NEV-DAMA a.s.

Toscana – harmonický kraj vína, moře a uměleckých skvostů

Italský region Toscana (Toskánsko) je kraj proslulý uměleckými skvosty, unikátní historií, lahodným vínem, vysokou gastronomií a nesmírně působivými krajinnými scenériemi. Města plná renesančních pokladů byla často založena již v dobách etruských či římských, překrásné paláce svědčí o nesmírném bohatství tohoto kraje, středověké radnice pak ukazují na zdejší pradávnou tradici demokracie a samosprávy. Renesance jako kulturní a historický směr vznikla na konci 14. století právě v Toskánsku, jmenovitě ve Florencii, v duchu návratu k antickým uměleckým a humanistickým tradicím, čímž předznamenala konec období středověku a nástup novověku.

Florencie - v kolébce italské renesance

Nikdo z těch, kteří zavítají do tohoto kraje, by neměl vynechat místo zrodu renesance jako historického fenoménu a milníku, a navštívit proto metropoli Toskánska Florencii (Firenze), dodnes lákající statisíce turistů svou galerií Uffizi s největší kolekcí italského renesančního umění, půvabným mostem Ponte Vecchio přes řeku Arno s krámky zlatníků, dómem s baptisteriem, gotickým kostelem Santa Croce, sochami Michelangela či Celliniho a dalšími památkami světového významu.

Na toskánském venkově - návrat proti proudu staletí

Ochutnejte však i malebný toskánský venkov se středověkými statky s nedozírnými vinicemi (nejznámější jsou červená vína Chianti a Brunello di Montalcino, z bílých pak Vernaccia di San Gimignano) a snažte se procítit atmosféru unikátních malých středověkých městeček, jako je třeba Boccacciovo Certaldo či San Gimignano, ježící se do daleka hranatými věžemi tamních středověkých paláců. Málokde v Evropě je agroturistika tak atraktivní jako právě v Toskánsku – ocitnete-li se na některém z mnoha zdejších statků, odkud není na obzoru možno spatřit žádný výdobytek naší civilizace, snadno propadnete iluzi cestování zpět časem.

Toskánsko je zároveň krajem nesmírně geograficky členitým, vždyť pod vrcholky Apenin nedaleko od Florencie se až do dubna lyžuje, zatímco na pouhou hodinu jízdy vzdáleném pobřeží Tyrhénského moře se dá již ve stejnou dobu oddávat slunění v teplých slunečních paprscích pod palmami.

Nezklame Vás žádné z toskánských měst

Pokud Vás návštěva Toskánska naladí k jeho hlubšímu prozkoumávání, pak vězte, že celý kraj je jedinečnou pokladnicí architektonických a uměleckých skvostů, ať už navštívíte město Lucca s historickým centrem ohraničeným starověkými hradbami, Pisu, jež dokázala ve středověku využít cest do zámoří k obohacení jak městské pokladnice, tak i architektury, čehož dokladem jsou stavby v centru města, z nichž nejznámější je určitě Šikmá věž na Campo dei Miracoli (náměstí Zázraků), Arezzo, patřící k nejbohatším toskánským městům, Sienu s náměstím Piazza del Campo ve tvaru lastury, řadící se k nejkrásnějším renesančním náměstím v Evropě, Pistoiu, Volterru, Montecatini či nespočet dalších. U toskánských měst platí, že každé znamená zároveň světový pojem. Toskánsko je oživlá historie a zároveň reklama na krásu a harmonii, jež je zde však všudypřítomnou realitou každého všedního dne.

Dějiny plné zvratů a dramat

Ve starověku bylo území dnešního Toskánska osídleno umělecky založenými Etrusky (latinsky Tusci), kteří vytvořili vyspělou civilizaci, a nazývalo se Etrurií. Etrurie však nebyl sjednocený stát, ale pouze konfederace měst. Vrcholu moci dosáhla v 6. století př. n. l., kdy ovládala velkou část severní a střední Itálie (včetně Říma) a také Kampánii s centrem Neapolis. Soupeřili s Řeky a Kartaginci, nakonec byli ovládnuti Římem, který sami založili, po vpádech Keltů v 5. - 6. století př. n. l. Následně se toto území dostalo pod vládu říší Ostrogótské, Byzantské a Langobardské. Za jejich vlády se Toskánsko rozpadlo na několik vévodství a domén. Po pádu Langobardského království roku 774 zde Karel Veliký vytvořil markrabství Toskána s centrem v Lucce, která byla součástí Italského království.

V letech 1027-31 přičlenil Toskánsko ke svým územím nejmocnější muž tehdejší Itálie, markrabě Bonifác II. Italský, hrabě z Modeny, Reggia, Mantovy a Ferrary, z rodu hrabat z Canossy. Po smrti markraběnky Matildy roku 1115 si nárokoval území Církevní stát, což vedlo k soupeření příznivců císaře a papeže. Avšak během 12. století dosáhly nezávislosti velké městské obce (Florencie, Lucca, Arezzo, Pisa, Siena, Pistoia aj.) a celé území si rozdělily.

Postupně získala největší moc Florencie, ve které vládnul rod Medici, který během 14. a 15. století opanoval většinu území Toskánska. Městská republika se za vlády rodu Medicejských přeměnila na toskánské vévodství (1531), které se později stalo velkovévodstvím (1569). V dobách republiky a především za Medicejských došlo k velkému kulturnímu rozkvětu města. V 15. století se Florencie stala kolébkou renesance a významným kulturním centrem severní části Itálie. Medicejští vládli v toskánském velkovévodství až do vymření rodu po meči roku 1737.

Roku 1865 se Florencie stala hlavním městem Itálie (a toskánský dialekt se stal spisovnou formou italštiny, jazyka nově vzniklého Italského království), ovšem roku 1871 byla metropole přesunuta do Říma.

Na konci II. světové války roku 1944 zničila ustupující německá vojska všechny florentské mosty s výjimkou Ponte Vecchio. V roce 1966 Florencii postihly ničivé záplavy. Od roku 1982 je historické centrum Florencie zapsáno na Seznamu světového dědictví UNESCO.

Calambrone leží na pobřeží Ligurského moře jen pár kilometrů severně od Livorna, ale již v provincii Pisa. Severně od něj se nacházejí známá letoviska Tirrenia a Marina di Pisa. Zdejší ploché pobřeží je lemováno několik velkými objekty tzv. kolonií, rekreačních objektů stavěných na celém pobřeží Itálie v éře Mussoliniho, zejména pak ve 30. letech 20. století. Některé z nich jsou památkově významné, zejména Colonia Rosa Maltoni Mussolini, vrcholné dílo italského racionalismu slavného architekta Angiola Mazzoniho, zvěčněné ve filmu italského režiséra Luigiho Comenciniho Všichni domů (Tutti a casa – válečné drama s Albertem Sordim z roku 1960).

Donoratico leží na pobřeží Tyrhénského moře nazvaném podle jeho dávných obyvatel, Costa degli Etruschi, jižně od Livorna. Podél staré římské silnice via Aurelia se dnes rozkládá množství rekreačních objektů i obchodů. Donoratico leží na půli cesty mezi městečkem Castagneto Carducci a přímořským letoviskem Marina di Castagneto, dominuje mu středověký hrad, jehož jméno nese i obec.

Albinia leží 30 km jižně od Grosseta na rovinaté části pobřeží Tyrhénského moře zvané Maremma, v místě, kde začíná šíje Giannella, která spojuje pevninu s hornatým poloostrovem Monte Argentario, který v ČR učinili známým (více, než jeho nepopiratelné přírodní krásy) čeští politici a lobbisté, kteří sem jezdili na své dovolené. Protilehlý ostrov Giglio zase pro změnu „proslavilo“ ztroskotání obří výletní lodi Costa Concordia.

Moře a pláže:

V oblasti Calambrone je pláž tvořena jemným světlým pískem. Voda bývá občas díky jemným částečkám písku zdánlivě zakalená, biologicky i chemicky je však čistá. Vstup do moře je pozvolný, vhodný pro děti i neplavce, absentují zde jakákoli rizika, v moři se nevyskytují nebezpeční živočichové. Calambrone disponuje jak plážemi placenými, jež poskytují celou řadu služeb, tak i plážemi volnými, bezplatnými, bez jakéhokoliv servisu.

Pláže na pobřeží Tyrhénského moře v regionu Toskánsko jsou velmi mnohotvárné. V oblasti Donoratico - Marina di Castagnetto jsou pláže tvořeny jemným světlým pískem. Voda bývá občas díky jemným částečkám písku zdánlivě zakalená, biologicky i chemicky je však čistá. Vstup do moře je pozvolný, vhodný pro děti i neplavce, absentují zde jakákoli rizika, v moři se nevyskytují nebezpeční živočichové.

V Albinii si lze zvolit mezi několika písečnými plážemi na zdejším plochém pobřeží, milovníci skal budou spokojenější na sousedním členitém Argentariu.

Doporučené trasy:

Plzeň, Rozvadov, München, Innsbruck, Brenner, Verona, Modena, Bologna, Firenze, Empoli, Cecina, Donoratico nebo Bologna, Firenze, Siena, Grosseto, Albinia

České Budějovice, Dolní Dvořiště, Linz, Salzburg, Innsbruck, Brenner, Verona, Modena, Bologna, Firenze, Empoli, Cecina, Donoratico nebo Bologna, Firenze, Siena, Grosseto, Albinia

Brno, Mikulov, Wien, Graz, Villach, Udine, Padova, Bologna, Firenze, Empoli, Cecina, Donoratico nebo Bologna, Firenze, Siena, Grosseto, Albinia

 • hotelové
 • apartmánové

Doporučené trasy:

Plzeň, Rozvadov, München, Innsbruck, Brenner, Verona, Modena, Bologna, Firenze, Empoli, Cecina, Donoratico nebo Bologna, Firenze, Siena, Grosseto, Albinia

České Budějovice, Dolní Dvořiště, Linz, Salzburg, Innsbruck, Brenner, Verona, Modena, Bologna, Firenze, Empoli, Cecina, Donoratico nebo Bologna, Firenze, Siena, Grosseto, Albinia

Brno, Mikulov, Wien, Graz, Villach, Udine, Padova, Bologna, Firenze, Empoli, Cecina, Donoratico nebo Bologna, Firenze, Siena, Grosseto, Albinia

30 zájezdů / ubytování

****

Itálie, Toskánsko

 • 450 m
 • ANO
 • HB
 • Ne
 • Info
 • NE
 • ZDARMA

Dostupné typy ubytování:
3 místnosti: trilo 6

dospělý od 10 680 Kč / os..

3.10. – 10.10.20, trilo 6

Detail zájezdu

****

Itálie, Toskánsko

 • 150 m
 • ANO
 • HB
 • Ne
 • Info
 • NE
 • ZDARMA

Dostupné typy ubytování:
1 místnost: P2 balkon V, P3/4 balkon V

****

Itálie, Toskánsko

 • NE
 • ANO
 • BB
 • Ne
 • ANO
 • NE
 • ZDARMA
 • zdarma

Dostupné typy ubytování:
místností: P2, Superior 2, Superior 2/3/4, P1

dospělý od 10 360 Kč / os..

17.10. – 24.10.20, P2

Detail zájezdu

****

Itálie, Toskánsko

 • 70 m
 • ANO
 • HB
 • Ne
 • Info
 • NE
 • ZDARMA
 • zdarma

Dostupné typy ubytování:
místností: P2, P2/3/4

***

Itálie, Toskánsko

 • 500 m
 • ANO
 • HB
 • Ne
 • ANO
 • NE
 • ZDARMA

Dostupné typy ubytování:
1 místnost: Standard 2/3/4
2 místnosti: Family 5

dospělý od 4 920 Kč / os..

28.10. – 31.10.20, Standard 2/3/4

Detail zájezdu

***

Itálie, Toskánsko

 • 100 m
 • NE
 • HB
 • Ne
 • Info
 • NE
 • ZDARMA

Dostupné typy ubytování:
1 místnost: P2, P2/3, P2/3/4

dospělý od 1 390 Kč / os..

25.10. – 1.11.20, P2/3

Detail zájezdu

***

Itálie, Toskánsko

 • 100 m
 • NE
 • HB
 • Ne
 • NE
 • NE
 • ZDARMA

Dostupné typy ubytování:
1 místnost: Standard 2

dospělý od 3 870 Kč / os..

1.10. – 4.10.20, Standard 2

Detail zájezdu

***

Itálie, Toskánsko

 • NE
 • ANO
 • BB
 • Ne
 • NE
 • NE
 • ZDARMA

Dostupné typy ubytování:
1 místnost: Comfort 2, Comfort 2/3

***

Itálie, Toskánsko

 • 300 m
 • NE
 • HB
 • Ne
 • ANO
 • NE
 • ZDARMA

Dostupné typy ubytování:
místností: P2, P2/3/4

♣♣♣

Itálie, Toskánsko

 • NE
 • ANO
 • BB
 • Ne
 • Info
 • NE
 • ZDARMA

Dostupné typy ubytování:
1 místnost: P2, P2/3, P1

dospělý od 9 590 Kč / os..

3.10. – 10.10.20, P2

Detail zájezdu
×

Abychom Vám mohli spravovat Vaše oblíbené zájezdy je nutné se registrovat a nebo přihlásit

Nebo se můžete zaregistrovat Zapomněli jste přihlašovací údaje?