohledem na skutečnost, že námi nabízené země jsou signatáři Schengenské dohody stejně jako Česká republika, nejsou pro občany ČR v současné době vyžadovány žádné zvláštní vízové požadavky pro vstup do těchto států. Pro vstup a pobyt na území cizího státu však musejí osoby splňovat podmínky stanovené zákony každého cizího státu. Cestovní kancelář doporučuje klientům, aby si před cestou ověřili u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, zda se podmínky pro vstup a pobyt nezměnily. V souvislosti se vstupem ČR do Evropské unie se každý státní příslušník ČR může dovolávat práva pobytu v jiném členském státě EU (tzv. volný pohyb osob). Právo pobytu může být omezeno pouze v případech odůvodněných veřejným pořádkem, veřejnou bezpečností nebo ochranou zdraví. Občan České republiky nemá v rámci turistického pobytu v zemích EU přihlašovací povinnost, při turistických pobytech ve Švýcarsku do 90 dnů není třeba zvláštního povolení ani přihlášení. Každý cestující je osobně odpovědný za dodržování pasových, celních, zdravotních a dalších předpisů země, do které cestuje, a rovněž tak i za platnost svých cestovních dokladů podle předpisů ČR. Veškeré náklady, které vzniknou nedodržením těchto předpisů, nese cestující. K vycestování do států Evropské unie lze kromě platného cestovního pasu použít i platný občanský průkaz. Vzhledem k tomu, že Švýcarsko není členským státem EU, doporučujeme do tohoto státu použít platný cestovní pas (u osob starších 15 let však stačí v současné době platný český občanský průkaz, ale pouze jde-li o nový typ se strojově čitelnou zónou - starší typy však dnes platí již pouze na základě výjimky pro občany ČR narozené před 1. 1. 1936; osoby mladší 15 let musejí mít platný cestovní pas). Současně upozorňujeme, že děti do 15 let musí mít při cestách do zahraničí vlastní cestovní pas.

Zdravotní požadavky

Naše CK nabízí turistické pobyty do zemí, kde pro občany ČR i jiných členských zemí EU není požadováno povinné očkování před cestou. Ministerstvo zahraničních věcí České republiky doporučuje dodržení tohoto desatera pravidel: Desatero pravidel na cesty

Pro případ nutného standardního ošetření občana ČR v době jeho přechodného pobytu v uvedených státech je nezbytné předložit „Evropský průkaz zdravotního pojištění“ (tj. v pravém rohu v poli s hvězdičkami s označením CZ) a platný doklad totožnosti.

Doprava

Vlastní doprava

Jelikož jste se spolu s výběrem destinace rozhodli i pro dopravu vlastním vozem, můžete samozřejmě počítat s tím, že Vás před cestou vybavíme podrobnými odjezdovými pokyny s informacemi o doporučených trasách, případných omezeních, povinných poplatcích, cenách pohonných hmot mimo území ČR a plánkem či přesným popisem cílového místa. Tyto odjezdové pokyny se snaží na veškeré změny (poplatků, dopravního značení, uzavírky...) co nejflexibilněji reagovat, nelze je však garantovat a případně takto vzniklé dodatečné náklady kompenzovat. Pro jednoduchost utvoření Vaší představy o vzdálenostech a základních trasách z ČR / SR jsme tyto informace umístili vždy i na úvodní stranu každého lyžařského střediska. Podrobnější informace naleznete též na úvodní stránce některých hlavních oblastí. Již nyní si Vás dovolujeme upozornit, že výše zmíněné doporučené trasy vycházejí z našich dlouholetých zkušeností a častokrát se rozcházejí s trasami doporučovanými GPS navigacemi. Důvod je prostý - některé GPS navigace bohužel ještě nemají předvolené zimní uzávěry některých horských průsmyků a také nedokáží objektivně zhodnotit kvalitu, převýšení a tedy i „řidičskou“ náročnost některých silničních tahů. V případě pozdního příjezdu by měl klient volat číslo na naši dispečinkovou službu uvedené v pokynech na cestu. Vyloučí se tak riziko velmi nepříjemné situace, kdy by se klienti nemohli v pozdních hodinách dostat na ubytování včas, a bylo jim proto zrušeno.

Letecká doprava

K zájezdům z tohoto katalogu lze na vyžádání prostřednictvím naší CK zajistit letenky, transfery z/na letiště, příp. objednat v cílové destinaci zapůjčení auta. Nabídka se týká linkových letů, nikoliv charterů či „private jetů“. Zajištění transferu závisí na počtu osob a pobytovém místě.

Ubytování

Termíny pobytu a časy začátku / konce ubytování

U zájezdů, kde je v ceně zahrnuto ubytování na 7 nocí, je nástupním i posledním dnem pobytu zpravidla sobota či neděle. Výjimkou jsou často části silvestrovských a velikonočních pobytů. U pobytů kratších než 7 nocí je nástupní i poslední den pobytu stanoven v některých případech pevně (jedná se např. o třídenní, čtyřdenní či pětidenní pobyty od čtvrtka do neděle, od neděle do čtvrtka či pátku vypsané u řady středisek) a „předvypsané“ termíny s tímto pak přímo korespondují, v jiných naopak pevně stanoven není a je libovolně volitelný, častokrát s podmínkou minimálního počtu nocí. Přesné termíny pobytů jsou specifikovány u každé ubytovací kapacity v odstavci „délka pobytu“. Nastoupit ubytování je možné v první den pobytu až v odpoledních či večerních hodinách, zpravidla po 14. až 16. hodině a nejpozději do 19. až 20. hodiny dle pravidel ubytovací kapacity, jež jsou uvedena v odjezdových pokynech. Pozdní příjezdy po 20. hodině jsou v některých případech zpoplatněny. Pozdní příjezd neohlášený předem do CK nebo přímo do ubytovací kapacity by znamenal, že v takovém případě Vaše ubytování není možné garantovat. Ubytování musí být ukončeno v poslední den pobytu v ranních či dopoledních hodinách, zpravidla do 10. až 11. hodiny, zpravidla však ne před 7. až 9. hodinou. U pobytů s vlastní dopravou si lze samozřejmě individuálně domluvit i odjezd v den dřívější, i zde se je však nutno časově přizpůsobit možnostem cestovní kanceláře / provozní době recepce konkrétní ubytovací kapacity či možnostem ubytovatele. I takovéto brzké odjezdy mohou být v některých výjimečných případech zpoplatněny. Přesné informace k Vámi zvolené ubytovací kapacitě obdržíte v odjezdových pokynech, na vyžádání Vám je však rádi poskytneme i předem.

Ubytování

Kvalitativní kategorii ubytovacích kapacit na našich stránkách značí tři symboly. Symbolem hvězdičkahvězdičkahvězdičkahvězdičkahvězdičkahvězdička a hvězdičkahvězdičkaS až hvězdičkahvězdičkahvězdičkahvězdičkaS jsou označeny kapacity, u kterých je toto označení oficiální, tedy od příslušného orgánu mají, dle místně platných kritérií, přidělené hodnocení kvality v určité výši s jeho označením příslušným počtem hvězdiček, když jejich vyšší počet adekvátně představuje i vyšší kvalitu. Celá řada ubytovacích kapacit však takovéto hodnocení postrádá, respektive jsou ubytovacími subjekty, u kterých se hodnocení hvězdičkami oficiálně nepoužívá. A právě u těchto jsme použili hodnocení naše, hodnocení od hvězdička do hvězdičkahvězdičkahvězdičkahvězdičkaS, když kritéria pro jejich přidělení jsme se snažili zachovat obdobná s hodnotícími kritérii oficiálních orgánů v příslušné oblasti.

Přestože jsme se snažili typy a vybavenost všech jednotlivých ubytovacích jednotek popsat co možná nejpřesněji, jsou i tak, ve výjimečných případech, drobné odlišnosti možné (atypické apartmány či pokoje z hlediska skladby a charakteru jednotlivých lůžek, oddělení některých místností např. jen nábytkovou stěnou, chybějící trezor v jednom pokoji z celého hotelu, speciální apartmán pro vozíčkáře, který nemá zástěny sprchového koutu, …) a cestovní kancelář nemůže přidělení odlišné typologie vždy zcela ovlivnit. Současně upozorňujeme, že uvedené údaje o prostornosti jednotlivých ubytovacích jednotek mají charakter jen informativní a od skutečnosti se mohou, ve výjimečných případech, lišit i o více než 10 %.

Samostatnou kapitolou jsou v tomto ohledu popisy privátních apartmánů a více ubytovacích kapacit prodávaných pod jedním „obecným“ názvem. Zde berte popis apartmánů opravdu spíše jako orientační, protože vzhledem ke skutečnosti, že se častokrát jedná i o několik stovek bytů různých majitelů, popis přesně charakterizující všechny možné alternativy skladby a charakteru lůžek, polohy, prostornosti, vybavenosti atd. je doslova nevytvořitelný.

Upozorňujeme, že některé nadstandardní typologie hotelových pokojů, např. tzv. „Family pokoje“, mohou podléhat podmínce obsazenosti jistým minimálním počtem osob.

Setkáváme se i s pokoji/apartmány označenými např. 2+1 či 2+2, kde druhé číslo znamená počet lůžek obsaditelných pouze dětmi do určitého věku, resp. osobami do určité tělesné výšky.

Ubytování infanta (dítěte nedovršených 2 let věku, ve výjimečných případech u některých ubytovacích kapacit dítě do věku 3 nebo 4 let), bez ohledu na to, zda spí v dětské postýlce či nikoli, není zpravidla možné nad rámec plného obsazení pokoje / apartmánu. V případě požadavku ubytování „infanta“ nad rámec maximální obsazenosti je třeba se striktně řídit informacemi uvedenými pod ceníkem u každé kapacity v bodu „děti do 2 let nad rámec maximální obsazenosti“. Tato služba je vždy na vyžádání, a to před potvrzením smlouvy o zájezdu.

Základní popis pokojů

Standard 1

pokoj s 1 samostatným lůžkem, sociální zařízení zpravidla se sprchou

Standard 2

pokoj s manželskou postelí či 2 samostatnými lůžky, sociální zařízení zpravidla se sprchou

Standard 3

pokoj s manželskou postelí a 1 samostatným lůžkem či se 3 samostatnými lůžky, sociální zařízení zpravidla se sprchou

Standard 4

pokoj se 2 manželskými postelemi či s manželskou postelí a 2 samostatnými lůžky či se 4 samostatnými lůžky, sociální zařízení zpravidla se sprchou

Převážnou většinu podstatných odlišností od základního popisu pokojů i případné další specifikace, upřesnění či i další nabízené typy naleznete u každé konkrétní ubytovací kapacity (jedná se například o upřesnění charakteru 3., 4., 5., 6. a 7. lůžek, přítomnost balkonu, všechna sociální zařízení s vanou, nemožnost manželské postele v rámci dvoulůžkového pokoje, nabídku nadstandardních pokojů apod.).

Speciálním piktogramem máme označeny ubytovací kapacity přizpůsobené pro pobyty osob s omezenou schopností pohybu. Až na řídké výjimky však takováto bezbariérová úprava prostor platí jen pro vybrané pokoje či apartmány, nikoli pro celý objekt. V každém případě je nutno vždy předem ověřit konkrétní podmínky v předmětné ubytovací kapacitě, s přihlédnutím k povaze handicapu příslušného klienta.

Závěrečný úklid

U většiny ubytování apartmánového typu není závěrečný úklid zahrnut v základní ceně zájezdu. V některých případech je za něj vypsán povinný příplatek (v Kč při úhradě v ČR, resp. v příslušné zahraniční měně při úhradě v místě pobytu) a může být účtován fixně za apartmán nebo dle počtu ubytovaných osob. Jak je to se závěrečným úklidem u každé konkrétní ubytovací kapacity, jednoznačně vyplývá z jejího ceníku, resp. z informací u něho uvedených. I za předpokladu, že závěrečný úklid je zahrnut v ceně zájezdu, případně je hrazen formou povinného příplatku, je zapotřebí provést běžný úklid typu zametení podlahy, vynesení odpadkového koše, svlečení a složení ložního prádla (pokud je toto zpoplatněno), vyklizení myčky na nádobí atd., a především kuchyňskou linku zanechat v absolutním pořádku, včetně odmražené lednice, umytého nádobí apod. U některých ubytovacích kapacit si lze úklid kuchyňské linky extra fakultativně připlatit. Dovolujeme si upozornit na skutečnost, že informace uvedené v tomto katalogu reflektovaly stav k době jeho přípravy, a že tudíž mohou nastat případné změny úhrad v místě pobytu třeba již i pro nadcházející zimní sezónu.

Kauce za apartmán

Již nyní si Vás dovolujeme upozornit, že v případě ubytování v apartmánech se na místě skládá vratná kauce, především jako jistina za nepoškození jeho zařízení a vybavení, případně ve vztahu k závěrečnému úklidu (viz předcházející odstavec). Výše kauce je různá, je odvislá od zvyklostí dané země či destinace i od konkrétní ubytovací kapacity. V Rakousku a Německu se kauce pohybuje zpravidla v rozmezí mezi 100 a 300 € a ve Švýcarsku zpravidla mezi 100 a 450 CHF (u některých kapacit ji lze skládat i v €). Stále přibývá i ubytovacích kapacit, u kterých lze kauci skládat platební kartou či pouze jejím prostřednictvím. Přesné informace k Vámi zvolené ubytovací kapacitě naleznete v ceníku na www.nev-dama.cz.

Pobytové taxy

Ve všech turistických střediscích nabízených v tomto katalogu pobytová taxa zavedena je. U některých kapacit je zahrnuta v ceně zájezdu, u jiných je ale splatná až v místě formou povinného příplatku, když informaci o tom, jak je tomu u každé konkrétní ubytovací kapacity, naleznete u jejího ceníku na www.nev-dama.cz.

Ceny/Smlouvy/Pojištění

Cena zahrnuje

Odstavec s tímto názvem, respektive odstavec s názvem jemu obdobným (např. „cena na osobu zahrnuje“) naleznete u každého ceníku ubytovací kapacity na www.nev-dama.cz.

Cestovní pojištění

V cenách zájezdů není zahrnuto žádné cestovní pojištění. Jeho vyřízení Vám můžeme nabídnout naším prostřednictvím (včetně pojištění storna zájezdu), nebo se obraťte přímo na některou z pojišťoven. Nesjednáním pojištění přebírá zákazník plnou odpovědnost za důsledky škod vzniklých v souvislosti s neuzavřením tohoto pojištění. Po uzavření smlouvy o zájezdu není možné změnit typ nebo rozsah pojištění.

Cena zájezdu, garance ceny

Ceny zájezdů v tomto katalogu jsou uváděny v českých korunách (Kč), není-li specifikováno jinak.

Obsahují-li ceny zájezdů v tomto katalogu skipas (jde tedy o tzv. balíček ubytování se skipasem), platí pro skipas, ačkoli je zakoupen za Kč naším prostřednictvím, všeobecné obchodní podmínky provozovatele, naše CK je zde totiž pouhým prostředníkem při prodeji. Případné spory z užití sjezdovek a přepravních zařízení tudíž podléhají zahraniční jurisdikci a řídí se místním platným právem a všeobecnými obchodními podmínkami provozovatele přepravních zařízení a sjezdovek.

Smluvní vztah, smlouva o zájezdu

Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří a zákazníkem se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) a zákona č. 159/1999 Sb. (zákon o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu) - oba v platném znění. Smlouva o zájezdu se uzavírá mezi cestovní kanceláří (pořadatelem zájezdu) a zákazníkem v písemné nebo ústní formě, obsahuje specifikaci zájezdu, práva a povinnosti smluvních stran a případně další smluvní ujednání. Před uzavřením smlouvy o zájezdu je zákazník obeznámen s formulářem s informacemi k zájezdu. Pokud je smlouva o zájezdu uzavřená ústně nebo on-line, vydá cestovní kancelář zákazníkovi potvrzení o zájezdu. Smlouva může být uzavřena přímo v cestovní kanceláři nebo prostřednictvím jejího obchodního zástupce (provizní prodejce, další cestovní kancelář či agentura), který jedná na základě a v mezích uzavřené obchodní smlouvy či udělené plné moci. V případě, že je pro daný zájezd stanoven minimální počet osob, je tato informace vždy uvedena u příslušné ubytovací kapacity, resp. typu zájezdu.

Cestovní kancelář informuje zákazníky, že další skutečnosti týkající se zájezdů, jakož i práv a povinností účastníků smlouvy o zájezdu, jsou uvedeny ve Všeobecných podmínkách prodeje zájezdů DER Touristik CZ a.s. jakožto majitele obchodní značky a ochranné známky NEV-DAMA, jejichž znění je dostupné na internetových stránkách www.nev-dama.cz. Všeobecné podmínky prodeje zájezdů DER Touristik CZ a.s. rovněž tvoří nedílnou součást smlouvy o zájezdu.

Zákazníkem je osoba, která má v úmyslu uzavřít nebo uzavře s cestovní kanceláří smlouvu o zájezdu, nebo osoba, v jejíž prospěch byla smlouva uzavřena, anebo osoba, které byla smlouva postoupena.

Povinné smluvní pojištění dle zákona č. 159/1999 Sb.

Pro případ úpadku cestovní kanceláře vystavila banka Raiffeisenbank a. s., IČO: 49240901, se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4 platební bankovní záruku k zaplacení nároků vzniklých v souvislosti s úpadkem cestovní kanceláře. Potvrzení o platné bankovní záruce je aktuálně dostupné na internetu (www.nev-dama.cz), informace je rovněž k dispozici ve všech provozovnách naší cestovní kanceláře a u autorizovaných prodejců naší cestovní kanceláře. Doklad o bankovní záruce bude zákazníkovi vydán spolu se smlouvou o zájezdu či potvrzení o zájezdu.

Další informace

Asistenční služby cestovní kanceláře

V odjezdových pokynech vždy naleznete mobilní telefonní spojení na naše pracovníky v ČR. Pokud nastane jakýkoliv problém v místě pobytu, je nutné ihned kontaktovat zástupce cestovní kanceláře na dispečinkovém čísle. Situaci lze zpravidla vyřešit nejlépe intervencí přímo v místě pobytu. Pokud nejsme informováni, nemůžeme být jakkoliv nápomocni. Kontaktovaný zástupce cestovní kanceláře může provést šetření a zařídit nápravu, nebo věc vysvětlit. Zpětné prokazování a řešení problému, který nebyl oznámen zástupci cestovní kanceláře rovnou z místa pobytu, je po návratu klienta velmi obtížné. Vaše součinnost je v tomto případě nezbytná, a proto Vás o ni prosíme.

Děkujeme

V tomto krátkém odstavci nám dovolte vyjádřit naše poděkování společnostem a osobám, kteří se spolupodíleli na přípravě tohoto katalogu, respektive na dodání potřebných informačních materiálů v katalogu použitých. Jedná se zejména o společnosti Eurotours Gesellschaft m.b.H., Travel Partner GMBH a také o místní turistické kanceláře i společnosti spravující lyžařské areály v rámci jednotlivých středisek. Děkujeme.

Copyright

Veškerý obrazový materiál i další údaje uvedené v katalogu a na webu podléhají ochraně dle příslušných předpisů práva duševního vlastnictví a jakékoli jejich využití nad rámec povolený právními předpisy je možné jen po předchozí dohodě s cestovní kanceláří či s příslušnou třetí osobou, které taková práva náleží.

Informace v katalogu a ceníku

Protože se katalogy a weby připravují mnoho měsíců před začátkem Vaší dovolené, může dojít v mezidobí ke změnám místních poměrů např. v důsledku přestaveb, popř. přístaveb, adaptací nebo podobně, a proto se katalogové fotografie mohou ve výjimečných případech odchylovat od skutečné situace. Veškeré údaje o službách, cenách a cestovních podmínkách obsažené v katalogu, webu a ceníku NEV-DAMA odpovídají informacím známým v době přípravy katalogu a DER Touristik CZ a. s., držitel obchodní značky NEV-DAMA, si vyhrazuje právo na jejich změnu. Zakreslení hotelů v pobytových oblastech v katalogu a na webu má pouze informativní charakter.

×

Abychom Vám mohli spravovat Vaše oblíbené zájezdy je nutné se registrovat a nebo přihlásit

Nebo se můžete zaregistrovat Zapomněli jste přihlašovací údaje?