NEV-DAMA a.s.

Památky UNESCO v České republice. Velký přehled pro vaši dovolenou

To, že naše malebná vlast ukrývá ohromné množství nádherných a ojedinělých míst, potvrzuje hned šestnáctka lokalit zapsaných do Listiny světového přírodního a kulturního dědictví UNESCO. V Evropě dokonce Česká republika patří mezi státy s nejvyšší koncentrací památek UNESCO. Seznamte se s nimi v následujícím přehledu a inspirujte se, kam se vydat během dovolené v Česku.

Mapa UNESCO ČR

Mapa ČR

3. Jizerskohorské bučiny
15. Tugendhat
16. Západočeské lázně

Historie zápisu památek UNESCO v ČR

Jako prvním se cti vstupu do seznamu UNESCO dostalo Praze, Českému Krumlovu a Telči počátkem 90. let. Zatím posledními přírůstky jsou Jizerskohorské bučiny a západočeské lázně (obě místa v roce 2021).

1992: Český Krumlov, Praha, Telč

1994: Kostel sv. Jana Nepomuckého ve Žďáru n. S.

1995: Kutná Hora

1996: Lednicko-valtický areál

1998: Holašovice, Kroměříž

1999: Litomyšl

2000: Sloup Nejsvětější Trojice v Olomouci

2001: Vila Tugendhat v Brně

2003: Třebíč

2010: Průhonický park

2018: Zámek Třebíč

2019: Kladruby nad Labem, Krušnohoří

2021: Jizerskohorské bučiny, Západočeské lázně

České památky UNESCO pěkně přehledně v abecedním pořadí:

Český Krumlov
 

Český Krumlov

 • Poloha: 25 km jihozápadně od Českých Budějovic, jižní Čechy
 • Nadmořská výška: 520 m n. m.
 • Zařazení na seznam: 1992
 • Typ: historické centrum

Jeden meandr, druhý a ještě další – zákruty Vltavy společně s přítokem Polečnice tvoří unikátní prostředí, ve kterém se rozkládá středověké centrum Českého Krumlova. Jeho dominantou je zámek Český Krumlov s proslulým Plášťovým mostem, druhý největší hradní areál u nás. Patří k němu barokní zámecký park s jízdárnou, letohrádkem Bellarie a otáčivým divadelním jevištěm. Atmosférou starých časů dýchají také uličky kolem náměstí Svornosti a gotického kostela sv. Víta.

 

Holašovice

 • Poloha: 15 km západně od Českých Budějovic, jižní Čechy
 • Nadmořská výška: 505 m n. m.
 • Zařazení na seznam: 1998
 • Typ: vesnická památková rezervace

Jednoduše komponované, avšak malebné domy podél protáhlé návsi, uprostřed rybníček – a je to hezké. Hledáte-li typickou ukázku selského baroka, malá vesnička Holašovice pod Blanským lesem vás nezklame. Tento lidový stavební sloh z 19. století roztomile kombinuje ornamentální prvky barokní, klasicistní i neorománské architektury. V obci, kde žije asi 140 stálých obyvatel, se nachází 24 památkově chráněných usedlostí včetně starého rodinného sídla Selský dvůr se stálou expozicí.

Holašovice
Jizerskohorské bučiny
 

Jizerskohorské bučiny

 • Poloha: 10 km severovýchodně od Liberce, Jizerské hory
 • Nadmořská výška: 500–900 m n. m.
 • Zařazení na seznam: 2021
 • Typ: přírodní území

Husté lesy, němé kopce, skalní útvary, potůčky s vodopády, to vše prakticky bez zásahu lidské ruky. První česká přírodní lokalita na seznamu UNESCO (součást položky Původní bukové lesy Karpat a dalších oblastí Evropy) neláká žádnou bombastickou atrakcí, naopak udivuje svým půvabem a nedotčeností. Právě zachovalost celého biotopu (zahrnuje území Frýdlantské cimbuří, Paličník, Poledník, Stržový vrch, Špičák, Štolpichy a Tišina) představuje hlavní důvod jeho výjimečnosti a ochrany.

 

Kladruby nad Labem

 • Poloha: 40 km západně od Pardubic, východní Čechy
 • Nadmořská výška: 206 m n. m.
 • Zařazení na seznam: 2019
 • Typ: kulturní krajina

Čí jsou to koně, koníčky, koně? Naše jsou a věhlas nám přinesou. Národní hřebčín Kladruby nad Labem je chovnou stanicí běloušů starokladrubského koně, českého plemene určeného pro slavnostní příležitosti na panovnickém dvoře. Chov koní má v Kladrubech dlouhou tradici, kterou začali Pernštejnové v 15. století, Maxmilián II. nechal postavit první hřebčinec a jeho syn Rudolf II. mu udělil statut císařského dvorního hřebčína. Chovný areál zahrnující i zámek, kostel a Josefovský dvůr vytváří harmonicky sladěný celek v empírovém stylu.

Národní hřebčín Kladruby nad Labem
Kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou

Kostel sv. Jana Nepomuckého

 • Poloha: 40 km severovýchodně od Jihlavy, Vysočina
 • Nadmořská výška: 600 m n. m.
 • Zařazení na seznam: 1994
 • Typ: historická stavba

Přísný tvar geometrie kruhu, centrální uspořádání a minimalismus jako koktejl výjimečnosti, krásy a účelnosti. To vše znásobuje mystičnost svatostánku ve Žďáru nad Sázavou, který přivedl na svět barokní stavitel Jana Blažej Santini-Aichel v letech 1719 až 1722. Poutní kostel svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve slohu barokní gotiky oslavuje mocného patrona a světce a zároveň udivuje propracovaností, čistou linkou i symbolikou. V jeho blízkosti se rozkládá bývalý cisterciácký klášter Studnice Blahoslavené Panny Marie, zámek Žďár a kamenný barokní most přes Stržský potok.

 

Kroměříž

 • Poloha: 25 km západně od Zlína, střední Morava
 • Nadmořská výška: 330 m n. m.
 • Zařazení na seznam: 1998
 • Typ: zámek a zahrady
Atény na Hané? Zavítejte do Kroměříže, jejíž pýchou je zámecký areál se zahradami. Raně barokní Arcibiskupský zámek nad řekou Moravou ukrývá mj. carský pokoj, knihovnu, bohatou obrazárnu či rokokový Sněmovní sál, ve kterém se konal proslulý říšský sněm v roce 1848. Na zámek navazuje
Květná zahrada v Kroměříži
Hornická krajina Abertamy v Krušnohoří
 

Krušnohoří

 • Poloha: 20 km severně od Karlových Varů, severozápadní Čechy
 • Nadmořská výška: kolem 1 000 m n. m.
 • Zařazení na seznam: 2019
 • Typ: kulturní krajina

Štoly, vodní příkopy, průmyslová města, těžební věže, továrny a jiné pozůstatky hornické činnosti formují Krušné hory na obou stranách hranice. Na pomezí Saska a Čech se rozkládá historická kulturní krajina Krušnohoří (německy Erzgebirge), hornický region čítající 22 oblastí (většina leží v Sasku). Na české straně to jsou Rudá věž smrti ve Vykmanově a hornické lokality Abertamy – Horní Blatná – Boží Dar, Háj–Kovářská–Mědník, Jáchymov a Krupka. Několik staletí dlouhá tradice těžby uhlí a rudy umožnila rozvoj vynálezů, inovací a technologií, které celosvětově ovlivnily celý obor.

Kutná Hora

Kutná Hora

 • Poloha: 60 km východně od Prahy, střední Čechy
 • Nadmořská výška: 265 m n. m.
 • Zařazení na seznam: 1995
 • Typ: historické centrum

Ve starých časech to bylo nejbohatší město Českého království, které svou mocí soupeřilo dokonce i s Prahou – aby ne, když se tu těžilo stříbro a razily groše. Dnes návštěvníky udivuje zachovalostí, pompézností a rozsahem svých památek. Vyniká z nich především pozdně gotická katedrála svaté Barbory, mincovna a hrádek Vlašský dvůr, měšťanský Kamenný dům či klášter řádu svaté Voršily. Ve čtvrti Sedlec stojí pětilodní bazilika Nanebevzetí Panny Marie a svatého Jana Křtitele a kostel Všech svatých s proslulou kostnicí.

 

Lednicko-valtický areál

 • Poloha: 50 km jižně od Brna, jižní Morava
 • Nadmořská výška: 200 m n. m.
 • Zařazení na seznam: 1996
 • Typ: krajinný celek

Tu jezírko, tam obelisk, vedle antický chrám a kousek dál se táhne okázalá kolonáda. Komu bije romantické srdce, přijde si v Lednicko-valtickém areálu u řeky Dyje na rozhraní Moravy a Dolního Rakouska na své. Jeho jádrem jsou nádherné zámky Lednice a Valtice. Okolní krajinu nechal knížecí rod Lichtenštejnů přetvořit v průběhu 18. a 19. století do podoby přírodního parku o rozloze takřka 300 km2. Zahrnuje lužní lesy, rybníky a především množství různých drobných staveb jako Apollónův a Dianin chrám, Minaret, Janův hrad, akvadukt, kapli sv. Huberta či Maurskou vodárnu.

Zámek Lednice
Zámek Lednice
 

Litomyšl

 • Poloha: 50 km jihovýchodně od Pardubic, východní Čechy
 • Nadmořská výška: 200 m n. m.
 • Zařazení na seznam: 1999
 • Typ: zámek

Psaníčko vedle psaníčka, sloupec za sloupcem, řada za řadou vytvářejí ze sgrafitové výzdoby fasády zámecké budovy v Litomyšli úchvatnou podívanou. Jedinečný renesanční zámek, vybudovaný v 16. století rodem Pernštejnů, ukazuje adaptaci italského paláce pro tuzemské podmínky. K jeho význačným prvkům patří také klasicistní rodinné divadlo, rodný byt skladatele Bedřicha Smetany a nádherná zahrada. Na zámek navazuje historické centrum s řadou skvostných kostelů, náměstí a uliček.

 

Olomouc, sloup Nejsvětější Trojice

 • Poloha: Horní náměstí, Olomouc, střední Morava
 • Nadmořská výška: 219 m n. m.
 • Zařazení na seznam: 2000
 • Typ: historická stavba

Není to jen tak obyčejný morový sloup, vlastně na letmý pohled ani jako sloup nevypadá. Ve skutečnosti se jedná o vrcholné dílo středoevropského baroka a označovat bychom ho měli jako monument. Sloup Nejsvětější Trojice v Olomouci, jehož součástí je množství soch, reliéfů a dokonce i kaple, postavili místní umělci a řemeslníci v letech 1716 až 1754. Oslavuje katolickou církev, víru a Boha jako vděk za ukončení morové epidemie z let 1714 až 1716, dosahuje 35 metrů a vyšší sousoší u nás nenajdeme.

Sloup Nejsvětější Trojice v Olomouci
 
Praha

Praha a Průhonický park

 • Poloha: jižně od soutoku Labe a Vltavy, střední Čechy
 • Nadmořská výška: 200 m n. m.
 • Zařazení na seznam: 1992
 • Typ: historické centrum

Srdce Evropy, perla měst, zlatá, kamenná, stověžatá – taková je matička Praha, paní celých Čech, jejíž sláva hvězd se dotýká. Věží má ve skutečnosti stovky, k tomu nekonečné množství kostelů, paláců, měšťanských domů a dalších pamětihodností. Její nádherné, starobylé jádro s Pražským hradem, Karlovým mostem, Staroměstským orlojem, Národním divadlem či Starým židovským hřbitovem se na seznamu UNESCO stalo naší první památkou. V roce 2010 na něj byl zapsán i zámecký park v Průhonicích na jihovýchodním okraji města.

Telč
 

Telč

 • Poloha: 40 km jižně od Jihlavy, Vysočina
 • Nadmořská výška: 520 m n. m.
 • Zařazení na seznam: 1992
 • Typ: historické centrum

Městečko jako malované – Telč těží z mimořádné polohy u trojice rybníků, malebné architektury a citlivého propojení historických částí s moderní přítomností. Na dominantu města, renesanční zámek Telč s obrazovou galerií Jana Zrzavého a arkádovou kolonádou v zámecké zahradě, navazuje náměstí Zachariáše z Hradce s jedinečně dochovanými měšťanskými domy, hradby, dvě brány a kostel sv. Ducha s vyhlídkovou věží. U jižního okraje Staroměstského rybníka se rozkládá předměstí Staré Město s kostelem Matky Boží.

 

Třebíč

 • Poloha: 30 km jihovýchodně od Jihlavy, Vysočina
 • Nadmořská výška: 405 m n. m.
 • Zařazení na seznam: 2003
 • Typ: historické centrum

Úzké uličky, kamenná schodiště, spící náměstí a tajemná zákoutí dělají z Třebíče město jako vystřižené z dávných časů. Největší pozornost přitahuje židovská čtvrť s radnicí, školou, chudobincem a dvojicí synagog (Přední a Zadní). Připočteme-li k tomu původní židovský hřbitov z roku 1631 v Týnském údolí se starou obřadní síní, je zřejmé, proč se jedná o jedinou židovskou lokalitu v UNESCO za hranicemi Izraele. Historicky význačná je i bazilika svatého Prokopa s kryptou na místě dávného benediktinského kláštera, v jehož místech vyrostl i zámek Třebíč, zařazený na seznam roku 2018.

Židovská čtvrť v Třebíči
Vila Tugendhat v Brně

Tugendhat

 • Poloha: 3 km severně od hlavního nádraží, Brno, jižní Morava
 • Nadmořská výška: 232 m n. m.
 • Zařazení na seznam: 2001
 • Typ: architektura

Při prvním seznámení to je tak trochu futuristický, miniaturní obytný dům ve střídmém, jednoduše bělostném designu. Tento honosný paneláček však vyrostl v brněnské části Černá Pole už téměř před sto lety. Vila Tugendhat byla postavena mezi roky 1929 a 1930 podle návrhu německého architekta Ludwiga Mies van der Rohe. Velkoryse koncipovaná, třípodlažní stavba s rozlehlou zahradou platí za mimořádnou ukázku funkcionalistického slohu v kontrastu s bytovou krizí meziválečné moravské metropole.

 

Západočeské lázně

 • Poloha: 120 km západně od Prahy, západní Čechy
 • Nadmořská výška: 400–700 m n. m.
 • Zařazení na seznam: 2021
 • Typ: architektura

Léčebné účinky západočeských pramenů, kouzlo mondénní atmosféry a krása architektury našich nejznámějších lázní jsou proslulé. Karlovy Vary, povýšené na město císařem Karlem IV., se pyšní řadou kolonád, rozhleden, honosných kostelů, lanovek či nejteplejším tuzemským termálním pramenem Vřídlo. Rozvoj Mariánských Lázní započal za vlády císařovny Marie Terezie a dnes lákají například Zpívající fontánou na kolonádě Maxima Gorkého. Roztomilé a na romantické parky bohaté Františkovy Lázně založil roku 1793 císař František II. Západočeský lázeňský trojúhelník tvoří součást seznamu UNESCO společně s dalšími slavnými lázeňskými městy Evropy.

Mariánské Lázně
Karlovy Vary
Františkovy Lázně

Nehmotné dědictví UNESCO

Součástí světového dědictví UNESCO jsou také nehmotné památky – kulturní události, výrobní postupy, vesnické slavnosti či zajímavé tradice. V České republice se mezi ně jako první zapsal slovácký lidový tanec verbuňk (2005). O pět let později se stejné cti dostalo masopustním průvodům s maskami na Hlinecku a sokolnictví (společně s dalšími státy). V roce 2011 se na seznam UNESCO dostala moravská lidová slavnost Jízda králů. Dalšími českými přírůstky nehmotného dědictví UNESCO jsou loutkářství (2016, společně se Slovenskem), textilní tiskařská technika modrotisk (2018, společně se Slovenskem, Německem, Rakouskem a Maďarskem) a tradiční krkonošská výroba vánočních ozdob z foukaných skleněných perel (2020). Nejnověji na seznam přibylo vorařství (2022), tzn. doprava dřeva plavením, především po Vltavě.

Tipy na ubytování poblíž památek UNESCO v ČR

Fotogalerie

×

Abychom Vám mohli spravovat Vaše oblíbené zájezdy je nutné se registrovat a nebo přihlásit

Nebo se můžete zaregistrovat Zapomněli jste přihlašovací údaje?