Důležité informace

Důležité informace k letní dovolené

Výběr zájezdu

Jednotlivá střediska i ubytovací kapacity se od sebe vzájemně často velmi liší a logicky tak ne každé středisko či ubytovací kapacita musí zcela vyhovovat osobním potřebám a náročnosti každého bez rozdílu. Než si vyberete Váš zájezd, zvažte opravdu důkladně, co od své letní dovolené očekáváte, zda kladete důraz na cenu, způsob dopravy, vzdálenost z ČR, věhlas oblasti, komornost či naopak živost střediska, určitý typ pláží, šíři nabídky výletů nebo na polohu a/či kvalitu a/či vybavenost ubytovací kapacity apod. Abychom Vám výběr i orientaci v katalogu ulehčili, snažili jsme se jednotlivá střediska i ubytovací kapacity přiblížit co možná nejvěrněji a pro co největší přehlednost obdobně strukturovat i všechny popisy. Samozřejmě že názory se různí, ale převážná většina z Vás by naše názory uvedené na následujících stránkách měla potvrdit.

Termíny pobytu a časy začátku / konce ubytování

U naprosté většiny zájezdů vlastní a autobusovou dopravou je vypsané ubytování vždy na 7 nocí a nástupním i posledním dnem pobytu je sobota, resp. u některých ubytovacích kapacit neděle. Výjimkou jsou některé ubytovací kapacity na Sardinii, u kterých není nutno zcela striktně dodržovat pobyty od / do soboty, ale ve většině termínů si lze nástupní a poslední den pobytu zvolit libovolně či si vyžádat jinak dlouhé pobyty než celé násobky týdenních. Libovolně volitelnou délku pobytu nabízíme též u většiny ubytovacích kapacit nabízených v oblasti jižní Francie a v kapitole „Alpy a jezera“, u kterých je po celou sezónu či po její část délka pobytu libovolně volitelná, případně omezená minimálním počtem dní. Letecké zájezdy v tomto katalogu nabízíme na 7 nocí. U všech pobytů s vlastní dopravou bez rozdílu je možné nastoupit ubytování v první den pobytu až v odpoledních či večerních hodinách, zpravidla po 14. až 17. hodině a nejpozději do 18. až 22. hodiny. V případě příjezdu po 22. hodině není možné garantovat, že budete ubytováni. U pobytů s autobusovou a leteckou dopravou je ubytování zabezpečováno přednostně dle organizačních možností cestovní kanceláře / konkrétní ubytovací kapacity, nejpozději však jako při dopravě vlastní. Ubytování musí být ukončeno v poslední den pobytu v ranních či dopoledních hodinách, zpravidla do 9. až 10. hodiny, ne však před 6. až 9. hodinou. U pobytů s vlastní dopravou si lze samozřejmě individuálně domluvit i odjezd v den dřívější, i zde se je však nutno časově přizpůsobit možnostem cestovní kanceláře / konkrétní ubytovací kapacitě. Přesné informace k Vámi zvolené ubytovací kapacitě obdržíte v odjezdových pokynech, na vyžádání Vám je však rádi poskytneme i předem.

Vlastní doprava

Vy, kteří jste se rozhodli pro dopravu vlastním vozem, můžete samozřejmě počítat s tím, že Vás před cestou vybavíme podrobnými odjezdovými pokyny s informacemi o doporučených trasách, povinných poplatcích, orientačních cenách pohonných hmot mimo území ČR a plánkem či přesným popisem cílového místa. Tyto odjezdové pokyny se snaží na veškeré změny (poplatků, dopravního značení, uzavírky…) co nejflexibilněji reagovat, nelze je však garantovat a případně takto vzniklé dodatečné náklady kompenzovat. Pro jednoduchost utvoření Vaší představy o vzdálenostech a základních trasách z ČR jsme tyto informace umístili vždy i na titulní stranu každého střediska. V případě Vašeho zájmu Vám samozřejmě rádi zprostředkujeme i trajektovou přepravu na Elbu, Sardinii a Korsiku.

Autobusová doprava

Autobusová doprava je v letní sezóně 2017 zajišťována renomovanými společnostmi Vega Tour (do Itálie a Chorvatska) a Rubeš (do Španělska), a to velkokapacitními moderními vozy zahraniční výroby. Všechny autobusy jsou vybaveny bezpečnostními pásy a systémy ABS a ESP, jakož i dalšími nejmodernějšími evropskými bezpečnostními standardy. Cestujícím s odbavením pomohou technický průvodci či v jejich nepřítomnosti zkušení a příjemní řidiči, kteří během cesty zajistí maximální komfort a zároveň se starají o teplé i studené občerstvení během celé přepravy.

Předem si Vás dovolujeme upozornit, že z důvodu velkého počtu vypsaných nástupních míst mohou být svozy při cestě tam a rozvozy při cestě zpět zabezpečeny i dalšími autobusy, mikrobusy a osobními vozy (ve zcela výjimečných případech, kdy rentabilita a komplikovanost svozu neumožní jiné řešení, připouštíme též použití autobusové či vlakové linkové dopravy), a že zde tedy existuje i možnost přestupů po trase. Jedná se zejména o přestupy v Praze, Brně a Plzni a taktéž o přestupy při rozvozech a svozech v rámci jednotlivých středisek, kde pro tento účel mohou být využity stejné dopravní prostředky jako při svozech a rozvozech v rámci ČR. Se systémem svozů a rozvozů úzce souvisí i možné časové prodlevy, kdy jeden autobus čeká na druhý. Jen ve výjimečných případech však jsou tyto prodlevy delší než 45 minut.

Vzhledem k celé řadě nepříjemných zkušeností z let minulých, vzhledem k limitovanému zavazadlovému prostoru autobusů, vzhledem k zajištění určité kultury cestování a zejména vzhledem k nutnosti dodržování mezinárodně platných předpisů o provozní hmotnosti autobusů ošetřujících jejich přetěžování, je omezena horní hranice hmotnosti přepravovaných zavazadel. Každý účastník autobusového zájezdu má nárok na přepravu jednoho hlavního zavazadla do hmotnosti 20 kg a jednoho příručního zavazadla do hmotnosti 5 kg. Další zavazadla je možné přepravovat jen po předchozí dohodě, a to za příplatek uvedený v ceníku dopravce (např. taška středních rozměrů do 10 kg - 300 Kč). V případě, že u některého zákazníka bude překročen výše uvedený hmotnostní limit přepravovaných zavazadel, mají řidič autobusu či zástupce cestovní kanceláře právo některé / některá z jeho zavazadel z přepravy vyloučit. Přeprava zvířat není možná. Každý cestující je povinen si za asistence řidiče svá zavazadla naložit do autobusu, v případě přestupu po trase si je přeložit a v cílovém místě si zavazadla převzít. Cestovní kancelář ani dopravce nepřebírají odpovědnost za případnou záměnu přepravovaných zavazadel a, s výjimkou přepravy samotné, také za jejich ztrátu. Hlavní zavazadlo doporučujeme označit jménem, adresou pobytu v ČR a místem pobytu v destinaci.

Dále upozorňujeme, že cestovní kancelář negarantuje hlídání zavazadel před ubytováním v příjezdový den a po ukončení ubytování v odjezdový den, a že trasa autobusu nemusí být vždy zcela shodná s doporučenými trasami z ČR vypsanými vždy na úvodní stránce každého střediska, u kterého je autobusová doprava nabízena. V průběhu cesty jsou, cca po každých 3 až 4 hodinách jízdy, prováděny povinné bezpečnostní přestávky. Naší snahou je co nejbližší příjezd k dané ubytovací kapacitě, avšak, logicky, vždy dle dopravních možností pro autobus.

Příprava zasedacího pořádku v autobuse je plně v kompetenci cestovní kanceláře, která samozřejmě přihlíží k Vašim konkrétním požadavkům, ale přesně požadovaná místa nemůže garantovat. Na cestách do Španělska je povinnost usadit dítě do 2 let do vlastní autosedačky.
Všichni účastníci autobusové dopravy jsou z bezpečnostních důvodů povinni dbát pokynů řidičů či technického průvodce, pokud je v autobusu přítomen. Ve všech autobusech platí zákaz kouření, vyhrazujeme si taktéž právo vyloučit ze zájezdu podnapilé osoby, osoby pod vlivem omamných látek i osoby chovající se vulgárně (a to i slovně) vůči ostatním zákazníkům, řidičům či průvodcům a to bez nároku na jakoukoli náhradu. Každý cestující je také odpovědný za dodržování všech celních a právních předpisů cílové země zájezdu i všech zemí tranzitních.

Autobusová doprava ucelených skupin od 20 osob je zajišťována z jakéhokoli místa na území ČR a autobusová doprava ucelených skupin pronajímajících si celý autobus může být vzhledem k odjezdovým časům, trase i programu po vzájemné dohodě upravena dle přání objednavatele.

V případě Vašeho zájmu o jiné nástupní místo, než které je níže uvedeno, se na toto informujte v cestovní kanceláři. Bude-li změna trasy možná, rádi Vám vyjdeme vstříc. Pokud by doprava z Vámi požadovaného místa možná byla a představovala by zvýšení nákladů na přepravu, nabídneme Vám tuto službu za adekvátní příplatek.

podrobnější informace k autobusové dopravě

Itálie - Lignano, Bibione, Caorle, Lido di Jesolo a Rosolina Mare

nástupní místa abecedně a cena svozu po ČR: (příplatek k ceně dopravy uvedené u střediska)

0 Kč / os. Benešov, Brno, České Budějovice, Dobříš, Jihlava, Písek, Praha, Příbram, Soběslav, Tábor
100 Kč / os. Beroun (čerpací stanice ÖMV na dálnici D5), Kladno, Olomouc, Prostějov, Slaný, Vyškov
150 Kč / os. Chomutov, Kolín, Louny, Mladá Boleslav, Ostrava, Plzeň, Poděbrady, Rokycany
200 Kč / os. Hradec Králové, Cheb, Jablonec nad Nisou, Karlovy Vary, Liberec, Most, Pardubice, Sokolov, Teplice, Turnov, Ústí nad Labem

odjezdové dny z ČR: 28.04., 05.05., 12.05., 19.05., 26.05., 02.06., 09.06., 16.06., 23.06., 30.06., 07.07., 14.07., 21.07., 28.07., 04.08., 11.08., 18.08., 25.08., 01.09., 08.09., 15.09., 22.09. - Lignano, Bibione, Caorle; 09.06., 16.06., 23.06., 30.06., 07.07., 14.07., 21.07., 28.07., 04.08., 11.08., 18.08., 25.08., 01.09., 08.09. - Lido di Jesolo, Rosolina Mare

časový harmonogram - odjezd z ČR v pátek v odpoledních či večerních hodinách (např. Praha v 19.30), příjezd do pobytového místa v sobotu zpravidla mezi 8. a 12. hodinou, odjezd z pobytového místa následující sobotu zpravidla mezi 17. a 21. hodinou, návrat do ČR v neděli v ranních či dopoledních hodinách (Praha zpravidla mezi 6. a 9. hodinou)

Itálie - Rimini, Riccione, Cattolica, Pesaro, Marcelli di Numana

nástupní místa abecedně a cena svozu po ČR: (příplatek k ceně dopravy uvedené u střediska)

0 Kč / os. Beroun (čerpací stanice ÖMV na dálnici D5), Brno, Jihlava, Plzeň, Praha, Rokycany
100 Kč / os. Benešov, Dobříš, Kladno, Olomouc, Písek, Prostějov, Slaný, Vyškov
150 Kč / os. České Budějovice, Chomutov, Kolín, Louny, Mladá Boleslav, Ostrava, Poděbrady, Příbram, Soběslav, Tábor
200 Kč / os. Hradec Králové, Cheb, Jablonec nad Nisou, Karlovy Vary, Liberec, Most, Pardubice, Sokolov, Teplice, Turnov, Ústí nad Labem

odjezdové dny z ČR: 02.06., 09.06., 16.06., 23.06., 30.06., 07.07., 14.07., 21.07., 28.07., 25.08., 01.09., 08.09., 15.09.

časový harmonogram - odjezd z ČR v pátek v odpoledních hodinách (např. Praha ve 14.30), příjezd do pobytového místa v sobotu zpravidla mezi 8. a 12. hodinou, odjezd z pobytového místa následující sobotu zpravidla mezi 16. a 20. hodinou, návrat do ČR v neděli v dopoledních či odpoledních hodinách (Praha zpravidla mezi 8. a 12. hodinou)

Itálie - Gargano

nástupní místa abecedně a cena svozu po ČR: (příplatek k ceně dopravy uvedené u střediska)

0 Kč / os. Beroun (čerpací stanice ÖMV na dálnici D5), Brno, Jihlava, Plzeň, Praha, Rokycany
100 Kč / os. Benešov, Dobříš, Kladno, Olomouc, Písek, Prostějov, Slaný, Vyškov
150 Kč / os. České Budějovice, Chomutov, Kolín, Louny, Mladá Boleslav, Ostrava, Poděbrady, Příbram, Soběslav, Tábor
200 Kč / os. Hradec Králové, Cheb, Jablonec nad Nisou, Karlovy Vary, Liberec, Most, Pardubice, Sokolov, Teplice, Turnov, Ústí nad Labem

odjezdové dny z ČR: 02.06., 09.06., 16.06., 23.06., 30.06., 07.07., 14.07., 21.07., 28.07., 25.08., 01.09., 08.09., 15.09.

časový harmonogram - odjezd z ČR v pátek v dopoledních hodinách (např. Praha v 11.30), příjezd do pobytového místa v sobotu zpravidla mezi 7. a 10. hodinou, odjezd z pobytového místa následující sobotu zpravidla mezi 14. a 18. hodinou, návrat do ČR v neděli v poledních či odpoledních hodinách (Praha zpravidla mezi 12. a 15. hodinou)

Chorvatsko – Istrie, Severní a Střední Dalmácie:

nástupní místa abecedně a cena svozu po ČR: (příplatek k ceně dopravy uvedené u střediska)

0 Kč / os. Brno, Jihlava, Mikulov, Praha
100 Kč / os. Benešov, Beroun (čerpací stanice ÖMV na dálnici D5), Dobříš, Kladno, Olomouc, Písek, Prostějov, Slaný, Vyškov
150 Kč / os. České Budějovice, Chomutov, Kolín, Louny, Mladá Boleslav, Ostrava, Plzeň, Poděbrady, Příbram, Rokycany, Soběslav, Tábor
200 Kč / os. Hradec Králové, Cheb, Jablonec nad Nisou, Karlovy Vary, Liberec, Most, Pardubice, Sokolov, Teplice, Turnov, Ústí nad Labem

odjezdové dny z ČR: 09.06., 16.06., 23.06., 30.06., 07.07., 14.07., 21.07., 28.07., 04.08., 11.08., 18.08., 25.08., 01.09., 08.09. - Istrie; 26.05., 02.06., 09.06., 16.06., 23.06., 30.06., 07.07., 14.07., 21.07., 28.07., 04.08., 11.08., 18.08., 25.08., 01.09., 08.09., 15.09. - Severní a Střední Dalmácie

časový harmonogram - odjezd z ČR v pátek v odpoledních či večerních hodinách (např. Praha v 19.30 / Istrie či 14.30 / ostatní), příjezd do pobytového místa v sobotu zpravidla mezi 8. a 12. hodinou, odjezd z pobytového místa následující sobotu zpravidla mezi 16. a 20. hodinou, návrat do ČR v neděli v dopoledních či odpoledních hodinách (Praha zpravidla mezi 8. a 12. hodinou)

Španělsko - Tossa de Mar, Lloret de Mar, Santa Susanna, Callela, Blanes, Malgrad de Mar

nástupní místa abecedně a cena svozu po ČR: (příplatek k ceně dopravy uvedené u střediska)

0 Kč / os. Beroun, Bílina, Děčín, Cheb, Chomutov, Kadaň, Karlovy Vary, Klášterec nad Ohří, Most, Ostrov nad Ohří, Plzeň, Praha, Rokycany, Rozvadov, Sokolov, Teplice, Ústí nad Labem, Žebrák
300 Kč / os. Brno, Česká Lípa, České Budějovice, Hradec Králové, Jablonec nad Nisou, Jihlava, Kolín, Liberec, Mladá Boleslav, Nový Bor, Pardubice, Písek, Příbram, Tábor, Velké Meziříčí, Žatec
Jednotlivé svozy budou realizovány při naplnění podmínky minimálního počtu účastníků, kterým jsou 4 osoby / svozové místo.

odjezdové dny z ČR: 26.05., 02.06., 09.06., 16.06., 23.06., 30.06., 07.07., 14.07., 21.07., 28.07., 04.08., 11.08., 18.08., 25.08., 01.09., 08.09., 15.09.

časový harmonogram - odjezd z ČR v pátek v ranních hodinách (např. Praha v 8.30), příjezd do pobytového místa v sobotu zpravidla mezi 7. a 12. hodinou, odjezd z pobytového místa následující sobotu zpravidla mezi 14. a 19. hodinou, návrat do ČR v neděli v odpoledních či večerních hodinách (Praha zpravidla mezi 15. a 18. hodinou)

Španělsko - Salou, Peňíscola, Oropesa:

nástupní místa abecedně a cena svozu po ČR: (příplatek k ceně dopravy uvedené u střediska)

0 Kč / os. Beroun, Plzeň, Praha, Rokycany, Rozvadov, Žebrák
300 Kč / os.

Brno, České Budějovice, Hradec Králové, Jihlava, Kolín, Mladá Boleslav, Pardubice, Písek, Příbram, Tábor, Velké Meziříčí
Jednotlivé svozy budou realizovány při naplnění podmínky minimálního počtu účastníků, kterým jsou 4 osoby / svozové místo.

odjezdové dny z ČR: 26.05., 02.06., 09.06., 16.06., 23.06., 30.06., 07.07., 14.07., 21.07., 28.07., 04.08., 11.08., 18.08., 25.08., 01.09., 08.09., 15.09.

časový harmonogram - odjezd z ČR v pátek v ranních hodinách (např. Praha v 8.30), příjezd do pobytového místa v sobotu zpravidla mezi 7. a 12. hodinou, odjezd z pobytového místa následující sobotu zpravidla mezi 14. a 19. hodinou, návrat do ČR v neděli v odpoledních či večerních hodinách (Praha zpravidla mezi 15. a 18. hodinou)

Španělsko - Tossa de Mar, Lloret de Mar, Santa Susanna - 10/11denní pobyty

nástupní místa abecedně a cena svozu po ČR: (příplatek k ceně dopravy uvedené u střediska)

0 Kč / os. Beroun, Plzeň, Praha, Rokycany, Rozvadov, Žebrák
300 Kč / os. Brno, České Budějovice, Hradec Králové, Jihlava, Kolín, Mladá Boleslav, Pardubice, Písek, Příbram, Tábor, Velké Meziříčí

odjezdové dny z ČR: 30.06., 10.07., 21.07., 31.07., 11.08., 21.08.

časový harmonogram - odjezd z ČR v pátek nebo v pondělí v ranních hodinách (např. Praha v 8.30), příjezd do pobytového místa v sobotu nebo v úterý zpravidla mezi 7. a 12. hodinou, odjezd z pobytového místa v úterý nebo v sobotu zpravidla mezi 14. a 19. hodinou, návrat do ČR ve středu nebo v neděli v odpoledních či večerních hodinách (Praha zpravidla mezi 15. a 18. hodinou)

důležité upozornění:

U některých z výše vypsaných měst se nástupním místem rozumí dálniční či silniční tah ve vzdálenosti do 10 km, např. Jihlava - 111. km dálnice D1 u čerpací stanice ÖMV či Poděbrady - 35. km dálnice D11 u čerpací stanice ÖMV.

Letecká doprava

Letecká přeprava je zajišťována do Španělska ve spolupráci s leteckou společností ČSA, na Sardinii ve spolupráci se společností Travel Servis/Smart Wings a řídí se vždy podmínkami právě těchto dopravců. Pro převážnou většinu letů jsou využívány letouny Boeing 737. Ceny samostatně vypsaných letenek jsou kalkulovány na maximální cenu 650 USD / 1000 kg leteckého paliva na rotterdamské burze a zahrnují již letištní a bezpečnostní taxy a základní palivový příplatek. Cestovní kancelář si vyhrazuje právo zvýšit cenu letenky v případě navýšení palivových příplatků a letištních tax ze strany dopravce. Dále si dovolujeme upozornit na výjimečné případy možného posunu času odletu, resp. příletu oproti času plánovanému z důvodu například nepříznivých povětrnostních podmínek (a to i ve vztahu k letům předcházejícím) atd. Cestovní kancelář tuto skutečnost nemůže nikterak ovlivnit a tedy ani kompenzovat případné škody z toho plynoucí. V případě posunu letu nevzniká zákazníkovi nárok na odstoupení od smlouvy o zájezdu bez úhrady sjednaného odstupného (stornopoplatků). Ceny fakultativně vypsaných letenek se vztahují výhradně k týdenním pobytům, letenky k pobytům delším jsou možné pouze na vyžádání.

Platnost cestovního dokladu musí být min. 6 měsíců po příletu. Přeprava na/z letiště v rámci ČR není naší cestovní kanceláří standardně zajišťována.

informace k letům na Sardinii (Travel Servis / Smart Wings):

Každý cestující má nárok na přepravu jednoho hlavního zavazadla do hmotnosti 15 kg. Váha zavazadel členů rodiny/skupiny, kteří letí prokazatelně spolu, se může slučovat, váha jednoho zavazadla však nesmí překročit 32 kg přičemž ani jedna strana nesmí překročit délku 150 cm a zároveň součet všech tří stran musí být menší než 250 cm. Cestující si s sebou mohou vzít pouze jedno příruční zavazadlo do hmotnosti 5 kg při maximálních rozměrech 56 x 45 x 25 cm, avšak součet všech tří rozměrů může být maximálně 115 cm. V případě překročení váhového limitu na letišti bude účtována jednotná sazba: 6 EUR nebo 7 USD nebo 160 Kč - za každý započatý kg nadváhy. Děti do nedovršených 2 let mají leteckou přepravu zdarma bez nároku na sedačku a občerstvení.

Letový řád je neděle - neděle od 04.06. - 01.10. / poslední přílet z destinace - Cagliari; středa - středa od 07.06. - 27.09. / poslední přílet z destinace - Olbia

Přeprava z/na letiště v pobytových místech (tzv. transfery) není zahrnuta v ceně letenky. Službu Vám na vyžádání zprostředkujeme.

informace k letům do španělské Barcelony (ČSA):

Cestující si s sebou mohou vzít pouze jedno příruční zavazadlo o maximálních rozměrech 55 x 45 x 25 cm, včetně držadla, postranní kapsy a kol, které nepřesahuje hmotnost 8 kg. V případě, že hmotnost nebo rozměry příručního zavazadla budou větší než výše uvedené údaje, bude takové zavazadlo přepraveno jako odbavené a bude za něj účtován poplatek za zavazadlo. Každý cestující má nárok na přepravu jednoho hlavního zavazadla do max. hmotnosti 23 kg (pokud letí dvojice či více osob není možnost slučovat váhu zavazadel, bezplatně odbavené zavazadlo může mít maximální váhu 23 kg). Za každý kg navíc je účtován poplatek. Lety jsou bez občerstvení. Věk infanta nesmí v době návratu překročit 2 roky. Platí pouze letištní poplatek, taxy a transfer z/na letiště, tj. 2900 Kč. Dítě ve věku do 2 let má nárok na bezplatnou přepravu zapsaného zavazadla, jehož součet všech tří rozměrů (délka + šířka + výška) nepřesahuje 115 cm a hmotnost nepřesahuje 10 kg, a jednoho složeného dětského kočárku (dítě nemá nárok na přepravu příručního zavazadla).

Letový řád je sobota - sobota od 17.06. - 16.09. / poslední přílet z destinace.

Za změnu jména se účtuje poplatek 1000 Kč a je možné ji provést nejpozději 8 dní před sobotním odletem. Storno podmínky: do 30 dnů před odletem 80 %, 29 a méně dní 100 %.

Přeprava z/na letiště v pobytových místech (tzv. transfery) je již zahrnuta v ceně letenky mimo středisko Tossa de Mar.

Ubytování

Kvalitativní kategorii ubytovacích kapacit na těchto stránkách značí dva symboly. Symbolem hvězdičkahvězdičkahvězdičkahvězdičkahvězdičkahvězdička jsou označeny kapacity, u kterých je toto označení oficiální, tedy od příslušného orgánu mají, dle místně platných kritérií, přidělené hodnocení kvality v určité výši s jeho označením příslušným počtem hvězdiček, když jejich vyšší počet adekvátně představuje i vyšší kvalitu. Celá řada kapacit však takovéto hodnocení postrádá, respektive jsou ubytovacími subjekty, u kterých se hodnocení hvězdičkami oficiálně nepoužívá. A právě u těchto jsme použili hodnocení naše, hodnocení od hvězdička do hvězdičkahvězdičkahvězdičkahvězdičkahvězdička, když kritéria pro jejich přidělení jsme se snažili zachovat obdobná s hodnotícími kritérii oficiálních orgánů v příslušné oblasti.
Přestože jsme se snažili typy a vybavenost všech jednotlivých ubytovacích jednotek popsat co možná nejpřesněji, jsou i tak, ve výjimečných případech, drobné odlišnosti možné (atypické apartmány či pokoje z hlediska skladby a charakteru jednotlivých lůžek, oddělení některých místností např. jen nábytkovou stěnou, chybějící trezor v jednom pokoji z celého hotelu, speciální apartmán pro handicapované, který nemá zástěny sprchového koutu, …) a CK nemůže přidělení odlišné typologie vždy zcela ovlivnit. V případě přistýlek se pak může jednat též například o pohovku, rozkládací gauč, palandu, lehátko apod. a nemusí být vždy pevnou součástí vybavení pokoje; stejně tak nemusí vždy rozměrově odpovídat standardu běžných postelí, mohou být tedy například užší a/či kratší. Současně upozorňujeme, že uvedené údaje o prostornosti jednotlivých ubytovacích jednotek mají charakter jen informativní a od skutečnosti se mohou, ve výjimečných případech, lišit i o více než 10 %. Samostatnou kapitolou jsou v tomto ohledu popisy privátních apartmánů a více ubytovacích kapacit prodávaných pod jedním „obecným“ názvem. Zde berte popis apartmánů opravdu spíše jako orientační, protože vzhledem ke skutečnosti, že se častokrát jedná i o několik stovek bytů různých majitelů, popis přesně charakterizující všechny možné alternativy skladby a charakteru lůžek, polohy, prostornosti, vybavenosti atd. je doslova nevytvořitelný.

Cena zahrnuje

Odstavec s tímto názvem, respektive odstavec s názvem jemu obdobným (např. „v ceně na osobu je zahrnuto“) naleznete u každého ceníku ubytovací kapacity. U ubytování v apartmánech jsou služby zahrnuté v ceně rozepsány všechny bez výjimky. Naopak u ubytování hotelového typu (resp. i u kapacit s názvem Garni, Meublé, Pension apod., tedy u kapacit nabízejících v základní ceně stravování minimálně ve formě snídaní) jich několik chybí. Jedná se o služby, které jsou zahrnuty v ceně všech těchto kapacit hotelového typu bez rozdílu, tedy o denní a závěrečný úklid, ložní i koupelnové prádlo a spotřeby vody i el. energie.

Denní a závěrečný úklid

U všech kapacit hotelového typu i u všech privátních pokojů je závěrečný úklid již zahrnut v základní ceně zájezdu. U apartmánového ubytování však tomu tak vždy není. U některých apartmánových kapacit je závěrečný úklid již zahrnut v základní ceně, u jiných je vypsán za povinný či fakultativní příplatek (v Kč při úhradě v ČR, resp. v příslušné zahraniční měně při úhradě v místě pobytu) a u dalších si zákazníci provádí závěrečný úklid sami. Jak je to se závěrečným úklidem u každé konkrétní ubytovací kapacity, jednoznačně vyplývá z jejího ceníku, resp. z informací uvedených u něho, když, jedná-li se o závěrečný úklid ve formě povinného příplatku, je toto vždy specifikováno výslovně a v případě, kdy o závěrečném úklidu výslovně hovořeno není, se má za to, že si závěrečný úklid provádí zákazníci sami. I za předpokladu, že závěrečný úklid je zahrnut v ceně zájezdu, případně je hrazen formou fakultativního či povinného příplatku, je zapotřebí provést běžný úklid typu zametení podlahy, vynesení odpadkového koše atd. a především kuchyňskou linku zanechat v absolutním pořádku včetně odmražené lednice, umytého nádobí apod. U některých ubytovacích kapacit si lze úklid kuchyňské linky také extra fakultativně přiobjednat. Dovolujeme si upozornit na skutečnost, že informace v tomto katalogu uvedené reflektovaly stav k době jeho přípravy a že tudíž mohou nastat případné změny úhrad v místě pobytu třeba již i pro nadcházející letní sezónu. U všech kapacit hotelového typu i u všech privátních pokojů je v základní ceně zájezdu zahrnut též denní úklid. V některých ubytovacích kapacitách se pojmem denní úklid rozumí úklid pokoje obden, tedy každý druhý den.

Kauce za apartmán

Již nyní si Vás dovolujeme upozornit, že v případě ubytování v apartmánech se v převážné většině případů na místě skládá vratná kauce, především jako jistina za nepoškození jeho zařízení a vybavení, případně ve vztahu k závěrečnému úklidu (viz předcházející odstavec). Výše kauce je různá, je odvislá od zvyklostí dané země či destinace i od konkrétní ubytovací kapacity. V Itálii se kauce pohybuje zpravidla v rozmezí od 50 do 200 € (v některých případech ji lze skládat i v Kč), ve Španělsku kolem 100 €, ve Francii od 200 do 500 €. Naopak v Chorvatsku se kauce zpravidla neskládá. Stále přibývá i ubytovacích kapacit, u kterých lze kauci skládat platební kartou či pouze jejím prostřednictvím. Informace o výši kauce jsou u převážné většiny ubytovacích kapacit uvedeny v rámci jejich ceníku, vždy jsou pak obsahem odjezdových pokynů, které obdržíte před cestou.

Delegátské služby cestovní kanceláře

V převážné většině pobytových míst Vám bude k dispozici také česky mluvící zástupce naší cestovní kanceláře - delegát (viz informace u ceníku každé ubytovací kapacity, resp. střediska). Kromě toho, že bude přímo zajišťovat Vaše ubytování či jen dohlížet na jeho hladký průběh, bude jeho úkolem i spoluorganizování autobusové dopravy (především při nástupu cesty zpět do ČR) a případných výletů. Tím nejdůležitějším však bude jeho pomoc při nepředvídaně vzniklých problémech a případných nemocech či úrazech a taktéž Vaše informovanost o podrobnější nabídce střediska a zajímavých místech v blízkém okolí. Pro některé ubytovací kapacity funguje přímo v místě naše kancelář s pevně stanovenou otevírací dobou, u ubytovacích kapacit dalších je delegát k dispozici přímo v jejich rámci a to buď denně či několikrát týdně formou vypsaných úředních hodin a u řady kapacit jiných je delegát k zastižení pouze na mobilním telefonu formou asistenční služby. U některých ubytovacích kapacit však není delegát k dispozici vůbec. A především pro tyto případy budete vždy vybaveni mobilním telefonním spojením na naše pracovníky v ČR. Ve výjimečných případech si cestovní kancelář vyhrazuje právo v okrajových termínech sezóny delegátské služby suplovat prostřednictvím svého místního partnera.

Pobytové taxy

V čase přípravy katalogu panoval v některých zemích či střediscích nejednotný přístup k pobytovým taxám. U některých kapacit je v ceně zájezdu již pobytová taxa zahrnuta, u jiných je ale splatná až v místě formou povinného příplatku, když informaci o tom, jak je tomu u každé konkrétní ubytovací kapacity naleznete u jejího ceníku. Některé lokality o jejím zavedení teprve uvažují. Dovolujeme si upozornit na skutečnost, že informace v tomto katalogu uvedené reflektovaly stav k době jeho přípravy a že je tudíž nutné počítat s možnou změnou třeba již i pro nadcházející letní sezónu.

Důležité upozornění

Veškeré informace uvedené v katalogu vycházejí ze skutečností známých nebo předpokládaných v době jeho přípravy. Z tohoto důvodu si dovolujeme upozornit na možnost některých odlišností od skutečnosti a vyhrazujeme si právo na možnost jejich dodatečné změny. Například se jedná o drobné úpravy formy či rozsahu stravování, úpravu složení či změnu charakteru a typu lůžek, zavedení či změnu výše pobytových tax, závěrečných úklidů, klubových karet apod. Uváděné vzdálenosti i polohy jednotlivých služeb a ubytovacích kapacit v rámci konkrétního střediska jsou pouze orientační, resp. přibližné. Některé služby, příp. vybavenost vypsané v odstavci „vybavenost a služby“ apod. u každé ubytovací kapacity jsou, a to i přesto, že nejsou výslovně uvedeny za poplatek, službami hrazenými samostatně. Například se jedná o konzumaci v baru a restauraci, úhradu telefonních hovorů a připojení k internetu, poplatky za půjčení kajaku či lodičky atd. Současně upozorňujeme, že u některých ubytovacích kapacit, kde je nabízen pobyt pro malé děti (věková hranice vždy specifikována u konkrétní kapacity) zdarma či za pevnou částku výrazně nižší, než je základní cena pobytu, je ubytování míněno bez nároku na lůžko (a obsazenost pokoje či apartmánu je tedy brána bez jejich započítání) a případné stravování je samostatně splatné na místě - podrobnější informace žádejte v cestovní kanceláři.

Dále si dovolujeme poukázat na povinnost respektování vypsané otevírací doby a dalších povinností. Například se jedná o bazény, jejichž využívání je zpravidla podmíněno používáním koupací čepice a slipových plavek. Bazény nejsou otevřeny 24 hodin denně, ale pouze v časech vypsaných příslušnou ubytovací kapacitou, o omezení využívání některých služeb věkovou hranicí (např. omezení vstupu do posilovny, sauny apod. pro děti určité věkové hranice či povolení jejich vstupu jen v doprovodu dospělé osoby atd.) nebo o respektování klidu v popoledních a nočních hodinách. Upozornit nesmíme opomenout též na velikosti parkovacích míst, zejména pak těch garážových (a to nejen ve vztahu k výšce vjezdu), která jsou dimenzována na vozy standardních velikostí a častokrát tedy autům větším nedovolují nejen zaparkování pohodlné, ale nezřídka vůbec žádné. V rámci dále nejednou nabízeného ubytování pod „obecným“ názvem (např. „Privátní apartmány“, „Residenční komplexy“, „Apartmánové domy“… atd.) je zpravidla zahrnuto velké množství apartmánů v daném středisku a to zpravidla včetně těch, které jsou nabízeny katalogem jmenovitě. Cestovní kancelář nemůže také vždy zcela ovlivnit uvedení a ukončení provozu některých služeb vypsaných v odstavci „vybavenost a služby“ u popisu jednotlivých ubytovacích kapacit. Namátkou se jedná o animační programy, které jsou zpravidla realizovány jen ve 2 až 3 měsících hlavní sezóny, nebo o provoz bazénů, jenž je v průměru také jen 3 měsíce, tedy cca od poloviny června do poloviny září. Zájem o veškeré služby či nabídky, které jsou nabízeny zdarma nebo fakultativně za příplatek splatný v místě pobytu (např. dětská postýlka, ložní prádlo, …), je nutno uvést na smlouvu o zájezdu, jinak nemusejí být ubytovatelem akceptovány. Dětské postýlky jsou standardně určeny dětem nedovršených 2 let; v případě zájmu o dětskou postýlku pro dítě starší se na toto informujte předem. Pokud je v ubytovací kapacitě k dispozici wi-fi připojení, nelze klientovi garantovat kvalitu signálu v celém objektu. V poslední době je též stále častějším jevem omezení kouření v rámci nejen společných prostor některých ubytovacích kapacit, ale častokrát i na pokojích a v apartmánech, když daná pravidla v tomto ohledu je vždy nutno respektovat.

Zákazník byl před uzavřením smlouvy o zájezdu informován o pasových a vízových požadavcích a zdravotních formalitách, které jsou nutné pro cestu a pobyt a o obvyklých cenách a lhůtách pro jejich vyřízení. Každý cestující je osobně odpovědný za dodržování pasových, celních, zdravotních a dalších předpisů země, do které cestuje, a rovněž tak i za platnost svých cestovních dokladů podle předpisů ČR. Veškeré náklady, které vzniknou nedodržením těchto předpisů, nese cestující. K vycestování do států Evropské unie lze kromě platného cestovního pasu použít i platný občanský průkaz. Současně upozorňujeme, že děti do 15 let musí mít při cestách do zahraničí vlastní cestovní pas.

Není-li u jednotlivého zájezdu stanoveno jinak, neposkytuje cestovní kancelář žádný program v místě pobytu. Tiskové chyby v katalogu jsou vyhrazeny.

Cena zájezdu, garance ceny

Ceny zájezdů v tomto katalogu jsou uváděny v českých korunách (Kč). Při tvorbě těchto cen byly zohledněny ovlivňující faktory, jako je výše cen za dopravu, ceny paliv a směnný kurz české koruny k rozhodné měně, když pro účely tohoto katalogu je rozhodný stav takových cen a kurzů ke dni 2. 9. 2016 (dále jen „den stanovení ceny zájezdu“). Cestovní kancelář tímto garantuje, že nedojde-li ke zvýšení cen ovlivňujících faktorů (u směnného kurzu pak až nad hranici přesahující 10 %), pak cena zájezdu zůstává nedotčena. V opačném případě, tj. při zvýšení cen ovlivňujících faktorů (u směnného kurzu nad 10 %) oproti jejich cenám ze dne stanovení ceny zájezdu, má cestovní kancelář právo jednostranně a způsobem uvedeným ve Všeobecných podmínkách prodeje zájezdů Cestovní kanceláře FISCHER, a.s. zvýšit cenu zájezdu, a to o souhrn rozdílů cen ze dne vydání rozhodnutí o zvýšení ceny zájezdu a cen ze dne stanovení ceny zájezdu.

Smluvní vztah, cestovní smlouva

Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří a zákazníkem se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) a zákona č. 159/1999 Sb. (zákon o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu) - oba v platném znění. Smlouva o zájezdu se uzavírá mezi cestovní kanceláří (pořadatelem zájezdu) a zákazníkem v písemné nebo elektronické formě a obsahuje vyplněný formulář a další smluvní ujednání. Smlouva může být uzavřena přímo v cestovní kanceláři nebo prostřednictvím jejího obchodního zástupce (provizní prodejce, další cestovní kancelář či agentura), který jedná na základě a v mezích uzavřené obchodní smlouvy či udělené plné moci. Cestovní kancelář nemá stanoven pro své zájezdy minimální počet zákazníků za účelem zrušení zájezdu. Cestovní kancelář je však oprávněna ad hoc takový minimální počet zákazníků pro daný zájezd stanovit, a v takovém případě bude informovat o této skutečnosti zákazníka vždy před uzavřením smlouvy o zájezdu. Cestovní kancelář informuje zákazníky, že další skutečnosti týkající se zájezdů, jakož i práv a povinností účastníků smlouvy o zájezdu, jsou uvedeny ve Všeobecných podmínkách prodeje zájezdů Cestovní kanceláře FISCHER, a.s. jakožto majitele obchodní značky a ochranné známky NEV-DAMA, jejichž znění je dostupné na internetových stránkách www.nev-dama.cz. Všeobecné podmínky prodeje zájezdů Cestovní kanceláře FISCHER, a.s. rovněž tvoří nedílnou součást smlouvy o zájezdu.

Povinné smluvní pojištění dle zákona 159/1999 Sb.

NEV - DAMA je obchodní značkou Cestovní kanceláře FISCHER, a. s., která je řádně pojištěna pro případ úpadku, a to v rozsahu a za podmínek stanovených zákonem č. 159/1999 Sb. v platném znění. Rozsah pojistného plnění, podmínky pro uplatnění nároku zákazníka z pojištění pro případ úpadku a specifikace pojistitele jsou uvedeny na internetových stránkách www.nev-dama.cz v sekci Důležité informace.

Copyright

Veškerý obrazový materiál i další údaje v tomto katalogu uvedené podléhají ochraně dle příslušných předpisů práva duševního vlastnictví a jakékoli jejich využití nad rámec povolený právními předpisy je možné jen po předchozí dohodě s cestovní kanceláří či s příslušnou třetí osobou, které taková práva náleží.

Informace v katalogu a ceníku

Protože se katalogy připravují mnoho měsíců před začátkem Vaší dovolené, může dojít v mezidobí ke změnám místních poměrů např. v důsledku přestaveb, popř. přístaveb, adaptací nebo podobně, a proto se katalogové fotografie mohou ve výjimečných případech odchylovat od skutečné situace. Veškeré údaje o službách, cenách a cestovních podmínkách obsažené v katalogu a ceníku obchodní značky NEV-DAMA odpovídají informacím známým v době tisku a Cestovní kancelář FISCHER, a. s., si vyhrazuje právo na jejich změnu. Zakreslení hotelů v pobytových oblastech v katalogu a na webu má pouze informativní charakter.

Cestovní pojištění

V tabulkových cenách zájezdů není zahrnuto žádné cestovní pojištění. Jeho vyřízení Vám nabízíme sjednat naším prostřednictvím (viz dále; i včetně pojištění storna zájezdu). I letos si můžete vybrat pro Vás nejideálnější variantu, a to z nabídky od specialisty na cestovní pojištění – ERV Evropské pojišťovny, a.s., která vedle vlastní asistence nabízí i garanci online vyřízení škodní události do 7 dnů. Vedle možnosti jednorázového pojištění Vám nabízíme též výhodné celoroční pojištění připravené exkluzivně pro klienty NEV-DAMA, cestovní kanceláře FISCHER (viz. níže).

Pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro cestovní pojištění ERV Evropské pojišťovny, a. s.. Případné pojistné události řeší pojištěný přímo s pojišťovnou, resp. s její vlastní asistenční službou EURO-CENTER PRAGUE. Pojistnou událost, u které nedošlo k uhrazení nákladů přímo asistenční službou, je pojištěný povinen oznámit bezprostředně po návratu do ČR na adresu pojišťovny: Křižíkova 237/36a, 186 00 Praha 8.

Podrobnější informace k pojištění, včetně pojistných podmínek, žádejte v cestovní kanceláři.

Fakultativní nabídka pojištění

JEDNORÁZOVÉ POJIŠTĚNÍ Basic a Optimal od ERV Evropské pojišťovny, a.s.obsahuje též automatické a bezplatné prodloužení platnosti v případě zpožděného návratu pojištěného do ČR z důvodu zásahu vyšší moci a pojištění nevyužité dovolené, kde pojišťovna poskytne kompenzaci za každý nevyužitý den dovolené, pokud bude klient upoután na lůžku v důsledku akutního onemocnění či úrazu.

Pojištění lze sjednat pro osoby bez omezení věku. U zájezdu, který je zcela doplacen, je možné dodatečně objednat pouze pojištění bez storna.

pojištění „Basic“  ... cena 150 Kč / os. / 1 - 5 dnů, 290 Kč / os. / 6 - 24 dnů
pojištění „Basic bez storna“  ... cena 130 Kč / os. / 1 - 5 dnů, 250 Kč / os. / 6 - 24 dnů
pojištění „Optimal“ ... cena 190 Kč / os. / 1 - 5 dnů, 390 Kč / os. / 6 - 24 dnů
pojištění „Optimal bez storna“ ... cena 150 Kč / os. / 1 - 5 dnů, 350 Kč / os. / 6 - 24 dnů


  Jednorázové pojištění
předmět plnění:
plnění do maximální výše:
Basic léto Optimal léto
Léčebné výlohy léčebné výlohy 3.000.000 Kč 1) 6.000.000 Kč
zubní ošetření 24.000 Kč 1) 24.000 Kč 
fyzioterapie 120.000 Kč 1) 120.000 Kč 
kompenzace pobytu v nemocnici  20.000 Kč 2) 20.000 Kč
Asistenční služby aktivní asistence neomezeně 1) neomezeně
převoz, přeložení a přeprava 1.000.000 Kč 1) 1.000.000 Kč
repatriace tělesných ostatků 1.000.000 Kč 1) 1.000.000 Kč
náklady na pohřeb 150.000 Kč 1) 150.000 Kč
náklady na opatrovníka 150.000 Kč 1) 150.000 Kč
Úraz trvalé následky úrazu 100.000 Kč 200.000 Kč
úmrtí následkem úrazu 50.000 Kč 100.000 Kč
Osobní věci škoda na osobních věcech 7.000 Kč 1) 15.000 Kč
Odpovědnost škoda na zdraví 1.000.000 Kč 1) 2.000.000 Kč
škoda na věci 500.000 Kč 1) 1.000.000 Kč
právní ochrana 200.000 Kč 200.000 Kč
Zrušení cesty stornopoplatky 8.000 Kč 3) 20.000 Kč
Cesty autem technická pomoc a odtah - 10.000 Kč
náhradní doprava a ubytování - 20.000 Kč
spoluúčast při dopravní nehodě - 5.000 Kč

Poznámky (dílčí plnění, spoluúčasti):
1) spoluúčast 1.000 Kč na každou pojistnou událost
2) 2000 Kč za den
3) spoluúčast 20 %

VÝHODNÉ CELOROČNÍ POJIŠTĚNÍ MultiPack pro jednotlivce i rodiny od ERV Evropské pojišťovny, a.s.
Vedle výše uvedených variant „jednorázového pojištění“ Vám i letos přinášíme unikátní a cenově výhodné „pohodlné“ celoroční pojištění na neomezený počet cest, a to i pro celou Vaši rodinu. Využít ho tak můžete na všechny své zahraniční cesty v celém roce. Pojištění MultiPack lze zakoupit výhradně k zájezdům NEV-DAMA, cestovní kanceláře FISCHER. Zahrnuje všechna hlavní rizika (viz. tabulka) včetně pojištění storna zájezdů, a vztahuje se také např. na provozování zimních sportů (výhodné zejména pro ty klienty, kteří jezdí i na lyžařské zájezdy). Vedle těchto zájezdů jej můžete během roku využít na všechny typy zahraničních cest, tedy nejen pořádané prostřednictvím cestovní kanceláře. Počet cest není omezen a každá z nich může trvat až 30 dnů. Ve variantě „Rodina“ platí pro všechny pojištěné osoby, a to i v případě cestují-li samostatně. Rodinou se rozumí až 2 dospělé osoby, které žijí ve společné domácnosti (tj. jsou ve vztahu manžel/manželka, druh/družka) plus 1 až 3 nezletilé děti těchto osob, které spolu uzavřely pojištění MultiPack Rodina.

Pevně věříme, že vedle finanční výhodnosti Vám pojištění MultiPack ušetří starosti a čas s vyřizováním pojištění před každou zahraniční cestou. Navíc budete mít možnost obnovit Vaše celoroční pojištění po uplynutí jeho doby platnosti, za zvýhodněnou cenu.

Pojištění lze sjednat pro osoby mladší 70 let.

pojištění „MultiPack Standard“  ... cena 1.990 Kč / os. / 365 dnů*
pojištění „MultiPack Optimal“ ... cena 2.890 Kč / os. / 365 dnů*
pojištění „MultiPack Standard Rodina“  ... cena 2.990 Kč / rodina** / 365 dnů*
pojištění „MultiPack Optimal Rodina“  ... cena 3.990 Kč / rodina** / 365 dnů*

* platí 365 dnů od podepsání Smlouvy o zájezdu, spoluúčast na každou pojistnou událost činí 1.000 Kč
** rodinou se rozumí až 2 dospělé osoby, které žijí ve společné domácnosti a 1 až 3 nezletilé děti těchto osob

  Celoroční cestovní pojištění na opakované cesty
předmět plnění:
plnění do maximální výše:
MultiPack Standard Evropa* MultiPack Optimal celý svět*
Léčebné výlohy léčebné výlohy 2.000.000 Kč 1) 3.000.000 Kč 1)
zubní ošetření 24.000 Kč 1) 24.000 Kč 1)
fyzioterapie 120.000 Kč 1) 120.000 Kč 1)
kompenzace pobytu v nemocnici  20.000 Kč 2) 20.000 Kč 2)
Asistenční služby aktivní asistence neomezeně neomezeně
převoz, přeložení a přeprava 1.000.000 Kč 1) 1.000.000 Kč 1)
repatriace tělesných ostatků 1.000.000 Kč 1) 1.000.000 Kč 1)
náklady na pohřeb 150.000 Kč 1) 150.000 Kč 1)
náklady na opatrovníka 150.000 Kč 1) 150.000 Kč 1)
Úraz trvalé následky úrazu 200.000 Kč 200.000 Kč 
úmrtí následkem úrazu 100.000 Kč 100.000 Kč
Osobní věci škoda na osobních věcech 15.000 Kč 1) 30.000 Kč 1)
Odpovědnost škoda na zdraví 1.000.000 Kč 1) 1.000.000 Kč 1)
škoda na věci 500.000 Kč 1) 500.000 Kč 1)
právní ochrana 200.000 Kč 1) 200.000 Kč 1)
Zrušení cesty stornopoplatky 20.000 Kč 3) 40.000 Kč 3)
Zimní sporty provozování zimních sportů  ano ano

Poznámky (dílčí plnění, spoluúčasti):
1) spoluúčast 1.000 Kč na každou pojistnou událost, 2) 2000 Kč za den, 3) spoluúčast 20 %

Limity pojistného plnění uvedené v přehledu představují nejvyšší možné částky, které pojišťovna poskytne za jednu nebo všechny po­jistné události, jež nastanou v rámci jedné zahraniční cesty v době trvání pojištění. U pojištění zrušení cesty pojišťovna poskytne za všechny pojistné události, jež nastanou během jednoho pojistného roku každému pojištěnému, nejvýše limit pojistného plnění, na který bylo pojištění sjednáno.

Copyright

Veškerý obrazový materiál i další údaje v tomto katalogu uvedené podléhají ochraně dle příslušných předpisů práva duševního vlastnictví a jakékoli jejich využití nad rámec povolený právními předpisy je možné jen po předchozí dohodě s cestovní kanceláří či s příslušnou třetí osobou, které taková práva náleží.

Zastupitelské úřady ČR v zahraničí

Velvyslanectví ČR v Itálii:

Ambasciata della Repubblica Ceca, via dei Gracchi 322, Roma; tel.: 0039.06.3609571-3

Generální konzulát ČR:

Consolato Generale della Repubblica Ceca, via G.B. Morgagni 20, Milano; tel.: 0039.02.87158281

Honorární konzulát ČR v Itálii - Benátky

Consolato Onorario della Repubblica Ceca, Cannaregio 3821, Venezia; tel.: 0039.041.2413984

Honorární konzulát ČR v Itálii - Udine

Consolato Onorario della Repubblica Ceca, Via San Francesco 34, Udine, tel.: 0039.0432.509445

Velvyslanectví ČR v Rakousku

Botschaft der Tschechischen Republik, Penzingerstrasse 11-13, 1140 Wien; tel.: +431/89958-0

Honorární konzulát ČR Salzburg

Bergerbräuhofstrasse 27, 5021 Salzburg, tel.: 0043 662/879624

Honorární konzulát ČR Linz

Europaplatz 1a, 4021 Linz, tel.: 0043 732/6596-2060 nebo 3104

Honorární konzulát ČR Klagenfurt

Pierlstrasse 33, 9020 Klagenfurt, tel.: 0043 463/57480

Honorární konzulát ČR Graz

Bahnhofgürtel 59, 8020 Graz, tel.: 0043 316/6070-200

Honorární konzulát ČR Wattens

Blattenwaldweg 8, 6112 Wattens, tel.: 0043 5224/587749

Velvyslanectví ČR ve Francii:

Ambassade de la République Tchéque, 15, Avenue Charles Floquet, 75007 Paris, tel.: 00331/40651300

Velvyslanectví ČR ve Švýcarsku:

Ambassade de la République Tchéque, Muristrasse 53, Bern, tel.: 0041.31.3504070

Ski funtazie klub Ski Funtazie klub

dětský animační program
v českém jazyce

Seznam našich poboček Seznam poboček NEV-DAMA

zájezdy zakoupíte na pobočkách
CK Fischer / NEV-DAMA

Výhodné ceny do konce září!

01. 09. 2017

Prodej lyžařských zájezdů je v plném proudu a proto neváhejte a vybírejte z naši široké nabídky! Do konce září máme pro své stálé, ale i nové klienty velmi výhodné slevy za včasný nákup. Vyplatí se myslet na zimu už teď...

Vyšel katalog Zima 2017 / 2018

28. 08. 2017

Katalog Zima 2017 / 2018 je již k dispozici. Letos opět 2 katalogy. V prvním je komplet nabídka zájezdů do Itálie, Francie a Slovinska, v druhém jsou ostatní alpské země - Rakousko a Švýcarsko.

Itálie a Francie pro sezónu 2017/2018 již v prodeji!

20. 07. 2017

Byla spuštěna 2. fáze zimního předprodeje. K dispozici budou již i italské a francouzské ubytovací kapacity. Využijte slevy až 17% při koupi zimního lyžařského zájezdu do 31.08. 2017. Nabídka bude postupně doplňována.


Prodej lyžařských zájezdů 2017 / 2018 zahájen !!!

15. 06. 2017

Prodej zimních zájezdů NEV-DAMA zahájen!!! Nabídka je každým dnem rozšířována a můžete si ji prohlédnout na našich webových stránkách. Proto neváhejte, využijte slevy až 17% a buďte first!

Možnosti reklamace a spory

09. 01. 2016

Dovolujeme si Vás informovat, že při zakoupení zájezdu online je rovněž možné k řešení eventuálního sporu využít platformu řešení sporů online. https://www.nev-dama.cz/dulezite-informace/moznosti-reklama-spory  

Náš tip na lyžařské zájezdy

Vybraná lyžařská střediska